વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Chobot
  • નોંધેલ: ૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮ (૧૪ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧૪,૩૭,૩૬૪
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૪૮૧
  • વૈશ્વિક જૂથ વૈશ્વિક બોટો
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ab.wikipedia.org૧૫:૧૫, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ace.wikipedia.org૦૪:૩૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
ady.wikipedia.org૦૫:૫૯, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૭૩
af.wikiquote.org૦૯:૫૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૫:૧૭, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫૫
am.wikipedia.org૧૫:૧૮, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
am.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૨:૫૭, ૩૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
ang.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૦૭:૪૦, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩૦
arc.wikipedia.org૦૭:૦૫, ૨૪ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
ar.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪,૫૫૪
ar.wikinews.org૧૧:૫૦, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૦૯:૫૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ar.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૦૧:૨૧, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૫:૨૦, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૦
ast.wikipedia.org૦૭:૪૧, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૪
ast.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
atj.wikipedia.org૧૪:૨૬, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૦૭:૦૮, ૨૪ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ay.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
azb.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૫:૦૬, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧૧
az.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
az.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૦૩:૨૮, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૮
bat-smg.wikipedia.org૦૭:૪૨, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૩
ba.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
bcl.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
be-tarask.wikipedia.org૦૭:૪૧, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૩૨
beta.wikiversity.org૦૧:૨૧, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૦૭:૪૧, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯૫
be.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩,૨૭૩bot
bg.wikinews.org૧૧:૫૦, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
bg.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૫:૨૪, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
bi.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
bjn.wikipedia.org૧૫:૨૦, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૫:૨૬, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
bn.wikipedia.org૧૫:૦૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)અનિશ્વિત સમય માટે અવરોધિત.
કારણ:Unapproved bot, please apply for flag to get unblocked
  • editing (sitewide)
  • સ્વયંચાલિત પ્રતિબંધ ક્રિયા નિષ્ક્રીય કરાઈ
૪૫
bo.wikipedia.org૧૫:૨૭, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૧
bpy.wikipedia.org૧૫:૦૧, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૮
br.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧૮
br.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૨૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૪૨૧
bs.wikinews.org૧૧:૪૭, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
bs.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૦૭:૦૯, ૨૪ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
bxr.wikipedia.org૦૭:૧૦, ૨૪ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ca.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫,૧૦૬bot
ca.wikinews.org૧૧:૪૯, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬૩
ca.wikiquote.org૦૯:૫૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
ca.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૮
ca.wiktionary.org૨૧:૪૭, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૫:૨૮, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
cdo.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૬bot
ceb.wikipedia.org૧૫:૦૧, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૭
ce.wikipedia.org૦૭:૧૧, ૨૪ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
chr.wikipedia.org૦૩:૩૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ch.wikipedia.org૧૫:૩૦, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૦૭:૧૧, ૨૪ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૦૪:૩૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
commons.wikimedia.org૧૪:૩૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
co.wikipedia.org૧૨:૫૮, ૩૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
crh.wikipedia.org૧૫:૩૧, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
cr.wikipedia.org૦૭:૧૨, ૨૪ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૫:૩૧, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪
cs.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬,૧૪૮
cs.wikinews.org૦૪:૩૦, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૪૨
cs.wikiquote.org૦૯:૫૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
cs.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૦૧:૨૧, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૨૨:૫૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૧૫:૩૨, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
cv.wikipedia.org૦૭:૪૨, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૭
cy.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૩૬૦
da.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨,૫૯૭
da.wikiquote.org૦૯:૫૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૩,૦૭૦
de.wikinews.org૧૧:૪૬, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)અનિશ્વિત સમય માટે અવરોધિત.
કારણ:First read our Bot-Policy and request a permission
  • editing (sitewide)
  • સ્વયંચાલિત પ્રતિબંધ ક્રિયા નિષ્ક્રીય કરાઈ
  • તમે પોતાનું ચર્ચા પાનામાં ફેરફાર ન કરી શકો.
