વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: AKGhetto
  • નોંધેલ: ૧૭:૦૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦ (૧૨ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૯,૫૯૨
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા:
  • વૈશ્વિક જૂથ Two-factor authentication testers
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
commons.wikimedia.org૧૭:૦૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
en.wikipedia.org૧૭:૦૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦ઘર વિકિ(?)૯,૫૮૨extendedconfirmed
login.wikimedia.org૦૪:૩૧, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૭:૦૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)