વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Doc Taxon
  • નોંધેલ: ૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩ (૮ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧,૨૨,૭૬૨
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૩૮૪
  • વૈશ્વિક જૂથ VRT permissions agents
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ab.wikipedia.org૨૩:૧૧, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૨૩:૩૫, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૨૩:૩૬, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
ak.wikipedia.org૨૩:૩૬, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૨૩:૩૭, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨૧autoreview
ami.wikipedia.org૦૫:૨૫, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૦૨:૨૦, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૨૩:૩૮, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૨૩:૩૭, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
api.wikimedia.org૧૩:૧૪, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૦૯:૩૭, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૨૧:૧૭, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૦
ar.wiktionary.org૧૦:૧૨, ૨૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૨૩:૩૨, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૨૩:૩૯, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૨૩:૪૦, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
as.wikipedia.org૨૩:૪૦, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
avk.wikipedia.org૨૧:૧૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૨૩:૪૦, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૨૩:૪૧, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
az.wikipedia.org૨૩:૪૧, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
bar.wikipedia.org૨૩:૪૨, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫
bat-smg.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૨૩:૪૨, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
bcl.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૦૩:૨૧, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૦૩:૨૦, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
be.wikipedia.org૨૩:૪૩, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
be.wikimedia.org૦૩:૧૯, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૧
bh.wikipedia.org૨૩:૪૫, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૨૩:૪૫, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૨૩:૪૬, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
bo.wikipedia.org૨૩:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૨૩:૪૭, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૨૩:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
bs.wikipedia.org૨૩:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
bug.wikipedia.org૨૩:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૨૩:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૬૮
ca.wikiquote.org૨૧:૪૨, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૨૩:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૨૩:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૨૩:૩૫, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૯
ce.wikipedia.org૧૫:૨૨, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
chr.wikipedia.org૦૦:૦૧, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૨૩:૫૨, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૦૦:૨૮, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૦૦:૨૯, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૦૯:૩૭, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭,૨૨૧autopatrolled, filemover
co.wikipedia.org૦૦:૨૯, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૦૦:૩૧, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
cr.wikipedia.org૦૦:૩૦, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૦૦:૩૨, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૮૧
cs.wikiquote.org૨૨:૦૩, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૦૦:૪૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૦:૧૮, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૦૦:૩૨, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૦૦:૩૩, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૨
cy.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨
da.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૩
da.wiktionary.org૨૨:૨૨, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩ઘર વિકિ(?)૮૦,૨૬૬autoreview, editor, import, interface-admin, ipblock-exempt, suppress, sysop
de.wikibooks.org૦૭:૩૪, ૧ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૨૩:૫૪, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૨૩:૩૫, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨
de.wikiversity.org૦૦:૧૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
de.wikivoyage.org૦૮:૦૦, ૧૪ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૧autopatrolled
de.wiktionary.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦૦editor
diq.wikipedia.org૦૦:૧૨, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૦:૨૦, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૦૦:૧૪, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૦૦:૧૫, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૦૦:૧૬, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૩:૧૯, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
el.wikivoyage.org૧૬:૪૮, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૦૦:૧૭, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨,૩૩૫extendedconfirmed
en.wikibooks.org૦૯:૩૭, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
en.wikinews.org૦૯:૩૭, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૦૯:૩૭, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૦૯:૩૭, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૦૯:૩૭, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૦૯:૩૭, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૦૯:૩૭, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૪૫
eo.wikiquote.org૨૩:૦૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૧૬confirmed
es.wikiquote.org૨૩:૧૫, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૨૩:૧૬, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૩:૨૮, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭૩
eu.wikipedia.org૦૦:૫૩, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ext.wikipedia.org૦૦:૫૩, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૩૦
fa.wikibooks.org૧૮:૩૯, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૦૧:૦૬, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૦૧:૦૭, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૪
fi.wiktionary.org૨૩:૦૨, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૦૧:૦૭, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૦૧:૦૮, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૦૧:૦૯, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
frr.wikipedia.org૦૧:૧૦, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
fr.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૭૪
fr.wikinews.org૦૬:૩૨, ૬ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૩:૫૪, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૧:૫૯, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૧:૨૦, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૦૭:૪૫, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૦૧:૧૦, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૬
gag.wikipedia.org૦૧:૧૩, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૦૧:૧૩, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૦૫:૦૬, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૦૧:૧૪, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૪
gd.wiktionary.org૧૨:૦૦, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૦૧:૧૫, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૦૧:૧૪, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪
gl.wikiquote.org૧૩:૦૩, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૧:૧૬, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૮:૨૩, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૦૧:૧૬, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૨૦:૦૭, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
guw.wikipedia.org૦૪:૫૦, ૨૮ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૦૧:૧૭, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૦૧:૨૧, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૦૧:૧૮, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૦૧:૨૧, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૫
he.wikivoyage.org૦૧:૫૦, ૧૨ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૦૧:૨૩, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૧:૨૨, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
hr.wikipedia.org૧૪:૦૨, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
hsb.wikipedia.org૦૧:૩૩, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
ht.wikipedia.org૦૧:૩૩, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૦
hu.wikibooks.org૦૩:૩૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૧:૩૫, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
hy.wikisource.org૦૮:૩૮, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૦૧:૩૭, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૦
ie.wikipedia.org૦૧:૪૦, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૦૧:૪૦, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૦૧:૪૨, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૦૧:૪૩, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૦૯:૩૭, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૦૧:૪૪, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
is.wikipedia.org૦૧:૪૪, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
it.wikipedia.org૨૦:૦૧, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬૧
