વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
 • સભ્યનામ: AHbot
 • નોંધેલ: ૧૬:૫૯, ૨૭ મે ૨૦૦૮ (૧૪ વર્ષો પહેલાં)
 • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૪,૩૯,૦૩૨
 • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૨૬૮
 • વૈશ્વિક જૂથ Global IP block exemptions
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
af.wikipedia.org૦૦:૦૫, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
als.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
am.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૨૩:૦૪, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૦૦:૦૬, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૦:૦૮, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૧૬ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
arz.wikipedia.org૦૦:૩૪, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૨૦:૨૯, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૨૨:૫૨, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૦:૦૪, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૨૧:૨૭, ૧૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૨૩:૦૩, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૨૧:૫૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
be.wikipedia.org૦૮:૦૭, ૧૩ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
be.wiktionary.org૨૧:૨૨, ૧૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૨૨:૦૫, ૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
bg.wiktionary.org૨૧:૧૭, ૧૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૨૧:૫૩, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૨૩:૨૬, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
bs.wikipedia.org૨૦:૦૦, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ca.wikipedia.org૧૯:૩૨, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
ceb.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૭:૦૧, ૨૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૬૬,૫૫૨bot, filemover
co.wikipedia.org૨૩:૪૭, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૨૩:૦૪, ૧૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૨૩:૪૧, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૨૨:૨૩, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૭:૪૦, ૧૩ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
cs.wiktionary.org૨૦:૫૬, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૨૩:૪૫, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
da.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૧૩ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
da.wiktionary.org૧૯:૫૮, ૧૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૨:૧૯, ૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૯autoreview, bot
de.wiktionary.org૨૨:૩૧, ૧૭ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૨૨:૧૪, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૦:૨૧, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૨૦:૩૩, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૮:૫૭, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
eml.wikipedia.org૧૪:૧૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૮:૧૧, ૨૭ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨૫
en.wikibooks.org૧૯:૩૩, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૯:૩૩, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૯:૩૩, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૪:૩૭, ૧૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૯:૩૩, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૪:૩૭, ૧૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)અનિશ્વિત સમય માટે અવરોધિત.
કારણ:unauthorized bot; see Wiktionary:Votes/bt-2009-06/User:AHbot for bot status
 • editing (sitewide)
 • ખાતું ખોલવા પર પ્રતિબંધ છે
 • સ્વયંચાલિત પ્રતિબંધ ક્રિયા નિષ્ક્રીય કરાઈ
 • તમે પોતાનું ચર્ચા પાનામાં ફેરફાર ન કરી શકો.
૨૪
eo.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩
eo.wiktionary.org૨૧:૧૮, ૧૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૨૭ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭
es.wiktionary.org૨૨:૨૬, ૧૭ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૧૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
et.wiktionary.org૨૦:૧૧, ૧૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૨૩:૧૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ext.wikipedia.org૨૦:૨૯, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૨૩:૩૫, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧bot
ff.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૨૩:૫૬, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૭:૨૮, ૧૩ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
fi.wiktionary.org૨૧:૦૪, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૧૮:૩૨, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૨૧:૦૫, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૯:૩૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૧:૧૪, ૭ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૨
fr.wiktionary.org૧૫:૪૮, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
fur.wikipedia.org૨૨:૦૯, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૨૩:૩૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૨૦:૩૩, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૨૩:૩૨, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૨૨:૫૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
gd.wikipedia.org૨૨:૫૫, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૨૨:૫૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
gn.wikipedia.org૨૩:૨૬, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૨૩:૧૭, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૨૨:૨૨, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૯:૨૬, ૯ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)અનિશ્વિત સમય માટે અવરોધિત.
કારણ:בוט לא תקין / broken bot
 • editing (sitewide)
 • ખાતું ખોલવા પર પ્રતિબંધ છે
૪૭
he.wiktionary.org૨૦:૫૯, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૨૩:૧૩, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૨૩:૨૫, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૨૩:૩૪, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
hsb.wikipedia.org૨૩:૦૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૨૩:૩૨, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
hu.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૯ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
hu.wiktionary.org૨૧:૦૦, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૦૦:૦૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૨૨:૦૨, ૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
id.wiktionary.org૨૦:૪૮, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૨૨:૩૮, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૨૩:૨૬, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૯:૩૩, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૦૦:૦૨, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૦૦:૦૭, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૨૧:૫૪, ૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)અનિશ્વિત સમય માટે અવરોધિત.
કારણ:please update your bot before re-running it
 • editing (sitewide)
 • સ્વયંચાલિત પ્રતિબંધ ક્રિયા નિષ્ક્રીય કરાઈ
 • તમે પોતાનું ચર્ચા પાનામાં ફેરફાર ન કરી શકો.
