વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: 0scorpion0
  • નોંધેલ: ૦૬:૪૧, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૦૮ (૧૩ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૨૯
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા:
  • વૈશ્વિક જૂથ Two-factor authentication testers
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
en.wikipedia.org૦૬:૪૧, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૨૮
login.wikimedia.org૧૩:૦૨, ૧૪ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૩:૦૨, ૧૪ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૦૬:૧૯, ૧૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)