વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Beetstra
  • નોંધેલ: ૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮ (૧૪ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧,૮૨,૯૪૬
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૩૫૮
  • વૈશ્વિક જૂથો Global IP block exemptions, વૈશ્વીક ઊલટાવનાર
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૩:૦૨, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૧૩:૦૫, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૦૭:૫૪, ૧૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૧૩:૪૩, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૩:૫૪, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikiquote.org૧૦:૫૪, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૦:૦૨, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
an.wikipedia.org૧૩:૨૭, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wiktionary.org૧૦:૨૦, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૩:૫૪, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧autoreview
ar.wikibooks.org૧૪:૨૪, ૮ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૨:૧૧, ૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૧:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૦:૨૯, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૦૬:૫૨, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૩:૫૪, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૪:૩૨, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikibooks.org૧૩:૩૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૨:૦૮, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૦૯:૦૨, ૩૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૦૮:૫૬, ૪ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
beta.wikiversity.org૧૦:૪૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૦૮:૪૨, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧
bh.wikipedia.org૧૫:૪૫, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૬:૪૩, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikiquote.org૧૧:૦૫, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૦:૩૧, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૫:૩૪, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૩:૫૪, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૯:૦૨, ૩૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૦૩:૫૭, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨
ca.wikibooks.org૧૨:૦૦, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૦૫:૧૮, ૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૩:૫૨, ૩ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૭:૪૨, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૧
co.wikipedia.org૧૩:૫૪, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikibooks.org૧૦:૦૫, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૦:૦૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૧૧:૧૫, ૩ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૨:૩૮, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૩
cs.wikiversity.org૦૬:૫૦, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૧૪:૧૩, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૯:૫૯, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૦:૩૩, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikibooks.org૧૩:૪૧, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧
de.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૩૩autoreview, editor
de.wikibooks.org૧૩:૧૫, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૦૯:૦૮, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૧:૦૫, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૦૮:૫૧, ૨૪ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૦:૩૪, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૧:૨૨, ૧૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૧ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૦૮:૧૦, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૧:૦૬, ૪ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૫ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૭:૩૪, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
eml.wikipedia.org૧૦:૪૨, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૧,૭૧,૫૪૨abusefilter, sysop
en.wikibooks.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
en.wikinews.org૧૧:૦૧, ૩૦ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૦૯:૦૨, ૩૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૪:૩૪, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૧:૦૧, ૩૦ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
en.wikivoyage.org૧૪:૦૬, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
eo.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
es.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨૪
es.wikinews.org૧૫:૦૯, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૦૧:૦૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૧૨:૨૮, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૦૬:૩૫, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૨:૫૮, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૨૨ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ee.wikimedia.org૨૧:૨૫, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૦૯:૦૫, ૩૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૦:૩૫, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૧૨:૧૮, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૦૫:૦૫, ૨૯ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫
fj.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૫:૨૬, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૩:૫૪, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨૫
fr.wikinews.org૧૧:૦૮, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૦૭:૨૩, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૦૬:૪૯, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૨:૩૬, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૦૮:૩૨, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
fy.wikibooks.org૧૩:૪૧, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૭:૦૧, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૪:૩૬, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૦:૦૨, ૧૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૦૩:૩૯, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૦:૩૫, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૦૯:૧૧, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૦:૩૫, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
he.wikibooks.org૧૫:૪૦, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૩:૧૬, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૧:૨૦, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૦:૪૯, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
hr.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
hsb.wikipedia.org૦૬:૦૪, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૭
hu.wikiquote.org૦૫:૩૧, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૦:૪૯, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૭
ie.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૭:૩૫, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
inh.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
it.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭૭
it.wikinews.org૦૯:૫૭, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૨૨:૨૧, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૩:૨૪, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૩:૨૪, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૧:૧૭, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૨:૪૧, ૨૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦૭
ja.wikiversity.org૧૩:૨૪, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૩:૦૬, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૩:૪૩, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૦૪:૩૩, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૦:૪૯, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૦:૪૯, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૦૯:૩૩, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૦:૪૯, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૦:૪૯, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨
krc.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૪:૦૮, ૧૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૦:૪૯, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૦:૫૦, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૦૭:૫૬, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૦:૫૦, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
lbe.wikipedia.org૧૫:૦૮, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૩:૫૨, ૩ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૦૬:૦૬, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ln.wikipedia.org૧૦:૫૦, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૫:૪૭, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૦:૫૦, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
lt.wikibooks.org૧૭:૦૨, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૦૮:૪૨, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૨:૫૮, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૦૬:૩૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૪:૨૬, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
meta.wikimedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૮,૭૯૫interface-admin, sysop
mg.wikipedia.org૦૪:૨૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૫:૧૨, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૮:૪૨, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૧૨:૨૨, ૬ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૦૬:૦૯, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૨:૨૧, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
mt.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૦૩:૫૭, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૪:૪૮, ૩૧ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૦:૧૪, ૧૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૦:૪૬, ૩૧ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૦:૨૯, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯૫
nl.wikibooks.org૦૫:૩૧, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૦૭:૪૯, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૪:૧૦, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૨૦:૫૦, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૦:૨૪, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
nov.wikipedia.org૦૯:૦૧, ૩૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
nrm.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૦૩:૦૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૦૫:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૧:૧૭, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૧:૧૪, ૩ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૦૮:૨૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૦૪:૩૭, ૨ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૦૫:૪૮, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૪
pl.wikibooks.org૧૩:૦૨, ૨૬ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૧:૪૦, ૪ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૧૭:૪૭, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૭
pt.wikibooks.org૧૯:૫૭, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૬:૨૦, ૨ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૦૫:૩૩, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૦૮:૦૫, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૨૦:૦૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૦૯:૦૧, ૩૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૩૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૧:૧૪, ૩ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૭
ro.wikinews.org૧૩:૦૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૧uploader
ru.wikibooks.org૧૨:૧૧, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૯:૧૨, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૨:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૨:૧૩, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૨:૧૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૦૫:૩૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
scn.wikipedia.org૦૯:૦૦, ૩૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૧૩:૧૮, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
sc.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૨ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૦૬:૨૧, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૦:૨૩, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૧:૪૩, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
sl.wikipedia.org૧૬:૫૦, ૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૦૬:૦૮, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૧:૧૬, ૬ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
sq.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
srn.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૦:૨૨, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૧૪:૪૩, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૫:૩૩, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૦૬:૩૭, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૨૧:૫૧, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૨૧:૫૩, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૦૬:૩૭, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૨૨:૨૪, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૪
sv.wikisource.org૦૩:૧૬, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૨૨:૧૮, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૦૯:૦૭, ૭ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૬
te.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૬
ti.wikipedia.org૦૬:૩૭, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૦૬:૩૭, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૦૬:૩૭, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૨૨:૨૩, ૧૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૮
ts.wikipedia.org૦૬:૩૭, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૦૬:૩૭, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૦૬:૩૭, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૮:૨૭, ૫ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૩:૦૧, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ur.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૦૪:૧૧, ૧૯ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
vec.wikipedia.org૧૫:૫૪, ૩ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૦૬:૩૭, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
vls.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૧:૧૪, ૩ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૦:૫૦, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૯૫
wikimania2009.wikimedia.org૦૮:૪૭, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૦૪:૪૩, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૫:૧૦, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૦૦:૫૦, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૨૩:૫૩, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૧:૨૩, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૪:૧૩, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૧:૨૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૧:૨૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૫:૦૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૬:૩૭, ૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૪:૩૧, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૧:૧૪, ૩ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૫
zh.wikinews.org૦૮:૩૦, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૨:૪૫, ૧૬ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૧:૨૪, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)