વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Andrei Stroe
  • નોંધેલ: ૦૮:૨૬, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮ (૧૪ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૫,૨૧,૪૩૭
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૨૭૬
  • વૈશ્વિક જૂથ VRT permissions agents
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ab.wikipedia.org૦૭:૨૮, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૩:૨૮, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૯:૧૩, ૧૯ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૦૭:૫૮, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૪:૦૯, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૨૦:૩૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૬:૨૭, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૨૦:૫૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૨૦:૨૫, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૦૭:૫૨, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૦૬:૩૦, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૨૩:૧૬, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૨૧:૧૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૨૩:૫૪, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૨૧:૩૭, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૨૨:૩૬, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikibooks.org૨૧:૪૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૨૧:૪૩, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૨૧:૪૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૦૮:૫૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૨૨:૨૮, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૦૬:૨૮, ૭ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૦૬:૫૪, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૮:૨૬, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૪,૮૯૬autopatrolled
co.wikipedia.org૧૫:૨૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૨૨:૪૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૯:૫૦, ૧૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૨૨:૪૫, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૨૨:૦૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૦૭:૫૮, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૨:૪૯, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૦:૫૫, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯
de.wikiversity.org૧૨:૫૩, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૦૭:૦૪, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૫:૫૨, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૨૨:૩૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૨૩:૪૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૦૭:૨૬, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૩:૪૦, ૨૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૨૨:૪૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૦૦:૦૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૧૩:૨૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૮:૨૬, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫,૨૬૧autoreviewer, extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org૧૬:૨૬, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૭:૦૮, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૧:૪૦, ૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૯:૩૮, ૧૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૩:૦૦, ૧૯ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૬:૪૨, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૪:૪૭, ૯ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૦:૩૪, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૦:૩૧, ૧૮ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
es.wikibooks.org૨૩:૧૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૦૭:૫૮, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૨૩:૧૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૦૧:૧૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૨૧:૨૩, ૯ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૦:૧૧, ૩૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૧૪ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૦૧:૪૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૦૧:૪૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૨૩:૩૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૦:૦૦, ૨૧ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૦૧:૫૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૦૧:૫૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૦૧:૫૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૦૧:૫૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૧૧:૦૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૮:૨૬, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૯
fr.wikinews.org૦૦:૦૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૧:૧૫, ૯ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૦૦:૦૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૦૦:૧૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૪:૪૦, ૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૦૭:૫૮, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૮:૧૧, ૨૩ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૦૨:૩૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૨૦:૫૯, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૦૨:૪૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૦૦:૨૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૫:૩૧, ૨૬ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૦૩:૨૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૩:૨૮, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૩:૧૦, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૦૧:૧૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૨૨:૧૦, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૬:૧૯, ૬ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
hu.wikisource.org૦૧:૨૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૮:૩૪, ૧૪ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૦૯:૫૬, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૧:૨૧, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૦૦:૧૬, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૦૪:૩૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૬:૪૦, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૦૭:૫૮, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૮:૪૮, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧
it.wikibooks.org૦૧:૫૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૦૪:૫૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૦:૨૧, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૦૫:૧૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૦૭:૫૮, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૦:૧૫, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૦૭:૫૮, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૭:૫૮, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikibooks.org૧૩:૩૧, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૦૫:૩૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૯ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૨૬ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૨:૨૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૦:૦૨, ૨૩ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૦:૨૪, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૦૧:૧૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૦૬:૩૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૨:૧૬, ૧૨ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૦:૨૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૧૦:૪૧, ૧૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૫:૦૩, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૧:૦૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૦૬:૫૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૧૦:૩૬, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૨:૨૨, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૪:૪૪, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૦:૪૭, ૪ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૦૩:૩૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૦૭:૫૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૩:૧૨, ૨૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭૬autopatrolled
meta.wikimedia.org૦૮:૨૬, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯૫૭autopatrolled
mg.wikipedia.org૦૮:૫૬, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૦૭:૫૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૬:૨૭, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૭:૫૧, ૨૧ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૦:૫૦, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૦૭:૫૮, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૨:૨૫, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૯:૦૫, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૦૯:૧૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૦૯:૧૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૦૯:૨૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૪:૨૦, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૫:૦૭, ૧ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૪:૪૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૦૯:૩૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૭:૪૫, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
nl.wikivoyage.org૦૯:૪૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૦:૫૮, ૪ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૦૯:૫૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૨:૪૯, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૭:૦૦, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૧૦:૦૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૦:૦૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૦૬:૧૫, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૦૦:૧૮, ૧૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૦૫:૩૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૪:૨૦, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૭:૫૧, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૦૮:૦૧, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૦૫:૪૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૦:૪૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૦૮:૦૫, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૦૫:૫૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૦:૫૪, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
pt.wikisource.org૧૧:૦૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૧:૧૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૪:૧૭, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૯:૩૬, ૧૩ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૨૩:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૪:૨૨, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૮:૨૬, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૨,૧૦,૮૨૬abusefilter, interface-admin, sysop
ro.wikibooks.org૧૪:૦૫, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)transwiki
ro.wikinews.org૧૫:૫૮, ૧૩ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ro.wikiquote.org૧૧:૪૦, ૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૪:૦૯, ૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ro.wikivoyage.org૦૭:૩૮, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૭:૦૫, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૦૬:૫૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૫:૨૨, ૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ru.wikinews.org૧૧:૨૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૧:૩૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૨૧:૩૦, ૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૧:૫૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૬:૩૨, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૦૭:૫૮, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૦૮:૩૬, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૭:૫૮, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૦૭:૨૭, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૫:૧૦, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૮:૩૪, ૧૨ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૨૦:૦૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૨:૩૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૫:૦૯, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૦૧:૪૬, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૦૭:૩૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૦૬:૫૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૧:૫૭, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૩:૦૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૮:૪૨, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૨૧:૫૭, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૧૩:૫૭, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૧:૩૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૦૭:૫૮, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૦:૪૩, ૧૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૨૦:૦૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૯:૩૮, ૨૦ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૩:૨૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૦૭:૫૮, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૦૮:૧૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૬:૫૫, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૦:૫૬, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૨:૦૦, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૧૫ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikidata.org૦૭:૨૧, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૮:૧૩, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૧:૨૮, ૧૪ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૭:૫૮, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૮:૨૬, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
tt.wikipedia.org૧૬:૨૭, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૪:૨૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૪:૨૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૦૭:૫૮, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૦:૦૨, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬૮
uk.wikiquote.org૧૪:૩૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૦૯:૪૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૧૪:૩૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૬:૨૭, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૯:૫૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૬:૪૭, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૪:૫૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૫:૦૮, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૨:૩૩, ૧૦ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૧૫:૦૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૦૭:૫૨, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
war.wikipedia.org૧૧:૩૮, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૧૧:૦૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૭:૪૮, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૬૮,૦૬૮
wikimania2014.wikimedia.org૦૮:૦૧, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૧૦:૩૬, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૦૯:૫૫, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૦૯:૫૧, ૪ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૩:૧૭, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૦:૫૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૨૨:૪૨, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૦:૩૩, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૦૭:૫૮, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૭:૪૪, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૭:૫૮, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૨૧:૪૯, ૩ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૫:૫૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)