વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Didym
  • નોંધેલ: ૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨ (૯ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧,૪૪,૭૧૨
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૨૪૭
  • વૈશ્વિક જૂથ VRT permissions agents
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
af.wikipedia.org૧૯:૩૦, ૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૦:૨૪, ૧૪ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)editor
ar.wikibooks.org૦૨:૦૯, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૭:૦૪, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૦૧:૫૮, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૮:૪૦, ૯ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૨૧:૫૯, ૨૧ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૬:૧૧, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૧:૫૦, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૦:૪૯, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikibooks.org૧૦:૪૫, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bar.wikipedia.org૧૬:૧૧, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૨૦:૫૭, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૨૨:૩૩, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
bn.wikipedia.org૦૮:૪૫, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૪:૦૦, ૮ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૨:૨૫, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
br.wikimedia.org૨૩:૨૭, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૪:૦૦, ૮ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૩:૦૧, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૮
ceb.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૧૫ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૨૦:૪૯, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૧૫,૩૫૭interface-admin, sysop, translationadmin
cs.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
cy.wikipedia.org૨૨:૧૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
de.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨ઘર વિકિ(?)૨૦,૩૪૮autoreview, editor
de.wikibooks.org૧૩:૪૪, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૨૩:૫૦, ૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૨૩:૨૧, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૨૦:૦૩, ૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૨૦:૫૧, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૩
de.wiktionary.org૧૬:૨૧, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
din.wikipedia.org૨૨:૫૭, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૨૧:૪૩, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૨૨:૦૪, ૩ મે ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૩:૪૫, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૨૩:૫૭, ૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૧૪:૫૨, ૨૪ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૪૧extendedconfirmed, rollbacker
en.wikibooks.org૧૮:૫૫, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૦૦:૨૭, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૦૦:૨૭, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૦૦:૨૭, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૨:૫૩, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
en.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૧
es.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૨
es.wikibooks.org૦૮:૪૭, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૦૦:૨૬, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૧૯:૦૭, ૨૯ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiversity.org૧૫:૨૬, ૨૪ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૧૬:૧૭, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
eu.wikipedia.org૧૯:૩૫, ૧૯ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૧૫:૦૮, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
fi.wikinews.org૧૫:૦૬, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૦૦:૫૫, ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭૪
fr.wikibooks.org૦૨:૧૬, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૨૨:૩૫, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૨૦:૩૯, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૧:૧૬, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૬:૦૪, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
glk.wikipedia.org૧૯:૧૦, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૦:૨૪, ૧૪ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૦૩:૫૬, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૯:૦૬, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨
he.wikisource.org૦૩:૧૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૨૨:૦૭, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૮ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૧૪:૧૯, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૨૩:૨૮, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૨૨:૫૫, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૦:૨૪, ૧૪ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૨૦:૦૮, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૨૩:૨૧, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૦
hu.wikibooks.org૧૫:૨૮, ૨૮ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૮:૪૧, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૧૩:૦૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૦૧:૨૦, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૨૧:૩૩, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૨૧:૨૦, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૨૨:૦૬, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૨૨:૪૮, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૨૨:૧૮, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૦:૨૭, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૧૦:૧૯, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikibooks.org૧૭:૦૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૨૦:૨૦, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૦
it.wikibooks.org૧૩:૩૫, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૪:૨૬, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૩:૧૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૨૨:૧૨, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૨૦:૫૯, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૫:૫૬, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૦૯:૪૦, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૨૦:૨૦, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૬
ja.wikinews.org૧૪:૩૨, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૨૩:૫૯, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૪ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૨૨:૩૯, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૨:૦૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
kn.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૭
ku.wikipedia.org૧૫:૫૨, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૧૫:૧૪, ૨૮ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૦૦:૩૭, ૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૦:૨૪, ૧૪ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૭:૦૦, ૧ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૨૦:૨૮, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૨૧:૨૮, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૧:૦૭, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૩:૧૫, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૬:૩૨, ૨૬ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
map-bms.wikipedia.org૧૫:૫૩, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૬:૩૨, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૫
mg.wikipedia.org૦૨:૪૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૪:૫૧, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૧૭:૩૩, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
ms.wikipedia.org૧૩:૫૬, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૨૧:૩૮, ૬ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૦૨:૧૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૦:૪૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૨૩:૦૫, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૮:૦૨, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૧૯:૫૬, ૧૪ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૩:૪૭, ૨ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૩
nl.wikibooks.org૧૯:૪૧, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૨૧:૩૦, ૪ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૫:૫૮, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૨૧:૧૫, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૨૧:૧૩, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
no.wikimedia.org૨૦:૦૬, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૦૦:૧૩, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૦૭:૪૭, ૨ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૩:૫૭, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૧૬:૫૨, ૫ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૨૦:૪૨, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૪:૦૧, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૨૨:૫૧, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૨૧:૪૧, ૨૨ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૬:૨૧, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭૯autoreview
pl.wikibooks.org૧૭:૫૪, ૭ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikimedia.org૨૦:૦૬, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
pl.wikisource.org૧૪:૩૩, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૦૧:૨૫, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
pnt.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૨૭ માર્ચ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૬:૧૬, ૧૩ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૨:૪૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
pt.wikibooks.org૨૧:૨૭, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૧૫:૪૮, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૦૧:૧૧, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૧૬:૨૮, ૨૮ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૬:૨૩, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૨૧:૪૦, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૨૦:૫૯, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૦uploader
ru.wikinews.org૨૨:૩૨, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૫:૫૭, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૫:૨૨, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૬:૦૪, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૨૦:૪૬, ૪ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૨૧:૨૬, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૨:૫૩, ૨૫ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૨:૫૩, ૨૫ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૦૩:૧૨, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૪:૩૧, ૧૬ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wiktionary.org૧૯:૨૮, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૪:૧૫, ૨ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૩:૪૯, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૪:૩૧, ૧૬ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૧૩:૨૩, ૩ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૧૫:૪૫, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૨૦:૪૦, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૨૦:૨૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૦૦:૦૪, ૨૩ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
sv.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૭
sv.wikibooks.org૨૨:૩૬, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૧૫:૫૮, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૮:૦૩, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
szl.wikipedia.org૨૨:૩૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૨૧:૩૨, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૯:૪૫, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)accountcreator, autoreview, bureaucrat, editor, ipblock-exempt, reviewer, sysop
test.wikipedia.org૨૩:૨૪, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikidata.org૨૦:૦૬, ૧૧ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tet.wikipedia.org૨૨:૧૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૫:૦૮, ૨૮ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૨૩:૫૯, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૮ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૨:૫૯, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫
tr.wikibooks.org૧૫:૧૯, ૨૮ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikimedia.org૦૧:૨૮, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૦૦:૦૪, ૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૯ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
ur.wikipedia.org૦૯:૫૭, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૫:૩૮, ૮ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૧૪:૫૨, ૨૪ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
vi.wikivoyage.org૧૧:૨૫, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૫:૩૮, ૮ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૦૧:૩૧, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૦૨:૧૬, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૨૧:૨૫, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૬૫૭
wikimania2013.wikimedia.org૨૦:૪૧, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૨૦:૪૨, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૨૩:૧૮, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૨૧:૧૭, ૨૫ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૦૨:૩૧, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૪:૫૨, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૬:૫૧, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૨૩:૪૦, ૫ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
zh.wikisource.org૦૫:૨૪, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૦૦:૧૮, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)