વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: DaB.
  • નોંધેલ: ૧૬:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ (૧૪ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૩૮,૧૧૮
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૨૫૦
  • વૈશ્વિક જૂથ VRT permissions agents
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ab.wikipedia.org૧૨:૩૭, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૯:૪૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikibooks.org૧૨:૪૭, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૨:૪૭, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૪:૦૪, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૨૦:૩૫, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૨૧:૨૨, ૫ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikiquote.org૧૩:૦૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૧૩:૩૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૧:૩૫, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikiquote.org૧૩:૦૪, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૪:૧૧, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૨૧:૦૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૨૧:૫૦, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૨૩:૨૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૩:૦૩, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૪:૩૫, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૨૨:૫૯, ૮ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikibooks.org૦૧:૨૯, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
as.wikisource.org૨૦:૨૧, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૬:૧૨, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૨૨:૪૨, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૨૧:૩૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૩:૧૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૨૦:૧૫, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૧૬:૪૮, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૨૦:૫૭, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bn.wikipedia.org૧૫:૪૧, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૦૨:૦૧, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૨૨:૫૫, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૨૧:૧૭, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૯:૧૬, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૦:૩૫, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૨:૩૦, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૦૯:૫૪, ૧૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
commons.wikimedia.org૧૬:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩,૭૦૯sysop
co.wikiquote.org૧૪:૧૯, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૨૨:૩૫, ૨૭ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
cs.wikisource.org૧૩:૫૨, ૧૮ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૨૩:૪૮, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૨૧:૦૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૯:૨૯, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૩૧,૯૭૩autoreview, editor, ipblock-exempt
de.wikibooks.org૧૬:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨
de.wikinews.org૧૬:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૬૩
de.wikiquote.org૧૬:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૧
de.wikisource.org૨૧:૫૭, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૧૬:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
de.wikivoyage.org૧૨:૨૭, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૧૬:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૭૧bureaucrat, editor, sysop
dk.wikimedia.org૧૭:૦૯, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૯:૪૪, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૨૭ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
el.wikipedia.org૨૦:૨૧, ૨૪ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikinews.org૧૮:૧૧, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૪૮ipblock-exempt (temporary), extendedconfirmed
en.wikibooks.org૧૯:૩૪, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૯:૩૪, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૯:૩૪, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૫:૫૩, ૧૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૬:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
en.wikivoyage.org૧૧:૩૭, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૬:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
eo.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૦૨:૧૭, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૧૩:૩૧, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૨૨:૪૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૬:૦૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૧૨:૩૩, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૨૨:૨૬, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૬:૨૫, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikibooks.org૧૪:૪૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૪:૦૪, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૧૫:૦૭, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૦:૩૫, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૧:૦૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૧૯:૨૨, ૧૫ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૨૨:૦૭, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૫:૧૧, ૧૨ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
fr.wikisource.org૨૧:૫૦, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૦૧:૪૨, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ga.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૧૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૨૩:૩૩, ૧૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૫:૦૦, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
gl.wikipedia.org૨૩:૪૪, ૮ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikibooks.org૧૯:૪૪, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૩:૪૨, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૯:૧૫, ૨૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ho.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
hr.wikipedia.org૨૦:૫૪, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૦૨:૧૮, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૪:૫૪, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૪:૧૪, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikibooks.org૧૭:૦૫, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૩:૧૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૪:૦૧, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૫:૧૬, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૬:૫૩, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૭:૦૨, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૫:૨૭, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૨૧:૪૧, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૫:૪૩, ૨૭ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૨૨:૧૪, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૨૧:૩૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૨૨:૦૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૨૩:૨૩, ૩૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૬:૪૩, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૧૪:૨૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૨૦:૦૭, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૨૧:૨૨, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૦૧:૩૮, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૦૨:૪૦, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૨૨:૧૭, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૯:૩૪, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૧૬:૧૧, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૬:૨૭, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikibooks.org૧૨:૩૨, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikiquote.org૧૪:૧૮, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૧૭:૦૯, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૨૦:૨૩, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૨:૨૦, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૦:૨૮, ૭ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૨૨:૦૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikibooks.org૧૨:૩૪, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૨૭ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૬:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
meta.wikimedia.org૧૬:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૮૩૨autopatrolled
mg.wikipedia.org૧૯:૩૦, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wikipedia.org૦૧:૫૮, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૨૩:૫૧, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮વ્યવસ્થાપક સંમિલીત ખાતા(?)
mk.wikipedia.org૨૦:૫૭, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikimedia.org૧૭:૨૦, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૦:૪૯, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikibooks.org૧૨:૨૧, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૭:૦૯, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikibooks.org૧૨:૩૪, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૨૦:૦૭, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૦:૧૧, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૬:૩૧, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૫:૩૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikibooks.org૧૪:૧૭, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૭:૧૧, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikibooks.org૧૪:૧૪, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૪:૦૧, ૨ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૮:૪૩, ૨ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૦:૩૪, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૫:૩૪, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૦૦:૨૬, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૩:૪૩, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૨૧:૦૦, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૨૦:૨૦, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
or.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
or.wiktionary.org૧૭:૧૯, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૩:૫૮, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૨૨:૧૧, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
pfl.wikipedia.org૨૩:૪૫, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૯:૧૨, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
pl.wikipedia.org૨૩:૧૫, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૨૧:૧૦, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikibooks.org૨૩:૪૩, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૯:૪૯, ૭ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૬:૨૧, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૨૭ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ro.wikipedia.org૧૪:૫૫, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૫:૧૩, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૨:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
sah.wikipedia.org૧૬:૩૧, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૨૧:૪૧, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikinews.org૧૪:૧૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૧૯:૪૩, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૨૧:૨૧, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૫:૩૧, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૧૦:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૦૧:૧૯, ૧૨ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૨:૩૩, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૧૩:૧૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૧૮:૫૪, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૫:૪૩, ૨૯ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૨૦:૧૪, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૨૦:૫૯, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૯:૦૬, ૨૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૬:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
sq.wikipedia.org૦૧:૨૬, ૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૧:૨૨, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
sv.wikipedia.org૨૩:૦૭, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૨૧:૦૯, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૨૨:૫૮, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikibooks.org૧૪:૧૪, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૭:૦૫, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૨૩:૦૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૧૨:૩૫, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
test.wikidata.org૨૨:૫૦, ૯ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
th.wikipedia.org૨૩:૨૬, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૬:૩૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૪:૦૩, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikibooks.org૧૯:૪૪, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૫:૧૬, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૪:૦૫, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૮:૩૫, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
usability.wikimedia.org૦૧:૨૯, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
vec.wikipedia.org૧૩:૧૮, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૪:૫૮, ૨૭ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikibooks.org૧૯:૪૭, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikiquote.org૦૧:૨૯, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
war.wikipedia.org૦૯:૫૪, ૧૬ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikibooks.org૧૨:૩૭, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૧:૦૯, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩૬
wikimania2007.wikimedia.org૦૧:૨૯, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
wikimania2014.wikimedia.org૧૬:૨૦, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૧૯:૦૨, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૫:૫૬, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૦૦:૩૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૨૩:૨૮, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૭:૩૯, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikibooks.org૧૨:૩૭, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૮:૫૬, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૯:૨૪, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૧૬:૦૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
zh.wikipedia.org૨૨:૨૭, ૯ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikibooks.org૧૫:૨૦, ૫ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૨૧:૫૫, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૩:૨૦, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૧:૫૦, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikibooks.org૧૪:૧૨, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)