વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Dexbot
  • નોંધેલ: ૨૨:૧૧, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૨ (૧૧ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૨,૭૮,૩૨,૦૪૦
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૭૧૦
  • વૈશ્વિક જૂથ વૈશ્વિક બોટો
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wikipedia.org૦૪:૨૨, ૧૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૦૭:૫૯, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ace.wikipedia.org૦૭:૫૯, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૨૩:૦૭, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૩
af.wikipedia.org૦૮:૦૦, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૯
af.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૧૪:૧૫, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
af.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨૬
ak.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૯૮૫bot
am.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૭૫૫
am.wiktionary.org૦૭:૦૯, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
ang.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮૯
ang.wiktionary.org૦૬:૪૩, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
an.wikipedia.org૧૪:૩૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૩૫૯
an.wiktionary.org૦૬:૪૩, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૬
arc.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
ar.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૧૩૦
ar.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૮:૧૫, ૪ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૧૮:૨૭, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૦૯:૪૬, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
ar.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭૦
arz.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
ast.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૨
ast.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૬૫
as.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
atj.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ay.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૦૭:૦૯, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૬:૩૦, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૪:૨૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૮૩૧
az.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
az.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૧
az.wikisource.org૧૭:૨૧, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૫૭૧
bar.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯
bat-smg.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૦૧૫
ba.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
bcl.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
be-tarask.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૦૭૪bot
beta.wikiversity.org૦૯:૫૨, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯૭
be.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૦૯:૫૨, ૨૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૧૭:૩૫, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૦૬:૪૨, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫૬
bg.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫,૮૩૪
bg.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૨૧:૪૯, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯
bg.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૭૩
bg.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૩
bh.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
bm.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૪:૩૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૮૫૪
bn.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૭:૧૯, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૦૭:૦૮, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬
bo.wikipedia.org૧૪:૩૬, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૭
bpy.wikipedia.org૧૪:૩૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૨
br.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૭૦૬
br.wikiquote.org૦૯:૫૨, ૨૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૧૭:૦૬, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૬૦૯
bs.wikipedia.org૧૪:૩૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧૫
bs.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૨૧:૪૯, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
bs.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭૨
bs.wiktionary.org૦૬:૪૨, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૦૩
bug.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮૬
ca.wikipedia.org૧૪:૨૦, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦,૦૭૯bot
ca.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
ca.wikinews.org૨૧:૪૬, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૮૨
ca.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬૨
ca.wikisource.org૨૧:૪૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૪૧૬
cbk-zam.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯
cdo.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૭૮૯
ce.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦,૮૯૪
chr.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
chr.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
ch.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૪:૪૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૪૧૯bot
commons.wikimedia.org૦૫:૫૯, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૯૯,૨૯૨bot
co.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
co.wiktionary.org૦૬:૪૩, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧૯
crh.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૫
cr.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૪:૩૬, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
csb.wiktionary.org૦૬:૪૩, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૧
cs.wikipedia.org૧૪:૨૦, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૨૮૪
cs.wikibooks.org૦૭:૩૭, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૨૧:૪૯, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૦
cs.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯૮
cs.wikisource.org૧૭:૨૬, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૦૯:૪૬, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૬૦
cu.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૬૬
cv.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૫૦૧
cy.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૦
cy.wikisource.org૧૮:૧૩, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦૬
da.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૭૪bot
da.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
da.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૩
da.wikisource.org૧૭:૨૯, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૭૪૨
de.wikipedia.org૧૩:૪૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩,૮૨૧bot
de.wikibooks.org૦૭:૨૬, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૫bot
de.wikinews.org૨૧:૪૫, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
de.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૬૬૮bot
de.wikisource.org૧૭:૦૨, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
de.wikiversity.org૦૯:૪૬, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૧
de.wikivoyage.org૧૭:૦૩, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
de.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૭૯૦bot, ipblock-exempt
din.wikipedia.org૧૨:૨૫, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯
diq.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૮
dsb.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯૫
dty.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૪:૩૬, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૧
dv.wiktionary.org૦૭:૦૯, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
dz.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૪:૨૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૯૭૭bot
el.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
el.wikinews.org૨૧:૫૦, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
el.wikiquote.org૧૪:૧૫, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫૧
el.wikisource.org૧૭:૨૮, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૦૯:૪૫, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫
el.wikivoyage.org૧૭:૧૬, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૬૨૯
eml.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
en.wikipedia.org૧૩:૪૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૯૦,૯૬૧bot
en.wikibooks.org૨૦:૨૫, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)અનિશ્વિત સમય માટે અવરોધિત.
