વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: DarwIn
  • નોંધેલ: ૦૭:૫૯, ૨૧ મે ૨૦૦૯ (૧૩ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૭,૮૮,૬૯૭
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૩૧૩
  • વૈશ્વિક જૂથ VRT permissions agents
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૨૩:૪૯, ૨૬ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૪:૫૫, ૨૧ મે ૨૦૦૯પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧
ak.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૯:૩૮, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૫:૩૪, ૨૬ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૨૨:૦૧, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૦૨:૩૦, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૨૨:૦૧, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૩:૫૯, ૨૬ જૂન ૨૦૦૯પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૮autoreview
ar.wikimedia.org૧૫:૪૨, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૦૨:૫૪, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૨૧:૨૯, ૨૩ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૦૨:૩૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૦૧:૩૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
ay.wikipedia.org૧૬:૫૬, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૨૦:૧૦, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૭:૫૯, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૨૨:૦૨, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૦૧:૩૩, ૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૨૧:૫૫, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૦૧:૩૧, ૪ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૯:૧૧, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૭:૦૪, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૧:૧૬, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૦૧:૩૨, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૨૧:૨૮, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૦૯:૪૨, ૧૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૦૧:૫૫, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૧૭:૨૭, ૩૦ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૫:૩૩, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૨૧:૩૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૫:૩૪, ૨૫ મે ૨૦૦૯પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૩
ca.wikimedia.org૦૧:૧૩, ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૨૧:૪૮, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૦:૨૫, ૧૬ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૦૧:૧૨, ૧ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૨૨:૦૯, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૪:૫૫, ૨૧ મે ૨૦૦૯પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪,૬૬,૮૬૨sysop, translationadmin
co.wikipedia.org૨૨:૩૮, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૧૯:૩૫, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૨૧:૫૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૫:૫૩, ૩૦ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
cv.wikipedia.org૧૩:૫૬, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૨૦:૦૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૦:૩૮, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૭:૫૯, ૨૧ મે ૨૦૦૯પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૮autoreview
de.wikiquote.org૨૩:૧૫, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૦૬:૦૩, ૨૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૦૦:૪૯, ૨૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૨:૨૬, ૧૯ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૨૩:૫૯, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૦૨:૪૫, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૦૯:૦૪, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૨૩:૩૯, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૨૨:૦૨, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૨:૫૫, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૦૮:૫૧, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૬:૪૭, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૦૦:૧૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૭:૫૯, ૨૧ મે ૨૦૦૯પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨,૩૮૦autoreviewer, extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org૧૩:૩૨, ૨૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૩:૩૨, ૨૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૦૫:૨૫, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૩:૩૨, ૨૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૮:૧૨, ૧૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૦૭:૨૨, ૧૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૧:૦૩, ૨૪ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૬
eo.wikisource.org૨૧:૫૭, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૦:૦૭, ૨૧ મે ૨૦૦૯પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૬૪
es.wikinews.org૦૭:૨૧, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૨૧:૨૩, ૨૬ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૦૧:૧૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૧૫:૨૧, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૦૪:૨૯, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૩:૪૩, ૧ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikimedia.org૧૫:૪૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૦૭:૧૪, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૦૪:૨૬, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikibooks.org૨૧:૨૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૨૨:૪૩, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૦૦:૦૨, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૮:૩૭, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૧૯:૦૮, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૦૯:૩૯, ૧૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)autoreview
fi.wikivoyage.org૦૧:૫૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૬:૪૫, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૨૨:૦૨, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૦૧:૧૯, ૨ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૨૨:૦૨, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૭:૨૮, ૭ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૪:૫૫, ૨૧ મે ૨૦૦૯પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૯૪
fr.wikiquote.org૦૦:૦૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૦:૫૮, ૧૩ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૦૯:૩૯, ૧૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૦૭:૧૧, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૨૨:૦૮, ૭ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૦૯:૫૫, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૨૨:૦૨, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૦૨:૦૮, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૦૦:૧૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૨૯ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
gl.wiktionary.org૦૨:૧૦, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૯:૪૪, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૦૦:૧૦, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૩:૨૦, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૦૪:૫૪, ૧૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૯:૩૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૫:૨૦, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯autopatrolled
he.wikibooks.org૨૩:૫૫, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૨૩:૫૫, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૬:૪૮, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૨૩:૦૧, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૦૧:૦૮, ૬ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૦૩:૨૮, ૧૭ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૨૩:૩૩, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૯:૨૩, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૨:૨૬, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
hu.wikibooks.org૧૩:૧૭, ૪ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૩:૦૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૨૩:૪૬, ૨૪ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૨૦:૨૧, ૪ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૯:૪૧, ૧૮ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૦૪:૩૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૨૨:૦૯, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૮:૪૪, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
io.wikipedia.org૦૨:૨૪, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૦૨:૨૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૧ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
it.wikiquote.org૦૧:૫૬, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૦૦:૧૬, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૬:૪૪, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૨૨:૦૨, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૭:૦૦, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
jv.wikipedia.org૦૯:૦૧, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૦૬:૩૬, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૦૫:૩૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૨૨:૦૨, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૦૯:૦૪, ૧૫ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૦૬:૫૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૬:૨૬, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૦૨:૪૦, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૬:૨૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૨૨:૪૭, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૦૨:૩૩, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૦૨:૪૨, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૮:૧૦, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૨૩:૫૩, ૧૩ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૧૬:૫૫, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૧:૧૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
