વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Agentcreeper
  • નોંધેલ: ૧૨:૫૩, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (૪ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧૧
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા:
  • વૈશ્વિક જૂથ Two-factor authentication testers
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
de.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭નવું ખાતુ(?)૧૦
en.wikipedia.org૧૪:૫૭, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૨:૫૩, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૨:૫૩, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૨:૫૩, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૮:૪૦, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)