કારણ:blocking to prevent further flaggedrev issues
  • editing (sitewide)
  • ખાતું ખોલવા પર પ્રતિબંધ છે
  • સ્વયંચાલિત પ્રતિબંધ ક્રિયા નિષ્ક્રીય કરાઈ
૩૧
en.wikinews.org૨૦:૨૫, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)અનિશ્વિત સમય માટે અવરોધિત.
કારણ:unauthorized bot
  • editing (sitewide)
  • ખાતું ખોલવા પર પ્રતિબંધ છે
૩૨૮
en.wikiquote.org૧૪:૧૫, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૬૮૫bot
en.wikisource.org૨૧:૨૭, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪૫
en.wikiversity.org૨૦:૨૫, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬૯
en.wikivoyage.org૨૦:૨૫, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
en.wiktionary.org૧૭:૩૬, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૬
eo.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૧૪editor
eo.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૫
eo.wikinews.org૨૧:૫૦, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૨
eo.wikiquote.org૧૪:૧૫, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૦
eo.wikisource.org૧૭:૧૧, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૮૩
es.wikipedia.org૧૩:૪૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૧૩૨
es.wikibooks.org૦૭:૧૩, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૬
es.wikinews.org૨૧:૪૫, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૩autoreview
es.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૦૦૪
es.wikisource.org૧૭:૦૩, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૦૯:૪૫, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૬
es.wikivoyage.org૧૭:૨૨, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૦૪૨
et.wikipedia.org૧૪:૨૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦,૭૯૬
et.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
et.wikisource.org૧૭:૨૦, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦૫
eu.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૩૫૪
eu.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૨
eu.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૬૦૨
ext.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
fa.wikipedia.org૨૨:૧૧, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૨નવું ખાતુ(?)૧૯,૯૮,૯૬૭bot, botadmin, patroller, rollbacker
fa.wikibooks.org૨૨:૧૬, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧૯
fa.wikinews.org૨૧:૫૦, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧
fa.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૫૬૧
fa.wikisource.org૦૪:૫૮, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૩
fa.wikivoyage.org૨૧:૩૩, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૧૪૧
fa.wiktionary.org૧૭:૩૬, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪૬
ff.wikipedia.org૧૪:૪૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯
fi.wikipedia.org૧૪:૨૦, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬,૦૦૬
fi.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
fi.wikinews.org૨૧:૫૦, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૨
fi.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮૭
fi.wikisource.org૧૭:૨૮, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૦૯:૪૬, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
fi.wikivoyage.org૦૧:૫૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૪૬૧
fj.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૫
fo.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧૨
fo.wiktionary.org૦૭:૦૮, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૫
frp.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૪
frr.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪૧
fr.wikipedia.org૧૩:૪૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૫૫૯
fr.wikibooks.org૦૭:૨૨, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦૨bot
fr.wikinews.org૨૧:૪૫, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩૮facilitator
fr.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૮
fr.wikisource.org૧૬:૫૬, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯
fr.wikiversity.org૦૯:૪૫, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૨
fr.wikivoyage.org૧૭:૦૦, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૧૧:૫૭, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૧૪:૩૬, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮૯
fy.wikipedia.org૧૪:૩૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૭૨૧
fy.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬૩
gag.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૨
gan.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧
ga.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૫૫૩
ga.wiktionary.org૦૬:૪૩, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૭૬
gd.wiktionary.org૦૭:૦૯, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
glk.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૪:૨૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪૭
gl.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪
gl.wikisource.org૦૦:૨૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૪૯૫
gn.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૨
gn.wiktionary.org૦૬:૪૩, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૪:૧૭, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૨૩:૨૫, ૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૪:૩૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
gu.wikiquote.org૦૯:૫૩, ૨૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૧૭:૦૪, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૦૭:૦૮, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૧૪:૩૬, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯૪
gv.wiktionary.org૦૭:૦૮, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૯
ha.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૦૭:૦૯, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮,૮૫૧
he.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
he.wikinews.org૨૧:૫૦, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૫
he.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૦૩
he.wikisource.org૧૭:૦૨, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
he.wikivoyage.org૧૭:૧૧, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
hif.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
hi.wikipedia.org૧૪:૨૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮૧
hi.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૦૯:૫૧, ૨૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૦૧:૦૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૩
hr.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫,૯૫૮
hr.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫૦
hr.wikisource.org૧૮:૦૫, ૫ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩૦
hsb.wiktionary.org૦૬:૪૨, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૪:૨૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૮
hu.wikipedia.org૧૪:૨૦, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬,૦૫૩
hu.wikibooks.org૦૯:૦૮, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
hu.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૦
hu.wikisource.org૧૮:૨૧, ૫ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૧૬૨
hy.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૭
hy.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
hy.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૦૩
hy.wikisource.org૧૭:૧૬, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
hy.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧૨
ia.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬
ia.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૦૬:૪૩, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
id.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૮૫૭
id.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
id.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૦
id.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫૪
ie.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૦૭:૦૯, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૪:૩૬, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
incubator.wikimedia.org૨૦:૨૫, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
inh.wikipedia.org૨૩:૨૬, ૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૪:૩૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૮૭૫
io.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૬
is.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૫૭૭bot
is.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
is.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૬
is.wikisource.org૧૬:૪૨, ૪ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૩:૪૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૪૪૨bot
it.wikibooks.org૧૧:૨૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૭
it.wikinews.org૨૧:૪૩, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૦
it.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૧૫૩
it.wikisource.org૧૦:૧૧, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૫
it.wikiversity.org૦૯:૪૫, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૭
it.wikivoyage.org૧૭:૧૪, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૦૭:૫૯, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૦૭:૦૯, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૧૩ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬૦
ja.wikipedia.org૧૩:૪૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮,૮૭૬bot
ja.wikibooks.org૧૦:૪૯, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૬
ja.wikinews.org૨૧:૪૬, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩૬
ja.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨૨
ja.wikisource.org૧૭:૦૮, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૦૯:૪૬, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
ja.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
jbo.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૦૬:૪૩, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૧
jv.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
kaa.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૪:૨૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯૬
ka.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ka.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮૪
ka.wiktionary.org૦૬:૪૨, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩૪
kbd.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭૯
kbp.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૪:૪૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૭૯૪
kk.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૦૬:૪૨, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
kl.wiktionary.org૦૬:૪૩, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૪:૩૬, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
km.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૦૬:૪૨, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૬
kn.wikiquote.org૦૯:૫૨, ૨૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૭:૨૯, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
kn.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
koi.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ko.wikipedia.org૧૪:૨૦, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૯૬૧extendedconfirmed
ko.wikibooks.org૦૭:૩૪, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૨૧:૫૦, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬૮
ko.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૦૮
ko.wikisource.org૧૭:૧૭, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૦૯:૪૮, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૪૮૯
krc.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨૧
ksh.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨૬
ks.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૦૭:૦૯, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૪૪
ku.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૨
ku.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૦૩
kv.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
kw.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫૨
kw.wiktionary.org૦૭:૦૮, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
ky.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૦૯:૫૪, ૨૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૦૬:૪૨, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૩
lad.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૧
la.wikipedia.org૧૪:૨૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૮૯૬
la.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૦૯:૫૨, ૨૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૧૭:૫૯, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૦૬:૪૨, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩૩
lbe.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
lb.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૨
lb.wiktionary.org૦૬:૪૨, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪
lez.wikipedia.org૧૭:૪૩, ૨૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૫:૨૮, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨
li.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧૬
li.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૬:૫૩, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪૬
li.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૪:૩૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૬
ln.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ln.wiktionary.org૦૬:૪૩, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૬:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧
lo.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૬
lrc.wikipedia.org૦૦:૧૯, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૮૯
lt.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
lt.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩૩
lt.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૧૧૮
lv.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯,૩૨૨bot
lv.wiktionary.org૦૬:૪૨, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦૧
mai.wikipedia.org૨૦:૦૧, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૪:૩૬, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
www.mediawiki.org૦૧:૨૨, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૩૩bot
meta.wikimedia.org૦૦:૫૨, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩૨
mg.wikipedia.org૧૪:૩૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
mg.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧૩
mhr.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
min.wikipedia.org૦૨:૪૩, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૦૭:૦૯, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૪:૨૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫,૬૯૪bot
mk.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૦૬:૪૨, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૪:૩૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૧૯૫
ml.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ml.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
ml.wikisource.org૧૭:૧૬, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
mn.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૪
mn.wiktionary.org૦૬:૪૩, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨૩
mrj.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૧
mr.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૬
mr.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૦૯:૫૨, ૨૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૦૬:૪૩, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૬૨
ms.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
ms.wiktionary.org૦૬:૪૨, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૮૦
mt.wiktionary.org૦૭:૦૯, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૯