lb.wikipedia.org૦૨:૨૨, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૨૨:૦૨, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૪:૩૨, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૨:૫૪, ૭ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૬:૫૦, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wiktionary.org૦૦:૫૮, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૦:૧૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૨:૨૯, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૦૭:૨૨, ૨૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
map-bms.wikipedia.org૦૪:૫૭, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૮:૧૬, ૨૭ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૭autopatrolled
meta.wikimedia.org૦૭:૫૯, ૨૧ મે ૨૦૦૯પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩,૧૩૯autopatrolled
mg.wikipedia.org૦૬:૧૯, ૧૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૦૩:૪૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mh.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૨૨:૦૨, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૨૧:૫૫, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૪ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૨:૨૧, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૦૮:૫૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૪:૦૬, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૧૯:૦૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૪:૫૮, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mus.wikipedia.org૨૦:૨૪, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૦૫:૫૨, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૧૨:૦૭, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૬:૩૯, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૦૬:૨૦, ૧૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૦૪:૩૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૫:૪૫, ૧૨ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૦૯:૩૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ng.wikipedia.org૨૦:૧૯, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૭:૫૯, ૨૧ મે ૨૦૦૯પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૦
nl.wikinews.org૦૦:૩૬, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૫:૨૧, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૬:૩૮, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૧૬:૪૧, ૨૨ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૨૧:૧૮, ૨૨ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
no.wiktionary.org૦૩:૦૧, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૧૧:૫૯, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૦૯:૫૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૨૨:૨૫, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૦૨:૨૩, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૦૫:૧૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૦:૦૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૫:૨૦, ૮ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૪:૫૯, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૭
pap.wikipedia.org૧૬:૩૦, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૯:૩૯, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૦૬:૨૦, ૧૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૦:૦૧, ૧૬ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧autoreview
pl.wikinews.org૧૮:૨૫, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૩:૪૩, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikisource.org૧૫:૦૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૦:૪૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૨૨:૪૧, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૨૨:૦૨, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૦૩:૦૪, ૨ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૯:૫૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૭:૫૯, ૨૧ મે ૨૦૦૯ઘર વિકિ(?)૨,૨૧,૫૧૨sysop
pt.wikibooks.org૨૧:૫૨, ૧૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikimedia.org૨૩:૪૮, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૭sysop
pt.wikinews.org૧૪:૫૫, ૨૧ મે ૨૦૦૯પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧૪autoreview
pt.wikiquote.org૦૬:૫૩, ૨૦ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૯:૧૧, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
pt.wikiversity.org૦૪:૨૭, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
pt.wikivoyage.org૨૦:૪૪, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૦૬:૧૮, ૨૪ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
qu.wikipedia.org૧૫:૩૭, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૮:૪૯, ૨૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૦૦:૩૬, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૩:૫૬, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૯:૧૯, ૨૧ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
rue.wikipedia.org૧૬:૪૮, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૪:૧૦, ૨૬ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪uploader
ru.wikimedia.org૧૭:૦૪, ૨૨ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૫:૩૫, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૦૭:૪૧, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૦:૦૧, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૫:૩૧, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૦૪:૩૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૨૨:૦૨, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૦૧:૧૯, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૬:૧૦, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૧૨:૧૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૨:૩૮, ૧૮ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૧૩:૨૫, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૨:૨૧, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૪:૪૧, ૨૫ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૯:૫૩, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૨૧:૦૩, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૬:૦૭, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૩:૦૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૮:૧૨, ૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૫:૧૯, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૨૦:૩૯, ૩૦ મે ૨૦૦૯પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
sq.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૩૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૬:૨૯, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
strategy.wikimedia.org૦૨:૪૫, ૨૮ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૨૨:૩૯, ૧૩ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sv.wikisource.org૧૩:૪૫, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૪:૧૮, ૭ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૬:૪૫, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૦૫:૫૯, ૧૧ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૪:૪૨, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૦૩:૨૩, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૦૦:૩૧, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૩:૦૧, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikidata.org૧૨:૨૯, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૨૨:૩૪, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૧૧ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૨૨:૩૦, ૭ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૨૩:૦૪, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૮:૫૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૨:૨૨, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૨:૨૨, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
tt.wikipedia.org૧૪:૨૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૮:૧૦, ૫ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૪:૫૪, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૬:૪૩, ૨૬ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
uk.wikibooks.org૨૧:૧૯, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૨૧:૧૯, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૪:૨૬, ૨ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૫:૧૦, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૪:૪૩, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૦:૦૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૨:૫૪, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
vi.wikivoyage.org૧૫:૨૧, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૦૨:૧૫, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૨૨:૩૪, ૭ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૦૮:૨૬, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૦૬:૨૬, ૧૭ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૧૫:૧૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૨:૪૪, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૨,૧૬૬rollbacker
wikimania2015.wikimedia.org૧૪:૩૧, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૨૩:૫૫, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૦૧:૪૭, ૨૭ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૨૨:૫૨, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૦૦:૨૬, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬
wuu.wikipedia.org૦૩:૧૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૦૩:૦૦, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૨૨:૩૪, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૨૨:૨૩, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૦૬:૧૧, ૧૫ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૪:૩૪, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૧:૫૩, ૨૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
zh.wikinews.org૨૨:૦૨, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૨૦:૨૫, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૩:૨૩, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)