વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Alison
  • નોંધેલ: ૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ (૧૪ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૭૩,૪૬૪
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૨૪૮
  • વૈશ્વિક જૂથ વૈશ્વીક ઊલટાવનાર
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikibooks.org૦૪:૪૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૮:૪૨, ૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૦૮:૪૪, ૨૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૨૦:૨૧, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
an.wikipedia.org૨૦:૨૧, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)autoreview
ar.wiktionary.org૨૨:૧૭, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૦૦:૪૬, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૦૮:૧૯, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૦૭:૧૫, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૦૦:૨૦, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૦૦:૦૫, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૮:૪૭, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૦૫:૩૮, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૦૪:૩૪, ૧૫ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૧૧:૦૧, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૦૪:૧૨, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૦૫:૫૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૨૧:૨૪, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
br.wiktionary.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bs.wikipedia.org૦૯:૧૩, ૪ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૦૯:૪૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૨૩:૨૭, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
cbk-zam.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૦૬:૨૦, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૦૦:૪૩, ૪ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૨૧:૦૦, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૦૩:૪૮, ૧૯ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨,૩૧૨autopatrolled
co.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૦૨:૧૭, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
cs.wiktionary.org૦૮:૧૮, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૭:૧૯, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
dag.wikipedia.org૦૬:૫૫, ૪ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૬:૩૯, ૨૮ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૦:૧૯, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૦૬:૦૦, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
din.wikipedia.org૨૩:૦૯, ૫ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૨૦:૨૯, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૬:૨૭, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૭:૩૬, ૧ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૨૦:૨૯, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૦૦:૦૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૨૧:૫૨, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૨૧:૫૨, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૪૬,૩૮૦abusefilter, autoreviewer, checkuser, sysop
en.wikibooks.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
en.wikinews.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦
en.wikiquote.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૬
en.wikisource.org૨૨:૪૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
en.wikiversity.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
en.wikivoyage.org૧૦:૩૩, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૫:૫૯, ૬ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૬
eo.wikipedia.org૧૦:૧૨, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૦૦:૨૧, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૨૩:૧૧, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)૧૧
es.wiktionary.org૦૯:૦૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૦૯:૪૬, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૨૦:૫૩, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૨૨:૦૦, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૦૨:૦૯, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૧:૨૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
fiu-vro.wikipedia.org૦૯:૧૪, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
fi.wiktionary.org૨૩:૪૨, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૦૪:૧૦, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૨૧:૨૬, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૨૩:૧૧, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)૧૯
fr.wikibooks.org૦૦:૪૮, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૦૯:૧૨, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૦
fy.wikipedia.org૨૨:૫૫, ૨૭ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૦૩:૧૩, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૬,૩૮૫bureaucrat, sysop
ga.wikibooks.org૨૧:૦૪, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ga.wikiquote.org૨૧:૦૪, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૩
ga.wiktionary.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૭૦૪sysop
gd.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૭
gd.wiktionary.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨૬
gl.wikipedia.org૧૬:૩૯, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૩:૫૦, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૧૭bureaucrat, sysop
gv.wiktionary.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧
ha.wikipedia.org૨૩:૫૨, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૩:૧૩, ૮ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૬:૪૬, ૨૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૦૩:૫૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૫:૦૮, ૧૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૦૬:૪૧, ૩ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૭:૨૭, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૫:૩૦, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૨૩:૧૧, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
ig.wikipedia.org૦૫:૧૯, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૦૭:૨૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
is.wikipedia.org૦૫:૧૩, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૧
it.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૬
it.wikibooks.org૦૬:૩૭, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૨
ja.wikipedia.org૨૩:૧૧, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)૧૧
ja.wiktionary.org૦૯:૧૪, ૪ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૦૨:૦૪, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikisource.org૧૧:૫૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૦૫:૧૯, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૦૭:૨૫, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૧૦:૨૧, ૮ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૧:૫૮, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૬:૨૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૧:૧૩, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૯:૨૨, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૦૮:૪૪, ૧૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૨૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
kw.wiktionary.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ky.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ky.wiktionary.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
la.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
lb.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૬:૫૪, ૨૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૮:૩૫, ૧૭ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૫:૦૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૮:૪૨, ૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
lv.wikipedia.org૦૮:૨૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૭
meta.wikimedia.org૧૭:૫૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭૧autopatrolled
mg.wikipedia.org૦૦:૪૯, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૮:૨૨, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૭:૨૫, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૦૮:૨૯, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૦૧:૫૯, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૦૯:૦૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૨૩:૧૧, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
mt.wikipedia.org૦૦:૩૭, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૦૧:૧૯, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૦૬:૫૮, ૬ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૧૪:૫૬, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૪:૫૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૨૩:૧૧, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)૩૨
nl.wikiquote.org૧૭:૩૨, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૮
nn.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
nv.wikipedia.org૦૬:૩૦, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૩૦ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૦૦:૪૪, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
om.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૬:૨૩, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૦૯:૫૫, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
pi.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
pl.wikipedia.org૨૩:૧૧, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
pl.wiktionary.org૦૭:૨૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૦૨:૧૨, ૫ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૨
pt.wiktionary.org૧૪:૫૦, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
quality.wikimedia.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
qu.wikipedia.org૧૩:૩૦, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૦૬:૪૪, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૨૩:૫૭, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૭:૨૫, ૧૦ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૫:૨૨, ૧૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૦૫:૪૭, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૫:૫૨, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૦૬:૦૯, ૨૭ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૦૮:૪૩, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૨૩:૧૧, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
scn.wikipedia.org૧૮:૨૭, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
sc.wikipedia.org૦૬:૧૧, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૨૩:૧૮, ૭ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૨:૧૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૨૩:૧૧, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
sh.wikipedia.org૧૬:૪૭, ૧૧ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૬૧rollbacker
simple.wikiquote.org૧૭:૩૨, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૯
sk.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
sl.wikipedia.org૦૫:૩૩, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
species.wikimedia.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
sq.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૦૮:૦૧, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૦૫:૨૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૦૯:૦૧, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૦૦:૧૧, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૨૩:૧૧, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
sv.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
sv.wiktionary.org૦૦:૩૪, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૧:૫૯, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૧૩:૩૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૦૬:૨૬, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૦૪:૪૪, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૬reviewer
te.wikipedia.org૦૬:૧૨, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikibooks.org૦૫:૨૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૩:૫૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૧:૦૫, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૦૭:૦૮, ૧૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૧:૨૩, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૧૧:૪૫, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૧:૨૩, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૦૭:૦૩, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૦૬:૩૨, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૦૯:૧૪, ૫ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૯:૧૩, ૪ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
tt.wikipedia.org૦૫:૪૦, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૦:૫૨, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૦૮:૧૫, ૫ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૨૩:૧૪, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૦૫:૫૫, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૮:૨૮, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૨૨:૩૫, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
vi.wikipedia.org૦૦:૧૭, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૮:૫૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૦૨:૨૭, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૦૦:૩૯, ૧૯ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૦૪:૫૨, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૦૪:૦૧, ૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૨૧:૧૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૯૧૮
wikimania2014.wikimedia.org૧૭:૧૯, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૦૦:૪૯, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૦૧:૩૮, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૦૫:૩૪, ૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૦૭:૪૯, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૨:૩૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૨:૩૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૨૩:૧૧, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
zh.wikivoyage.org૧૮:૪૬, ૧૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૦૪:૦૪, ૨ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૦૩:૩૮, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)