વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: 1j1z2
  • નોંધેલ: ૧૮:૪૨, ૨૭ મે ૨૦૦૮ (૧૪ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૯૫,૭૭૦
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૧૪૮
  • વૈશ્વિક જૂથ Global IP block exemptions
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ar.wikipedia.org૦૮:૪૭, ૯ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૭:૪૪, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૩:૪૧, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૬:૧૫, ૨૪ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૧૮:૧૧, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૦૮:૩૦, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૨૦:૨૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૭:૪૭, ૧૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૦:૨૩, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૬:૫૯, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૫:૧૯, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૨૧:૪૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૬:૩૮, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૭:૪૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૩
cs.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૦:૪૦, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૦૪:૩૭, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૫:૫૧, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૭:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૭:૨૩, ૧૯ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૮:૩૭, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૬:૦૪, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૯:૧૦, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫૩extendedconfirmed
en.wikibooks.org૧૪:૩૯, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૦૭:૪૦, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
en.wikiquote.org૦૬:૪૦, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૦૭:૪૧, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૪:૩૯, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૧:૨૪, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૮:૨૫, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૦૯:૩૬, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૭:૨૪, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૧:૧૫, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૦:૩૯, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૫:૨૪, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૭:૦૫, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૧૫:૫૮, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૨૦:૩૫, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૭:૪૩, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૫:૧૯, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૧:૪૬, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૪:૪૫, ૨૨ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૦૦:૪૩, ૯ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૫:૨૦, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૪:૧૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૬:૪૭, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૬:૧૩, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૪ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૪:૪૯, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૨૦:૩૫, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૦
ja.wikibooks.org૧૮:૩૭, ૧૭ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૧:૫૫, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૭:૪૧, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૮:૪૬, ૧૮ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૨૦:૩૪, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૦:૪૭, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૦૫:૧૦, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૫:૦૭, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૦:૪૮, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૫:૦૯, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૦૯:૧૭, ૯ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૦૪:૪૨, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૬:૦૪, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૪:૨૫, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૪:૫૨, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૯:૨૫, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૦૭:૨૦, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
mhr.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૫:૧૯, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૪:૦૯, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૫:૩૮, ૧૪ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૦૪:૩૭, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૪:૦૪, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૯:૧૮, ૪ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૫:૪૯, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૭:૧૮, ૨૩ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૦૫:૪૪, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૯:૧૦, ૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૦૪:૪૮, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૬:૪૯, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૧:૪૬, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૭:૪૩, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૦:૪૩, ૯ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૧:૫૭, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૭:૧૫, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૨૧:૪૪, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૫:૦૮, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૫:૫૫, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૬:૧૧, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૮:૪૫, ૨૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૬:૧૬, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૦૦:૪૧, ૯ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૪:૨૦, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૮:૨૩, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૦૪:૦૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૭:૪૩, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૬:૧૭, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૪:૪૪, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૪:૦૯, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૮:૩૦, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૫:૦૦, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૬:૫૮, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૬:૧૦, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૬:૩૭, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૭:૫૮, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૧:૧૫, ૧૮ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૦૦:૪૪, ૯ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૭:૨૫, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૦૦:૪૩, ૯ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૬:૦૨, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૪૦
wikimania2009.wikimedia.org૨૦:૩૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
wuu.wikipedia.org૧૯:૫૩, ૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૫:૫૧, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૧:૩૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૮:૪૨, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૦
zh-min-nan.wikipedia.org૧૩:૪૪, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૮:૪૨, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
zh.wikipedia.org૧૮:૪૨, ૨૭ મે ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૮૯,૯૦૦
zh.wikibooks.org૦૭:૪૩, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૦૭:૪૧, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૬૫૯
zh.wikiquote.org૦૭:૪૩, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૦૬:૦૯, ૧૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૨:૧૦, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૫:૪૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૦૭:૪૩, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)