વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Aconcagua
  • નોંધેલ: ૦૫:૩૮, ૨૮ મે ૨૦૦૮ (૧૪ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૫૮,૬૧૮
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૧૭૦
  • વૈશ્વિક જૂથ Two-factor authentication testers
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
af.wikipedia.org૦૫:૧૫, ૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
als.wikipedia.org૨૦:૧૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૯:૧૨, ૧૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૦૯:૦૬, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૦૬:૩૨, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૦૪:૫૯, ૩૦ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૭:૪૩, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૪:૨૮, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૦૯:૪૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૮:૨૭, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૨૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
bi.wikipedia.org૦૯:૫૫, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૦૭:૫૪, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૨૦ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૧૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૮:૫૭, ૯ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ca.wikimedia.org૦૫:૧૩, ૧૮ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૪:૫૫, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૫:૩૮, ૨૮ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૬,૪૭૮autopatrolled, filemover, rollbacker
co.wikipedia.org૧૯:૦૧, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૫:૩૮, ૨૮ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૦
cy.wikipedia.org૦૭:૦૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૮:૨૦, ૨૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
de.wikipedia.org૦૫:૩૮, ૨૮ મે ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૩૩,૦૫૩autoreview, editor
de.wikibooks.org૦૬:૩૩, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૦૫:૩૮, ૨૮ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૨
de.wikiquote.org૦૫:૩૮, ૨૮ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
de.wikiversity.org૨૧:૧૮, ૨૦ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૦:૪૩, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૦૫:૩૮, ૨૮ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
dsb.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૧:૧૫, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
eml.wikipedia.org૧૨:૫૦, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૫:૩૮, ૨૮ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૦૮૨extendedconfirmed, rollbacker
en.wikibooks.org૧૪:૫૭, ૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૪:૫૭, ૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૪:૫૭, ૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૪:૫૭, ૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૪:૫૭, ૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૦૪:૨૭, ૨૦ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૪:૫૭, ૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૧૯ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
es.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
es.wikiversity.org૦૮:૦૨, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૮:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૧૦ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૬:૧૩, ૧૮ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૮:૪૫, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૫:૩૮, ૨૮ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૯
fo.wikipedia.org૦૫:૩૬, ૨૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૨૦:૪૯, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૫:૩૮, ૨૮ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૧૧
fr.wikivoyage.org૧૮:૨૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૪:૫૨, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૦:૪૨, ૧૧ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૦૯:૩૬, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૨:૦૧, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
gor.wikipedia.org૦૬:૫૧, ૨૨ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૮:૫૫, ૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૦૮:૧૨, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૧:૫૨, ૨૬ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૮:૪૧, ૨૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૩:૧૩, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૨૧:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૨:૩૩, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૧:૧૪, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
hu.wiktionary.org૧૧:૩૨, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૧:૨૪, ૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૫:૫૮, ૨૯ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૦૮:૪૬, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૩:૦૬, ૨૯ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
inh.wikipedia.org૦૬:૫૧, ૨૨ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૦૭:૪૯, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૦૫:૧૮, ૨૪ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૫:૩૮, ૨૮ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦૩
it.wikivoyage.org૧૮:૨૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૧:૧૩, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
ja.wikinews.org૧૨:૪૦, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૮:૦૬, ૨૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૦૭:૩૭, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૨૦:૩૪, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૨:૩૪, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૨:૦૪, ૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૬:૧૪, ૧૮ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૦:૨૮, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૨૦:૫૦, ૧૯ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૨૦:૫૪, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૯:૪૮, ૨૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૦૬:૫૧, ૨૨ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૨૧ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૨૦:૫૩, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૪:૩૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૦:૨૩, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૬:૧૩, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૦૫:૨૦, ૨૦ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૩:૪૧, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૦૫:૩૮, ૨૮ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૩
mg.wikipedia.org૧૦:૦૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૮:૫૫, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૩:૨૫, ૬ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૫:૧૨, ૨૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૪:૪૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૧ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૦૬:૦૯, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૮:૦૩, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૦૪:૩૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૯:૧૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૫:૩૮, ૨૮ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૮૬
nn.wikipedia.org૧૩:૦૭, ૧૯ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
no.wikipedia.org૦૫:૩૮, ૨૮ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૪
oc.wikipedia.org૧૮:૫૬, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૦૮:૫૧, ૨૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૦:૨૫, ૧૯ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
pl.wiktionary.org૨૦:૪૫, ૨૯ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૦૫:૨૯, ૧૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૫:૩૮, ૨૮ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦૫
quality.wikimedia.org૦૫:૩૮, ૨૮ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
qu.wikipedia.org૧૯:૩૨, ૨૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૦૯:૧૨, ૨૭ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
roa-tara.wikipedia.org૦૫:૦૯, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૧:૦૯, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ro.wikinews.org૧૯:૩૧, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬autoreview, uploader
ru.wikisource.org૧૧:૨૦, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૫:૧૩, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૭:૫૪, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૫:૧૭, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૧૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૧:૦૭, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
sl.wikipedia.org૧૧:૦૬, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
species.wikimedia.org૧૬:૩૧, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૮:૨૭, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૫:૩૮, ૨૮ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૦
sw.wikipedia.org૧૦:૫૪, ૨૫ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૦૯:૦૩, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૬:૩૪, ૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૫:૩૮, ૨૮ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
th.wikipedia.org૧૨:૨૩, ૧૯ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૮:૪૫, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૨:૫૫, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
tt.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૩૦ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૦૫:૫૬, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૮:૧૧, ૨૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ur.wikipedia.org૨૦:૩૪, ૩૧ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૨:૪૯, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૬:૦૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૨૦:૦૦, ૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
war.wikipedia.org૦૮:૦૩, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
www.wikidata.org૧૦:૪૩, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૫૮૬rollbacker
wuu.wikipedia.org૧૨:૦૫, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૦૮:૧૭, ૨૭ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૯:૧૦, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૯:૪૮, ૨૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