વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Baiji
  • નોંધેલ: ૧૦:૨૭, ૨૭ માર્ચ ૨૦૦૮ (૧૪ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૩૬,૨૬૧
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૨૯૫
  • વૈશ્વિક જૂથ વૈશ્વીક ઊલટાવનાર
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૭:૧૯, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wikibooks.org૦૪:૫૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
aa.wiktionary.org૦૪:૫૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૦:૫૪, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૦:૨૯, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikibooks.org૧૦:૨૧, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૦:૪૯, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૦:૪૪, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૦:૫૬, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wiktionary.org૦૪:૩૦, ૧૦ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૪:૫૯, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૬:૫૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikibooks.org૦૯:૧૬, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૧૦:૨૧, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૧:૫૨, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૦:૩૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૨૩:૧૦, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૫:૩૨, ૯ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૦૦:૫૮, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૦૬:૫૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૧૪:૨૦, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૦૭:૨૮, ૧૯ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૦૪:૦૭, ૬ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૦૨:૪૧, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૫:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૦:૦૫, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૧૬:૨૫, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૦૫:૦૬, ૨૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૨૩:૫૭, ૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૦૪:૪૨, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૦૨:૩૧, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૭:૩૯, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૧૯:૫૫, ૩ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૩:૪૯, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૦૦:૪૮, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૦:૨૭, ૨૭ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૯
ca.wikibooks.org૧૪:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૨:૫૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૪:૦૯, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૨૩:૫૬, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૩:૧૭, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૦:૨૭, ૨૭ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૦૫૫
co.wikipedia.org૦૬:૫૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikibooks.org૦૯:૧૨, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૧૨:૫૪, ૬ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૯bureaucrat, ipblock-exempt, sysop
cr.wikipedia.org૦૪:૩૮, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૫:૦૧, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૧૦:૩૭, ૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૨૨:૪૭, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૬:૫૦, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૦૬:૨૮, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૯:૦૫, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૦:૨૭, ૨૭ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)autoreview
de.wikinews.org૧૦:૨૭, ૨૭ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
de.wikiquote.org૦૪:૩૦, ૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૭:૪૫, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૦૪:૫૮, ૨૬ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૦૩:૩૦, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૯:૨૭, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૦:૨૭, ૨૭ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૦૯૩extendedconfirmed, rollbacker
en.wikibooks.org૧૪:૦૫, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૦:૨૭, ૨૭ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૧
en.wikiquote.org૧૪:૦૫, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૧:૫૭, ૩૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૧:૫૭, ૩૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૨૦:૨૩, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૪:૦૫, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૨:૫૫, ૨૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikibooks.org૧૩:૧૩, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૦:૨૧, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૦:૨૭, ૨૭ માર્ચ ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૨૮,૦૪૨bureaucrat, sysop
es.wikibooks.org૧૭:૨૩, ૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૩
es.wikinews.org૧૦:૨૭, ૨૭ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪,૦૯૨editor, reviewer
es.wikiquote.org૧૦:૨૭, ૨૭ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૨૫
es.wikisource.org૧૦:૨૭, ૨૭ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૭૫
es.wikiversity.org૧૩:૩૪, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
es.wikivoyage.org૦૫:૪૧, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૦:૨૭, ૨૭ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૩
et.wikipedia.org૦૪:૨૪, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૦૪:૧૯, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૦૬:૫૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૩:૦૨, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૦૩:૫૯, ૯ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૦૪:૫૦, ૭ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૧૬:૪૦, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૦૧:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૪:૧૦, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૦:૪૮, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૨૩:૫૭, ૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૦:૨૭, ૨૭ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૮૫
fr.wikibooks.org૧૬:૫૪, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૦:૨૭, ૨૭ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૯
fr.wikiquote.org૦૯:૫૨, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૦૮:૫૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૦૯:૧૨, ૯ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૭:૩૯, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૦૨:૨૭, ૨૯ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૬:૦૬, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૩:૦૯, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૨૨:૫૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૨૦:૫૧, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૬:૩૮, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૭:૫૪, ૧૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૦૫:૧૫, ૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૭:૦૮, ૨૨ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikibooks.org૧૬:૨૯, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૧૭:૦૮, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૬:૩૭, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૪:૪૮, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૩:૨૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikinews.org૧૦:૫૫, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૪:૪૮, ૨૨ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૨૨:૪૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૩:૨૩, ૨ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikibooks.org૦૪:૧૦, ૧ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૯:૩૯, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૬:૪૩, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૦૨:૫૪, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૦:૨૭, ૨૭ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૪