de.wikiquote.org૦૮:૧૪, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૦૯:૨૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૦૧:૨૧, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૨૩:૨૮, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૦૭:૪૩, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૩૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૭
dsb.wikipedia.org૧૫:૩૨, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
dty.wikipedia.org૦૨:૧૮, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૦૪:૫૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૦૭:૧૨, ૨૪ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
el.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૪૫૨
el.wikinews.org૦૪:૪૩, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૦૯:૫૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
el.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
el.wikiversity.org૦૧:૨૧, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૦૭:૧૩, ૨૪ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
en.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૬૭,૬૮૩bot
en.wikibooks.org૧૨:૫૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૬:૧૦, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૩૨૯
en.wikiquote.org૧૬:૨૦, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૦૯:૨૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૦૧:૨૧, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૦:૫૨, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫,૦૬૫bot
eo.wikinews.org૦૪:૪૮, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૦૯:૫૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
eo.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૩,૪૧૪
es.wikibooks.org૦૧:૦૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૧:૪૩, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
es.wikiquote.org૦૯:૫૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
es.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૦૧:૨૧, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૦૧:૧૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૦૧:૨૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૭૦૮
et.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૬૨૬
eu.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૧૫:૩૪, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
fa.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩,૫૦૨bot
fa.wikinews.org૦૧:૩૫, ૨૭ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૮
fa.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
fa.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૦૭:૧૪, ૨૪ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
fiu-vro.wikipedia.org૦૪:૫૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૬,૬૦૨
fi.wikinews.org૧૧:૪૫, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
fi.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૦૧:૨૧, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૦૭:૧૪, ૨૪ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
fo.wikipedia.org૧૬:૪૭, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૨
frp.wikipedia.org૧૫:૩૫, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
frr.wikipedia.org૧૫:૧૯, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૯,૦૪૮
fr.wikinews.org૧૧:૪૦, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૭૧૦
fr.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૬
fr.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૦૧:૨૧, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૫:૩૬, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
fy.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૬
gag.wikipedia.org૦૧:૪૧, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
gan.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૬
ga.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૨૪bot
gd.wikipedia.org૦૪:૨૭, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૦
glk.wikipedia.org૦૭:૧૫, ૨૪ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૩૪
gl.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
gl.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૭:૧૬, ૨૪ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
gom.wikipedia.org૦૭:૧૨, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૦૧:૫૦, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૫:૩૭, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
gu.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
gv.wikipedia.org૧૫:૪૧, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૩
hak.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૨
ha.wikipedia.org૦૭:૧૬, ૨૪ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
haw.wikipedia.org૧૫:૪૩, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
he.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭,૧૧૧
he.wikinews.org૧૧:૫૧, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
he.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૦૩:૧૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૦૩:૨૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૫:૪૩, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
hi.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૭૩
hi.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨,૪૯૯bot
hsb.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૨
ht.wikipedia.org૧૫:૦૧, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૪
hu.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩,૬૯૨
hu.wikinews.org૦૪:૩૨, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૯૬
hu.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
hu.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૭:૦૧, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨૪
hy.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
hy.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૦૨:૧૪, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨,૦૨૪
id.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૪,૯૯૭bot
id.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૧૫:૪૬, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
ig.wikipedia.org૧૫:૪૫, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ik.wikipedia.org૦૩:૪૦, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ilo.wikipedia.org૧૫:૪૯, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
inh.wikipedia.org૦૫:૩૭, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૧૬૮bot
is.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯૮૦
is.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૦૪:૫૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫,૯૧૨bot
it.wikibooks.org૦૪:૫૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૧:૪૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૦૯:૫૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૬
it.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧
it.wikiversity.org૦૧:૨૧, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૦૫:૧૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૫:૪૯, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
jam.wikipedia.org૦૨:૪૦, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૭,૩૮૩bot
ja.wikinews.org૧૧:૪૨, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૮૩૯bot
ja.wikiquote.org૦૯:૫૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
ja.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૦૧:૨૧, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
jv.wikipedia.org૦૭:૪૨, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૫
kaa.wikipedia.org૧૫:૫૨, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
kab.wikipedia.org૧૫:૫૨, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
ka.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૫૦૧
ka.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
