વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Aesthetic of me
  • નોંધેલ: ૦૭:૪૮, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧ (૭ મહિના પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧,૩૩૫
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૧૧
  • વૈશ્વિક જૂથ Global IP block exemptions
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
commons.wikimedia.org૦૭:૫૨, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૦૬
en.wikipedia.org૦૭:૪૯, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૦૩:૩૯, ૨૯ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૧:૨૧, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૭:૪૮, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧નવું ખાતુ(?)૫૨૫
id.wiktionary.org૧૧:૦૪, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૭:૪૮, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૦૭:૪૮, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૭:૫૩, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૭:૫૨, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૦૪:૫૧, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)