વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Ciell
  • નોંધેલ: ૦૫:૩૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૦૮ (૧૪ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૮૨,૯૧૭
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૧૯૦
  • વૈશ્વિક જૂથ VRT permissions agents
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
af.wikipedia.org૨૨:૦૭, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
als.wikipedia.org૧૧:૧૬, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૫:૩૭, ૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૨૧:૦૨, ૭ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૨૦:૨૮, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૧૩:૨૩, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૨૦:૫૩, ૭ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૧:૧૨, ૨૨ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૨૦:૫૮, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૧૯:૩૫, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૯:૪૩, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૫:૧૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧૮ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૧૭:૩૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૩ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૪:૫૮, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૧૩:૩૮, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૨૧:૪૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૫:૩૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૫,૪૧૧sysop
cs.wikipedia.org૧૯:૨૧, ૬ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૦૯:૩૭, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૧૯:૨૦, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૨૦:૩૧, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૫:૩૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૪૬autoreview, editor
de.wikibooks.org૧૦:૦૬, ૨૪ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૧૬:૪૮, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૨૦:૨૭, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૯:૦૩, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૨૧:૪૧, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૫:૩૬, ૨૮ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૧૦:૪૮, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૫:૩૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૭૭
en.wikibooks.org૧૩:૦૦, ૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૩:૦૦, ૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૩:૦૦, ૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૩:૦૦, ૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૩:૦૦, ૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૮:૦૯, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૩:૦૦, ૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૦૫:૩૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
es.wikipedia.org૦૫:૩૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨
es.wikibooks.org૧૭:૩૪, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૭:૧૯, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૭:૩૪, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૧૭:૦૪, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
es.wiktionary.org૧૭:૩૪, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૯:૧૧, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૩:૧૬, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૨૧:૦૪, ૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૯:૧૨, ૧૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૯:૫૯, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૨૧:૪૭, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૧:૧૬, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૯:૪૧, ૧૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
fr.wikibooks.org૦૫:૩૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
fr.wikisource.org૦૭:૦૭, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૦૯:૦૪, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૯:૪૧, ૨ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ga.wikipedia.org૨૨:૫૦, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૧૭:૦૨, ૨૯ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૨૦:૫૨, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૨૦:૧૧, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૭:૩૫, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૯:૩૨, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૮:૩૪, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૨૦:૧૨, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૯:૩૬, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૫:૦૧, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૧૨:૦૯, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૦૮:૨૮, ૨૨ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૯:૨૫, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૧૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૦૮:૩૦, ૧૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૦૯:૧૧, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૯:૪૬, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૭:૪૫, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૨:૧૮, ૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૨૦:૪૬, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૮:૪૮, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૮:૦૪, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૨૫ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૩:૦૧, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૦૭:૩૮, ૧૧ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૧:૦૩, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૯:૪૩, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૬:૦૪, ૩૦ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૨૦:૫૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૮autopatrolled
meta.wikimedia.org૦૫:૩૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪,૮૯૭centralnoticeadmin
mi.wikipedia.org૧૫:૪૯, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૯:૦૬, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૫:૪૧, ૯ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૭:૫૬, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૭:૪૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૨ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
nds.wikipedia.org૧૨:૦૪, ૯ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૫:૩૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૪૨,૪૨૩sysop
nl.wikibooks.org૦૫:૩૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૬
nl.wikimedia.org૦૫:૩૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૦૫૮sysop
nl.wikinews.org૦૫:૩૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧
nl.wikiquote.org૦૫:૩૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૬
nl.wikisource.org૦૫:૩૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૯
nl.wikivoyage.org૨૧:૪૭, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૦૫:૩૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૦
nn.wikipedia.org૨૦:૩૯, ૧૫ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૮:૧૨, ૨૯ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૧:૧૬, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૫:૫૪, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૮:૫૨, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
pap.wikipedia.org૧૮:૩૩, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૩sysop (temporary)
pa.wikipedia.org૧૪:૦૦, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૧:૧૬, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૨૧:૦૦, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૨૦:૫૧, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૨૧:૩૮, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૯:૨૩, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૫:૩૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧
pt.wikimedia.org૧૧:૨૭, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૨૧:૦૩, ૨૯ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૭:૪૦, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૯:૦૩, ૧ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૦૯:૧૬, ૮ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૩:૦૦, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૦૭:૦૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૮:૧૩, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૦:૪૭, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૧૬:૧૯, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૧૬:૧૯, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૦:૦૮, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૬:૪૫, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૯:૨૨, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૧:૪૮, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૦૭:૫૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૮:૪૮, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૯:૨૬, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૩:૫૭, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૧:૪૯, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૫:૩૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૧૬:૪૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૯:૩૮, ૨૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ta.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૨૦:૦૦, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૭:૦૭, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૨૦:૩૪, ૨ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૫:૫૫, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૨૧:૪૧, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૯:૧૬, ૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૦૯:૦૧, ૨૭ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૨૦:૫૪, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ua.wikimedia.org૧૫:૩૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૩:૫૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikibooks.org૧૬:૨૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૯:૩૧, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૧૮:૨૯, ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૩ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૨:૧૮, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૨૧:૦૪, ૨૯ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૦:૧૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૯:૪૭, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૫૮૬
wikimania2013.wikimedia.org૧૦:૩૯, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૨૦:૩૧, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૨૧:૨૮, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૨૧:૧૧, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
wikimania2017.wikimedia.org૧૩:૧૦, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૦૮:૦૮, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
wikimania.wikimedia.org૧૬:૦૧, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૭
wo.wikipedia.org૦૮:૨૨, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૪ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૧૭ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૦૯:૪૧, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૯:૧૧, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)