વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: DCB
  • નોંધેલ: ૦૬:૦૯, ૨૫ મે ૨૦૧૩ (૯ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧,૦૪,૨૦૫
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૧૯૧
  • વૈશ્વિક જૂથ VRT permissions agents
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
af.wikipedia.org૧૦:૦૫, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૫:૩૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૨:૦૪, ૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
arz.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૨૧:૩૫, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૧૧:૨૫, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૩:૧૭, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૯:૫૯, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૨૧:૧૦, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૦૯:૫૯, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૯ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૭:૩૮, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૯:૧૯, ૭ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૬:૫૨, ૯ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૯:૦૪, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૧૭:૦૪, ૧૩ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૫:૫૧, ૯ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
ceb.wikipedia.org૧૦:૨૭, ૨૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
ce.wikipedia.org૦૯:૪૩, ૧૪ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૩:૨૪, ૨૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩,૮૪૫filemover, patroller, rollbacker
co.wikipedia.org૧૨:૪૬, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
cy.wikipedia.org૨૨:૧૩, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૫:૧૦, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૬:૦૯, ૨૫ મે ૨૦૧૩ઘર વિકિ(?)૪૦,૨૩૭autoreview, editor, ipblock-exempt, noratelimit
de.wikibooks.org૦૯:૩૨, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૦૬:૨૬, ૨૫ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૧૧:૪૦, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૫:૧૭, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૯:૩૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૦૯:૪૪, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૫:૩૩, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૦૯:૧૩, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૦:૫૨, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૬:૨૬, ૨૫ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૩
en.wikibooks.org૧૮:૨૦, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૮:૨૦, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૮:૨૦, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૮:૨૦, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૮:૨૦, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૫:૪૮, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૮:૨૦, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૪:૫૦, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
es.wikipedia.org૧૨:૨૫, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૯
et.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૭:૦૪, ૧૩ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
ext.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૯:૫૯, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
fa.wikivoyage.org૦૭:૫૬, ૩ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૮:૦૦, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
foundation.wikimedia.org૧૯:૩૪, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૬:૫૬, ૨૫ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૬
fr.wikibooks.org૧૫:૫૦, ૪ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૦:૧૫, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૧૮:૪૬, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૪:૩૭, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૨:૩૬, ૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૨:૨૯, ૨ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૭:૨૪, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૧૩:૩૦, ૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૦:૩૪, ૨૨ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૫:૨૨, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૪:૪૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૦:૧૭, ૩૦ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૫:૧૩, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૪:૫૨, ૭ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
hy.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
hyw.wikipedia.org૧૮:૦૭, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૧:૫૮, ૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૦:૫૯, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
id.wiktionary.org૨૧:૩૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૦૯:૫૯, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૫:૪૮, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૪:૫૨, ૭ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૦૬:૪૪, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫
it.wikibooks.org૦૯:૩૨, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૭:૦૪, ૧૩ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૦:૩૦, ૧૪ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૭:૩૧, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૨:૨૩, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
ka.wikipedia.org૧૦:૪૧, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૫:૨૭, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૪:૪૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
ky.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૦૯:૨૬, ૭ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૫:૦૨, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૧:૧૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૦:૫૨, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૩:૨૫, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૫:૩૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikibooks.org૨૩:૩૪, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૪:૫૨, ૭ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૨:૩૩, ૨૭ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૦૬:૨૫, ૨૫ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫૨autopatrolled
mg.wikipedia.org૨૦:૨૨, ૩૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૩:૩૨, ૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૨:૦૩, ૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૧:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૫:૪૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૬:૩૮, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૭:૦૪, ૧૩ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૯:૩૭, ૨૨ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૨૦:૨૬, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૦૯:૩૨, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૪:૪૫, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬
nl.wikimedia.org૧૯:૨૫, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૧૧:૨૩, ૨૭ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૩:૦૯, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૩:૧૦, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
nv.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૦૯:૪૪, ૧૪ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૨:૦૧, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૩:૩૧, ૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૨૦:૨૦, ૭ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૫:૧૫, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬autoreview
pl.wikiquote.org૧૯:૦૯, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૦:૫૩, ૨૭ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૫:૪૨, ૯ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૦૯:૪૭, ૨૧ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૦૧:૨૭, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૧:૧૮, ૧૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૫:૩૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
pt.wikibooks.org૧૫:૦૯, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૨૦:૨૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૮:૩૫, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૩:૩૧, ૩ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૯:૧૮, ૭ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪autopatrolled
ro.wiktionary.org૦૮:૪૭, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૨૧:૫૪, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧uploader
ru.wikimedia.org૨૨:૫૭, ૬ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૨૧:૧૧, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૨:૪૯, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૬:૩૭, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૨૨:૨૨, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૧૩:૦૬, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૨:૦૦, ૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૬:૩૫, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૫:૦૯, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૭:૦૪, ૧૩ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૨:૦૪, ૨૭ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૫:૪૫, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૫:૪૮, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૦૯:૧૯, ૭ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૦:૩૯, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૬:૪૦, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
ta.wikipedia.org૧૮:૫૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૦૯:૦૩, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૮:૩૫, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦autoreview, bureaucrat, editor, ipblock-exempt, reviewer, sysop
test.wikipedia.org૧૪:૩૦, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikidata.org૧૫:૩૦, ૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૨૧:૪૯, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૦૭:૫૬, ૩ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૪:૦૯, ૭ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૧૫:૪૨, ૯ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૮:૩૬, ૯ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૧:૧૫, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
tt.wikipedia.org૧૮:૫૨, ૨ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
uk.wikisource.org૧૫:૪૫, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૧:૧૪, ૧૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૦:૩૩, ૨૭ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
vec.wikisource.org૧૦:૫૮, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૫:૦૯, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
vo.wikipedia.org૦૧:૩૦, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૪:૨૯, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૭:૫૨, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૫:૪૪, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૭૩૭
wikimania2014.wikimedia.org૧૯:૧૯, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૦૭:૧૩, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૪:૫૩, ૨૬ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૧૬:૧૭, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૨૧:૦૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૩:૦૦, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૦૯:૦૦, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૫:૦૯, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૧૨:૩૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૭:૪૩, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૨:૦૨, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૫:૧૯, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
zh-min-nan.wiktionary.org૧૪:૨૯, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૭:૧૬, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૯:૪૧, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૦
zh.wikinews.org૦૮:૨૮, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)