વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Chenzw
  • નોંધેલ: ૦૭:૨૨, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮ (૧૪ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૪૪,૨૨૯
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૨૨૩
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ace.wikipedia.org૧૪:૧૫, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૪:૩૨, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૦૮:૩૪, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૦૯:૫૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૦૧:૩૪, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૦૮:૧૨, ૯ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૦૮:૫૭, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikibooks.org૧૫:૨૫, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૦૭:૪૬, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૧૩:૫૪, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikiquote.org૧૦:૧૮, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૦:૫૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૫:૨૯, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૫:૩૫, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૦૩:૫૩, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૩:૪૭, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૨:૩૦, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૦૭:૫૧, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૦૭:૪૬, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૦૮:૪૨, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikibooks.org૧૩:૦૯, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૪:૫૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૭:૪૧, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૩:૫૪, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૦૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૭:૦૫, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૬:૨૪, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૧૩:૨૮, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૭:૨૨, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩,૪૮૬image-reviewer
co.wikipedia.org૧૨:૨૮, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૨:૪૫, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૦૮:૨૬, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૦૫:૫૦, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૦:૪૫, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૨:૨૪, ૩૧ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikibooks.org૧૫:૨૨, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૪:૪૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૦૮:૦૦, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૧:૦૬, ૮ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૧:૩૯, ૪ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૪:૨૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૨:૩૯, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૫:૩૮, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૭:૨૨, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪,૧૯૭extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org૧૨:૧૪, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૧:૩૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૩:૦૨, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
en.wikisource.org૧૧:૫૬, ૧૧ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૧:૫૩, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૦૫:૨૫, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૭:૨૩, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૩:૧૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૩:૨૩, ૨૯ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikibooks.org૧૪:૪૯, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૦૨:૦૭, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૦૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૦૪:૪૩, ૧૮ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૨:૨૩, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૩:૨૩, ૨૯ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૧૦ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૦૧:૩૬, ૪ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૪:૧૨, ૧૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૦૪:૧૯, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૦૧:૩૨, ૧૭ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૦૨:૪૪, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૧૪:૪૩, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૦૮:૩૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૪:૪૩, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૭:૪૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૦૮:૨૬, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૦૭:૪૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૫:૩૦, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૨:૨૩, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૮:૪૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૦૮:૦૪, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૦૧:૧૯, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૫:૧૯, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૧૩:૫૨, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૧:૨૦, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૩:૨૦, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૧:૩૮, ૧૮ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikibooks.org૧૪:૨૬, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૧:૩૫, ૬ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૩:૫૬, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૨:૦૭, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૦૦:૨૨, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૫:૨૮, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૦૫:૧૩, ૨૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૦૭:૨૪, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૪:૨૫, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૫:૪૧, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikibooks.org૧૦:૩૮, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૪:૧૦, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૦૯:૦૦, ૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૦૭:૧૪, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
lad.wikipedia.org૧૬:૫૨, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૦૭:૪૫, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૦૭:૨૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૧:૫૧, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૭:૪૧, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૦:૩૮, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
lv.wikipedia.org૧૨:૨૪, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૦૭:૨૭, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૧:૪૦, ૨૨ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૦૭:૨૨, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧૨autopatrolled
mk.wikipedia.org૦૯:૩૬, ૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૭:૩૧, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૪:૨૮, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૦૯:૦૨, ૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૩:૩૦, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૧:૨૯, ૧૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૬:૧૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૦૧:૦૯, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૬:૪૩, ૬ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૯:૧૪, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૦૯:૦૧, ૨૪ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૭:૧૯, ૫ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૦૯:૨૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૨:૩૧, ૩ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૩:૨૩, ૨૯ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૫:૧૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૪:૨૮, ૨૦ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૨:૨૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૧૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૦૮:૪૧, ૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૦૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૩:૨૩, ૨૯ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૩:૫૭, ૯ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૦૪:૫૬, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૦૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૦૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૦૯:૧૬, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૫:૧૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૬:૪૫, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૦૫:૨૭, ૨૪ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૫:૫૪, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૨:૦૯, ૧૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૦૮:૩૨, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૮:૦૫, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૦૫:૨૮, ૨૪ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૪:૧૪, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wiktionary.org૧૦:૩૨, ૧૯ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૭:૨૨, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૩૫,૩૮૮bureaucrat, sysop
simple.wikibooks.org૦૮:૪૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
simple.wikiquote.org૦૮:૪૭, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૬
simple.wiktionary.org૦૭:૨૨, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫૫
si.wikipedia.org૧૦:૧૨, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૦૫:૫૦, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૧૧:૨૪, ૧૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૦૩:૨૩, ૨૯ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૦૮:૩૨, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૦૭:૦૬, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૨:૦૫, ૩૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૮:૩૯, ૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૩:૨૯, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૪:૦૬, ૭ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૧૫:૧૩, ૧૧ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૧૫:૫૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૬:૩૧, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૦૩:૩૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૫:૫૯, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૧૫:૪૫, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૮ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૨:૨૧, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૬:૦૩, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૬:૨૫, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)reviewer
th.wikipedia.org૧૩:૨૨, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૦૪:૩૮, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૭:૪૧, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૩:૧૩, ૬ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૮:૫૯, ૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
tn.wikipedia.org૦૭:૧૩, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૦૭:૨૩, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૦૧:૪૮, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૧૩:૪૨, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૪:૫૭, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૩:૦૭, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૧૬:૧૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૪:૪૬, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૦૯:૦૯, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૮:૩૬, ૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૭:૪૫, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૦૨:૧૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૩:૦૪, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૦૮:૩૦, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૩:૨૯, ૯ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૫:૨૯, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૩:૦૬, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬૭
wikimania2008.wikimedia.org૧૩:૦૭, ૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
wikimania2009.wikimedia.org૦૪:૦૨, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૫:૩૩, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૧૨:૪૬, ૨૮ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૩:૧૮, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૦૨:૨૦, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૦:૨૮, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૩:૦૬, ૩૧ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૦:૨૭, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૧:૨૦, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૦૮:૩૨, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૧૬:૧૩, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૦૮:૩૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)