it.wikibooks.org૧૬:૪૫, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૬:૫૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૫:૦૨, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૦૪:૧૫, ૧૭ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૩:૨૯, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૦૩:૪૩, ૬ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૦:૨૭, ૨૭ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ja.wikinews.org૦૯:૩૦, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૦૫:૨૩, ૨૫ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૦૯:૫૯, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૧:૧૨, ૧૧ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૬:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૬:૨૦, ૨૫ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૩:૦૯, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૩:૫૭, ૧૫ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૦૬:૨૯, ૨૫ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૦૮:૩૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૦૬:૫૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૦:૦૫, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૨૩:૧૦, ૭ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૦૪:૦૯, ૧ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૦૧:૨૬, ૧૧ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૬:૦૭, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૭:૧૯, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૨૦:૨૯, ૨૦ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૧૫:૧૫, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૦:૦૨, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૪:૪૬, ૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૬:૦૫, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૦૪:૧૦, ૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૯:૧૦, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૦:૨૭, ૨૭ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૧૭
mg.wikipedia.org૦૨:૦૯, ૨૯ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૬:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૧૩:૧૪, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૧ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૦૬:૦૯, ૨૫ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૦૫:૧૪, ૬ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૫:૧૬, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૬:૦૪, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૫:૨૦, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૦૩:૨૧, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૦૨:૨૯, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૨૨:૫૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૦૬:૩૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૨૧:૧૪, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૫:૪૮, ૨૫ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૨:૫૪, ૨૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikibooks.org૧૦:૨૨, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૦૯:૩૧, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૦:૨૨, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૫:૦૧, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૦૭:૨૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૦૯:૫૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૮:૨૭, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૭:૫૪, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૬:૦૩, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૦:૦૪, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikibooks.org૦૨:૫૦, ૧૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૦:૫૧, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૬:૦૪, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૧૬:૫૨, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૨૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
pt.wikibooks.org૦૧:૫૪, ૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૦૯:૧૯, ૩ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૬:૧૧, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૨૦:૨૨, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૪:૪૮, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૩:૧૦, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૦૪:૫૫, ૧૯ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૦૫:૧૫, ૫ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૪:૧૩, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૮:૩૮, ૩ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૦:૫૬, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૯:૦૬, ૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikibooks.org૧૬:૨૯, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૩:૦૫, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૭:૦૯, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૦૨:૫૪, ૨૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૬:૦૯, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૦૪:૦૪, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૨૦:૨૯, ૨૦ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૭:૫૪, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૨૨:૫૬, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikinews.org૨૦:૦૪, ૨૩ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૨૨:૦૨, ૧૯ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૨:૪૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૧૨:૧૬, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૦૩:૪૨, ૨૩ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૦૪:૩૭, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૨૦:૦૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૯:૩૩, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૪:૦૫, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૦:૨૭, ૨૭ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
sq.wikipedia.org૦૫:૦૬, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૦૩:૧૪, ૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૦૯:૫૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૫:૧૧, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૦૩:૫૯, ૧૫ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૨:૧૧, ૧૧ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૨:૫૭, ૯ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૧૦:૫૫, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૦૪:૧૪, ૫ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૦૪:૨૩, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૦૬:૫૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૮:૪૭, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૦૨:૦૯, ૧૧ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૦:૨૭, ૨૭ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨reviewer
te.wikipedia.org૧૭:૨૮, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૦૨:૦૫, ૨૯ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૯:૫૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikinews.org૦૪:૦૧, ૯ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૦૦:૦૨, ૮ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૪:૩૬, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikibooks.org૧૪:૪૨, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૦૪:૧૭, ૧૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૩:૫૮, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૦૧:૩૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૬:૪૦, ૨૨ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૭:૧૯, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૦૨:૫૪, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૧:૨૪, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૧૭:૪૯, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૧૬:૫૨, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૬:૫૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૧૮:૦૮, ૨૨ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૨૨:૫૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૪:૧૩, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૦૧:૧૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૦૨:૪૬, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૩:૧૬, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૭:૩૩, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૨૨:૪૯, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૪:૫૨, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૮
wikimania2009.wikimedia.org૧૧:૦૪, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૧૯:૩૯, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૦૯:૨૩, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૦૦:૨૨, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૦૧:૦૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૦૩:૨૫, ૬ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૦૩:૫૬, ૧૫ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૧૭:૦૧, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૦૫:૫૯, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૦૪:૩૭, ૨૯ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૦૩:૪૨, ૨૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૨૦:૫૧, ૧૩ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૦:૫૩, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikibooks.org૦૩:૫૦, ૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૦૯:૩૪, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૦૨:૦૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૦૨:૨૯, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૦૩:૨૭, ૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૬:૫૫, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)