myv.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૧
my.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
mzn.wikipedia.org૧૪:૩૬, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮૧uploader
nah.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
nah.wiktionary.org૦૬:૪૨, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
nap.wikisource.org૨૦:૩૧, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૦૭:૦૯, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
nds.wikipedia.org૧૪:૩૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૦૦૨
nds.wiktionary.org૦૬:૪૨, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૧૬૮
ne.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
ne.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૦૭:૦૯, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૪:૨૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧
nl.wikipedia.org૧૩:૪૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬,૦૮૬
nl.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭
nl.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૪
nl.wikisource.org૧૭:૨૪, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૭:૧૫, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૬૧૪
nn.wikipedia.org૧૪:૨૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૬૩૩autopatrolled, bot
nn.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૨
nn.wiktionary.org૦૬:૪૨, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪૬
nov.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૪:૨૦, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૩૮૨
no.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
no.wikinews.org૨૧:૫૦, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૮
no.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩૪
no.wikisource.org૧૮:૨૬, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૯૫૨
nrm.wikipedia.org૧૪:૩૬, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
nv.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
ny.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૪:૨૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૩
oc.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
oc.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૬૯
olo.wikipedia.org૨૩:૧૮, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
om.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૦૭:૦૯, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
or.wikisource.org૧૭:૩૦, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
os.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬
pag.wikipedia.org૧૪:૩૬, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
pam.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
pap.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
pa.wikipedia.org૧૪:૩૬, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
pa.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૦૭:૦૯, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૪
pdc.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૩:૪૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪,૩૭૩
pl.wikibooks.org૦૭:૩૩, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૨૧:૪૫, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૨
pl.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૪૩૯
pl.wikisource.org૧૭:૦૩, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
pl.wikivoyage.org૧૭:૨૩, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
pms.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૮
pnb.wikipedia.org૧૪:૩૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫૯
pnb.wiktionary.org૦૬:૪૨, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
pnt.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૪:૩૬, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૮
ps.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
pt.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮,૭૫૫bot
pt.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૩
pt.wikinews.org૨૧:૪૫, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
pt.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૭૨૫
pt.wikisource.org૧૬:૫૮, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૦૯:૪૫, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૫
pt.wikivoyage.org૧૧:૧૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬,૦૧૦
qu.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦૩
qu.wiktionary.org૦૭:૦૯, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૧૪:૩૬, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
rmy.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૪:૨૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
roa-rup.wiktionary.org૦૭:૦૯, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
ro.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૬૨૧bot
ro.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
ro.wikinews.org૨૧:૫૦, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૪
ro.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૧
ro.wikisource.org૧૭:૧૩, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૪:૩૬, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ru.wikipedia.org૧૩:૪૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૬૦૫uploader
ru.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૮
ru.wikinews.org૨૧:૪૬, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯૮
ru.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮૬
ru.wikisource.org૧૭:૦૪, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ru.wikiversity.org૦૯:૪૫, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૦
ru.wikivoyage.org૧૬:૫૬, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
rw.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
rw.wiktionary.org૦૭:૦૯, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
sat.wikipedia.org૧૧:૦૪, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૪
sa.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૭:૦૪, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
sa.wiktionary.org૦૬:૪૩, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૪:૩૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮
scn.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫૮
sco.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૮૨૦
sc.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
sd.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૦૬:૪૩, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૪:૩૬, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૫bot
sg.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૦૭:૦૯, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૧૩:૪૩, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
sh.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬૪
sh.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૪:૨૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦,૩૫૪
simple.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
si.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૦૬:૪૩, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૧૧
sk.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૩૧
sk.wikisource.org૧૧:૫૨, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૦૬:૩૨, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
sl.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭૯bot
sl.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨૭
sl.wikisource.org૧૭:૧૧, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૦૯:૫૫, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૦૬:૪૨, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩૨
sm.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૦૬:૪૨, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
so.wiktionary.org૦૬:૪૩, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૨૦:૨૫, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦૭autopatrolled