kbd.wikipedia.org૦૭:૨૧, ૩ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૨૩:૩૧, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૦૩:૪૧, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ki.wikipedia.org૦૩:૪૧, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૦૪:૨૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૫
kl.wikipedia.org૧૩:૦૦, ૩૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
km.wikipedia.org૧૫:૫૨, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
kn.wikipedia.org૧૫:૫૩, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૨
kn.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૦૪:૫૫, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ko.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૪,૮૭,૭૫૬bot
ko.wikinews.org૦૫:૩૬, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૦૫
ko.wikiquote.org૧૬:૨૦, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧૯bot
ko.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૪૩bot
ko.wikiversity.org૦૨:૨૨, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૦૦:૫૨, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૦૪:૫૪, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ksh.wikipedia.org૦૭:૪૧, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦
ku.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૬૭
ku.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૦૩:૪૨, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
kw.wikipedia.org૧૫:૫૪, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩
ky.wikipedia.org૧૫:૫૪, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
lad.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૩
la.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૯૯૩
la.wikiquote.org૦૯:૫૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
la.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૦૩:૪૨, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
lb.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૮૯૭bot
lb.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૦૧:૩૧, ૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૦૨:૪૧, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૦૩:૪૨, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૩:૦૧, ૩૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
li.wikipedia.org૦૫:૦૧, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૯
li.wikiquote.org૦૯:૩૦, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૫
ln.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
login.wikimedia.org૦૬:૧૯, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૦૩:૪૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
lrc.wikipedia.org૦૫:૫૮, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૦૩:૪૪, ૨ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩,૦૨૫bot
lt.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
lt.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૧૪૭
mai.wikipedia.org૦૮:૨૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૩:૦૧, ૩૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
mdf.wikipedia.org૧૫:૫૮, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
meta.wikimedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
mg.wikipedia.org૧૫:૫૮, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭
mhr.wikipedia.org૦૩:૩૩, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
min.wikipedia.org૦૪:૪૬, ૧ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૦૯:૨૨, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
mk.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૩૭૨
ml.wikipedia.org૦૭:૪૦, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪૬
ml.wikiquote.org૦૯:૩૦, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૫:૫૯, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૪
mrj.wikipedia.org૦૧:૩૬, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
mr.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૪
mr.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૬૮૩
mt.wikipedia.org૦૪:૪૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૦૪:૩૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
myv.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
my.wikipedia.org૧૫:૫૯, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭
mzn.wikipedia.org૦૩:૪૩, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
nah.wikipedia.org૧૬:૦૧, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૫
nap.wikipedia.org૦૭:૪૧, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૦
na.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૧
nds-nl.wikipedia.org૧૩:૦૨, ૩૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪
nds.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૯
ne.wikipedia.org૧૩:૦૨, ૩૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
new.wikipedia.org૧૫:૦૦, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૫
ng.wikipedia.org૧૩:૦૩, ૩૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૩,૪૮૭
nl.wikibooks.org૦૯:૩૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૧:૪૮, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
nl.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૭૩૧bot
nn.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૬:૦૩, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
no.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૯,૧૭૮
no.wikinews.org૧૧:૪૯, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૦૯:૫૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
no.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૯
nrm.wikipedia.org૧૬:૦૩, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
nso.wikipedia.org૦૭:૨૧, ૩ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૬:૦૩, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૫
ny.wikipedia.org૦૩:૪૪, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૮૯૭bot
olo.wikipedia.org૦૫:૧૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૬:૦૪, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
or.wikipedia.org૦૩:૪૪, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
os.wikipedia.org૧૬:૦૫, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૨
pag.wikipedia.org૦૪:૩૨, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
pam.wikipedia.org૧૩:૦૩, ૩૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૯
pap.wikipedia.org૧૬:૦૬, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
pa.wikipedia.org૧૬:૦૬, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
pcd.wikipedia.org૦૪:૩૪, ૧ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૬:૦૭, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
pfl.wikipedia.org૦૩:૪૯, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૦૪:૨૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
pi.wikipedia.org૦૪:૩૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૩,૨૦૧
pl.wikinews.org૧૧:૫૨, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૦૫:૪૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૦૧:૫૪, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
pms.wikipedia.org૦૭:૪૦, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૫
pnb.wikipedia.org૦૪:૩૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૪
pnt.wikipedia.org૦૩:૪૪, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ps.wikipedia.org૧૬:૦૭, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
pt.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫,૯૧૪bot
pt.wikibooks.org૧૧:૦૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૧:૫૨, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૦૯:૫૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૧
pt.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૦૧:૨૧, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૦૭:૪૩, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૧
rm.wikipedia.org૧૬:૦૮, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
rmy.wikipedia.org૧૬:૦૯, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
rn.wikipedia.org૦૩:૪૫, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
roa-rup.wikipedia.org૧૬:૦૯, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