૨૭૫
it.wiktionary.org૧૫:૪૩, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
iu.wikipedia.org૦૦:૧૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૧:૧૯, ૭ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૦
ja.wiktionary.org૧૫:૪૫, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦bot
jv.wikipedia.org૨૩:૪૧, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૨૨:૨૮, ૩૧ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૦૭:૫૩, ૧૩ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ka.wiktionary.org૧૯:૪૫, ૧૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૦૭:૨૭, ૧૩ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
kk.wiktionary.org૧૯:૫૦, ૧૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૨૩:૫૨, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૯:૪૬, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૨૩:૧૬, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૨૨:૫૪, ૧૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
ko.wiktionary.org૨૨:૨૦, ૧૭ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ksh.wikipedia.org૦૦:૦૮, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૨૩:૫૨, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૨૦:૩૨, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૨૩:૫૩, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૧:૪૫, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૧૬ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
lb.wikipedia.org૨૩:૧૦, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૦૦:૦૯, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૨૩:૧૨, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૯:૪૪, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૨૩:૧૧, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૧:૦૫, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૦:૧૧, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૨૩:૦૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
lt.wiktionary.org૨૦:૧૬, ૧૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૨૩:૦૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
map-bms.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૯:૩૩, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૨૨:૩૧, ૩૧ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikipedia.org૧૦:૩૩, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૮:૫૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૦૦:૪૩, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૨૩:૨૧, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ml.wikipedia.org૧૦:૩૧, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૨૦:૦૮, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૨૩:૨૦, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૯:૪૯, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
mt.wikipedia.org૨૩:૧૬, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૨૨:૫૮, ૧૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૮:૨૮, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૦:૨૬, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૨૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬bot
na.wikipedia.org૨૩:૨૭, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૦૦:૧૧, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૨૩:૦૪, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ne.wikipedia.org૨૨:૫૦, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૨૨:૫૯, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૨૨:૫૨, ૧૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૭
nl.wikisource.org૦૯:૩૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૯:૪૮, ૧૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૨૨:૩૩, ૧૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦bot
nn.wiktionary.org૧૯:૪૬, ૧૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૨૨:૨૭, ૧૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
no.wiktionary.org૨૨:૩૨, ૧૭ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૨૨:૫૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૨૨:૪૦, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)અનિશ્વિત સમય માટે અવરોધિત.
કારણ:bot áyiilaaígíí doo ééhozin da
 • editing (sitewide)
 • ખાતું ખોલવા પર પ્રતિબંધ છે
 • સ્વયંચાલિત પ્રતિબંધ ક્રિયા નિષ્ક્રીય કરાઈ
 • ઇ-મેલ પર પ્રતિબંધ મુકાયો
 • તમે પોતાનું ચર્ચા પાનામાં ફેરફાર ન કરી શકો.
oc.wikipedia.org૨૩:૦૧, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૨૦:૦૨, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૨૦:૨૮, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૨૩:૫૯, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૨૧:૨૭, ૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)અનિશ્વિત સમય માટે અવરોધિત.
કારણ:nieaktywny bot interwiki, zastąpiony przez Wikidane / inactive interwiki bot, superseded by Wikidata; you can request bot rights again at Wikipedia:Boty/Zgłoszenia
 • editing (sitewide)
 • સ્વયંચાલિત પ્રતિબંધ ક્રિયા નિષ્ક્રીય કરાઈ
૧૬૮
pl.wiktionary.org૧૪:૨૫, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)અનિશ્વિત સમય માટે અવરોધિત.
કારણ:We have user:Interwicket. We don't need another i.bot.
 • editing (sitewide)
 • ખાતું ખોલવા પર પ્રતિબંધ છે
 • તમે પોતાનું ચર્ચા પાનામાં ફેરફાર ન કરી શકો.
pms.wikipedia.org૧૭:૩૯, ૯ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
pnt.wikipedia.org૨૩:૪૫, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૨૧:૪૩, ૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૬
pt.wiktionary.org૨૦:૫૪, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)bot
qu.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૨૩:૩૧, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૨૦:૨૦, ૧૬ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
rue.wikipedia.org૨૦:૫૭, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૮:૦૮, ૨૭ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯૨autoreview, uploader
ru.wiktionary.org૨૦:૪૯, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૮bot
rw.wikipedia.org૨૦:૨૯, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૨૨:૨૨, ૩૧ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૨૨:૧૪, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૦૮:૦૫, ૧૩ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
scn.wiktionary.org૨૦:૧૩, ૧૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૦:૫૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૨૦:૦૧, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૨૩:૧૯, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
simple.wiktionary.org૨૦:૦૦, ૧૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૨૩:૪૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૨૩:૫૦, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
sl.wikipedia.org૨૩:૫૧, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
so.wikipedia.org૧૧:૪૯, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૯:૩૩, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૨૩:૫૪, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૨૨:૦૪, ૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
sr.wiktionary.org૨૦:૫૩, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૨૩:૩૨, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૦૦:૦૦, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૨૩:૫૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૧:૨૮, ૭ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧
sv.wiktionary.org૨૦:૫૨, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૨૩:૫૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૦૮:૦૬, ૧૩ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૦:૨૮, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)bot
test.wikipedia.org૧૮:૩૪, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૨૩:૩૫, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૧૯:૫૧, ૧૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૨૩:૦૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૧૯:૫૭, ૧૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૨૩:૦૭, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૨૩:૦૯, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૯:૫૩, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૦૦:૦૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૨૦:૧૧, ૯ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
tr.wiktionary.org૨૧:૦૨, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૨૩:૨૭, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૨૩:૧૧, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૨૩:૧૧, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૦૯:૫૮, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૦૨:૧૧, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૦:૩૭, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૬:૫૯, ૨૭ મે ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૧,૬૧,૪૦૨bot
uk.wikibooks.org૧૯:૩૦, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૬:૦૨, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
uk.wikiquote.org૧૬:૨૮, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૨૦:૦૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૪૫bot
uk.wiktionary.org૧૬:૫૯, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૫૯૪bot
ur.wikipedia.org૨૧:૫૨, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૨૩:૧૭, ૧૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
uz.wiktionary.org૨૦:૩૩, ૧૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૮:૫૯, ૨૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૯:૦૩, ૨૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
vi.wiktionary.org૨૨:૧૦, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૨૨:૧૫, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૨૨:૪૫, ૨૬ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
war.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૨૧:૫૪, ૨૦ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૧૦૭bot
wo.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૦:૩૯, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૨૦:૩૪, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૦૦:૧૨, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૧:૦૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૨૩:૪૦, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૨૩:૨૨, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૨૩:૦૦, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૨૨:૧૧, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૭:૩૭, ૧૩ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
zh.wiktionary.org૨૦:૫૧, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)