sq.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૨
sq.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૨૧:૫૦, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
sq.wiktionary.org૦૬:૪૨, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૮
srn.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૪૮
sr.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૨૧:૪૩, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૨
sr.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૦
sr.wikisource.org૧૭:૦૮, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૯
ss.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૦૭:૦૯, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
st.wikipedia.org૧૪:૪૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૦૬:૪૩, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
su.wikiquote.org૦૯:૫૪, ૨૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૦૭:૦૯, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૪:૨૦, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮,૦૦૦bot
sv.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
sv.wikinews.org૨૧:૪૬, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧૭
sv.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫૧
sv.wikisource.org૧૭:૨૪, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૦૯:૪૭, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
sv.wikivoyage.org૧૮:૦૨, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૮૬૨
sw.wikipedia.org૧૪:૩૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨૩bot
sw.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯
szl.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
szy.wikipedia.org૦૪:૨૨, ૧૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૭bot
ta.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ta.wikinews.org૨૧:૫૦, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૭
ta.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૪
ta.wikisource.org૧૭:૨૬, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૨
tcy.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૦૬:૫૫, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૬:૦૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikidata.org૦૦:૨૨, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૨
tet.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯૭
te.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૨
te.wikisource.org૧૭:૦૫, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
te.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૯
tg.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧,૧૪૮
tg.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૦૬:૪૩, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૦૩
th.wikipedia.org૧૪:૨૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૩૭
th.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
th.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૬bot
th.wikisource.org૧૭:૫૯, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૧૭
ti.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wiktionary.org૦૭:૦૯, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
tk.wiktionary.org૦૬:૪૨, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૪:૨૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૫
tl.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wiktionary.org૦૬:૪૨, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬૨
tn.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૦૭:૦૯, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
tpi.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
tpi.wiktionary.org૦૭:૦૯, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૫૮૭
tr.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
tr.wikinews.org૨૧:૫૦, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
tr.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૫૨
tr.wikisource.org૧૭:૩૩, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૧૫૧
ts.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૦૭:૦૯, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૮૬૧
tt.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૦૬:૪૨, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૪:૪૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૧:૨૯, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
ty.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૪:૩૬, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
ug.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ug.wiktionary.org૦૬:૪૩, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૪:૨૦, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨,૫૪૫bot
uk.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
uk.wikinews.org૨૧:૪૬, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭૭
uk.wikiquote.org૧૪:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૧૬
uk.wikisource.org૧૭:૦૬, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૪:૩૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨,૯૪૦bot
ur.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૦૯:૫૩, ૨૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૦૬:૪૨, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪
uz.wikiquote.org૦૯:૫૩, ૨૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
vec.wikisource.org૧૭:૧૯, ૪ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૦૬:૪૩, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૭:૩૭, ૨૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૪:૨૦, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૦૨
vi.wikibooks.org૧૨:૫૬, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
vi.wikiquote.org૧૪:૧૫, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૯
vi.wikisource.org૧૭:૩૫, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૨૧:૫૩, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૨૯
vi.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
vo.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૨
vo.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૭
wa.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧
wa.wiktionary.org૦૬:૪૨, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૦:૫૨, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૪૬,૦૭,૭૫૩bot, sysop
wikimania2014.wikimedia.org૨૧:૪૨, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૦૯:૫૪, ૨૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૦૬:૪૩, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૪:૩૬, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૩૮
xal.wikipedia.org૧૪:૩૮, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૪:૪૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
yi.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૮૫૯
yi.wiktionary.org૦૭:૦૯, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૪:૩૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૦
za.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
zh-classical.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
zh-min-nan.wikipedia.org૧૪:૩૪, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૦૫
zh-min-nan.wikisource.org૧૮:૧૧, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૦૬:૪૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૨૪૯
zh.wikipedia.org૧૪:૨૦, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭,૩૦૫
zh.wikibooks.org૧૨:૫૫, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦
zh.wikinews.org૨૧:૪૬, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
zh.wikiquote.org૧૪:૧૫, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩૦
zh.wikisource.org૧૬:૫૮, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
zh.wikiversity.org૨૧:૨૯, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૭:૧૭, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૦૬:૪૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪
zu.wiktionary.org૦૭:૦૮, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)