roa-tara.wikipedia.org૦૭:૪૧, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
ro.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨,૬૮૬bot
ro.wikinews.org૧૧:૫૩, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૦૯:૫૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
ro.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૦:૩૧, ૧૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૬,૦૨૫autoreview, uploader
ru.wikinews.org૧૧:૫૩, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૦૯:૫૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૧
ru.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૦૧:૨૧, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૦૩:૪૧, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
sah.wikipedia.org૧૬:૧૨, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૯
sat.wikipedia.org૦૮:૪૨, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૦
scn.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૧૩
sco.wikipedia.org૧૬:૧૨, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૨
sc.wikipedia.org૧૩:૦૪, ૩૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
sd.wikipedia.org૧૬:૧૩, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
sd.wikinews.org૧૧:૫૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૬:૧૩, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૧
sg.wikipedia.org૦૩:૪૫, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૦૮:૨૬, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૫:૦૮, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૦૬
simple.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩,૮૧૦
si.wikipedia.org૧૬:૧૩, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯
sk.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩,૯૦૩bot
sk.wikibooks.org૧૨:૪૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૦૯:૫૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
sk.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩,૮૪૧bot
sl.wikiquote.org૦૯:૫૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
sl.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૦૧:૨૧, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૬:૧૪, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
sn.wikipedia.org૦૩:૪૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
so.wikipedia.org૧૬:૧૪, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
sq.wikipedia.org૧૫:૦૬, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
sq.wikinews.org૦૪:૪૬, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૦૩:૪૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
sr.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦,૩૧૮
sr.wikinews.org૧૧:૫૩, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૦૯:૩૦, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૦૫:૦૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
stq.wikipedia.org૧૩:૦૪, ૩૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
st.wikipedia.org૦૩:૪૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૭:૪૩, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૫
su.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૦,૫૫૩
sv.wikinews.org૧૧:૫૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૦૯:૫૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
sv.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૦૧:૨૧, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૦૭:૪૩, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧૨bot
szl.wikipedia.org૧૩:૦૫, ૩૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૮
ta.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૨૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫૧bot
ta.wikinews.org૧૧:૫૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૦૫:૫૨, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૦:૫૫, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૧૬:૧૬, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
te.wikipedia.org૧૫:૦૧, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૨
te.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૦૭:૪૧, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬૦
th.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨,૨૨૨
th.wikinews.org૧૧:૫૫, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૦૯:૨૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૬:૧૭, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૩:૦૬, ૩૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૭
tl.wikipedia.org૧૭:૫૯, ૨૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૩૩
tn.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૮:૫૬, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
tpi.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૭
tr.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬,૨૫૭
tr.wikinews.org૧૧:૫૫, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૦૯:૫૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
tr.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૧૬:૧૯, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૬૯
tum.wikipedia.org૦૩:૪૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૦૩:૪૭, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૬:૫૯, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૦૩:૪૭, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૦૪:૨૨, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
ug.wikipedia.org૦૩:૪૮, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૯
uk.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪,૮૭૨bot
uk.wikinews.org૧૧:૫૬, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૦૯:૩૦, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
uk.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૭:૪૩, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
uz.wikipedia.org૦૭:૪૩, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬૬
uz.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૦૭:૪૧, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧
vep.wikipedia.org૧૫:૨૦, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૦૩:૪૮, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦,૫૬૩
vi.wikibooks.org૧૪:૫૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૦૯:૫૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮૩
vls.wikipedia.org૦૪:૨૨, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૭
vo.wikipedia.org૧૭:૪૬, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૧
war.wikipedia.org૧૩:૦૬, ૩૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭૦
wa.wikipedia.org૦૭:૪૧, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૩
www.wikidata.org૦૬:૩૮, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૬૮,૧૭૨bot
wo.wikipedia.org૦૫:૦૩, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
wuu.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૬૭
xal.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
xh.wikipedia.org૦૩:૪૮, ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૦૨:૪૭, ૬ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૧
yo.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૯
za.wikipedia.org૧૩:૦૬, ૩૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
zea.wikipedia.org૧૩:૦૭, ૩૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
zh-classical.wikipedia.org૧૧:૪૬, ૨૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૮૨bot
zh-min-nan.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨,૮૭૨bot
zh-min-nan.wikiquote.org૦૨:૫૨, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨,૦૧૫bot
zh.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૯,૫૫૫
zh.wikinews.org૧૧:૪૫, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
zh.wikiquote.org૦૯:૫૩, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
zh.wikisource.org૦૧:૪૯, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩૭
zh.wikivoyage.org૧૫:૪૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૫:૫૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)