it.wikibooks.org૦૧:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૦૧:૧૭, ૨૩ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૦૮:૪૬, ૧૪ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૦૧:૧૨, ૨૩ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૦૧:૧૨, ૨૩ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૦૮:૪૧, ૧૪ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૭:૧૧, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૦૧:૪૫, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯૮
ja.wiktionary.org૨૧:૧૭, ૨૫ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૦૧:૫૦, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
kaa.wikipedia.org૦૧:૫૪, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૦૧:૫૪, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૦૧:૫૩, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
kbd.wikipedia.org૦૧:૫૫, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૦૧:૫૬, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૦૧:૫૬, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૦૧:૫૯, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૬
kl.wikipedia.org૦૨:૦૦, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૨૨:૩૯, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૨:૦૨, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૦૨:૦૪, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯૨
ko.wikisource.org૦૦:૪૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૦૨:૦૭, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૦૨:૦૮, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૦૨:૦૮, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૦૨:૦૯, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
kv.wikipedia.org૦૨:૧૦, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૦૨:૧૦, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૦૨:૧૧, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
lad.wikipedia.org૦૨:૧૨, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૦૨:૧૨, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
la.wiktionary.org૦૭:૫૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૦૨:૧૩, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૦૨:૧૩, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
lb.wiktionary.org૧૭:૫૭, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૦૨:૧૪, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૧૪:૦૫, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૦૨:૧૫, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૦૨:૧૬, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૦૨:૧૫, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૦૨:૧૭, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૮
lmo.wiktionary.org૦૫:૨૪, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૦૨:૧૭, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૯:૩૫, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૦૨:૧૮, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૮:૨૯, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૦૨:૧૯, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૩
lv.wikipedia.org૦૨:૨૦, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯
lv.wiktionary.org૨૧:૫૩, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૮:૨૯, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૦૩:૩૯, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૦૨:૨૧, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૭autopatrolled
meta.wikimedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૦૦autopatrolled
mg.wikipedia.org૦૨:૨૨, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૦૨:૩૬, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૦૨:૩૭, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૮:૧૨, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૦૨:૪૦, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
ml.wikipedia.org૨૨:૩૯, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૦૨:૪૨, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
mrj.wikipedia.org૦૨:૪૮, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૦૨:૪૬, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ms.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૭
mt.wikipedia.org૦૨:૪૯, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૦૨:૫૧, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૦૩:૪૧, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૦૨:૫૩, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૦૨:૫૨, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૦૫:૧૨, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૦૨:૫૩, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૧
nap.wikipedia.org૦૨:૫૬, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૦૨:૫૪, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૦૩:૦૦, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૭
ne.wikipedia.org૦૩:૦૧, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૦૩:૦૧, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૪૯
nl.wikivoyage.org૦૮:૧૬, ૧૪ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૦૦:૫૬, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૦૩:૦૫, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૩autopatrolled
nov.wikipedia.org૦૩:૦૬, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૭૫
nqo.wikipedia.org૦૬:૫૬, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૦૩:૦૭, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૦૩:૦૮, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૦૩:૦૮, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૦૩:૦૯, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૦૩:૧૦, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
olo.wikipedia.org૦૫:૧૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૦૩:૧૦, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૦૩:૧૧, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૦૩:૧૧, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pag.wikipedia.org૦૩:૧૩, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૦૩:૧૩, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૦૩:૧૪, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૦૩:૧૨, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૦૩:૧૫, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૦૩:૧૫, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૦૩:૧૬, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૦૩:૧૭, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૦૩:૧૭, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૬૩autoreview
pl.wikiquote.org૧૦:૩૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૦૩:૨૨, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
pl.wiktionary.org૨૧:૨૮, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૦૩:૧૮, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
pnb.wikipedia.org૦૩:૧૯, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૦૩:૨૦, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૦૩:૨૦, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૯૫
pt.wikisource.org૦૬:૧૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૦૯:૫૦, ૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pwn.wikipedia.org૦૫:૨૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૦૩:૨૨, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૦૩:૨૨, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૧
rmy.wikipedia.org૦૩:૨૩, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૦૩:૨૩, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૦૩:૨૫, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૦૩:૨૫, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૩:૨૪, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૪
ro.wiktionary.org૧૯:૫૦, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૦૩:૨૬, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૯૮autoreview, uploader
ru.wikinews.org૧૭:૧૦, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૦૬:૫૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૦૭:૦૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૭:૩૮, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૮:૧૨, ૧૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૦૩:૨૭, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૦૩:૨૮, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૦૩:૨૮, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૦૩:૨૯, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૩:૩૦, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
sc.wikipedia.org૦૩:૨૯, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૦૩:૩૧, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૦૩:૩૧, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૦૩:૩૨, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૧૧:૧૭, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૩:૩૩, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪
simple.wikipedia.org૦૩:૩૪, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૩
si.wikipedia.org૦૩:૩૩, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૯
sk.wikiquote.org૦૭:૩૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૬
sl.wikisource.org૦૭:૩૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૧૯:૧૨, ૨૦ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૦૩:૩૬, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૦૩:૩૬, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૯:૨૫, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૦૩:૩૭, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫
sq.wikipedia.org૦૩:૩૮, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
srn.wikipedia.org૦૩:૩૯, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૬:૨૭, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૧
ss.wikipedia.org૦૩:૪૦, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૦૩:૪૧, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
st.wikipedia.org૦૩:૪૦, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૩:૪૧, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૯૯
sv.wikivoyage.org૦૧:૫૪, ૧૨ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૩:૩૨, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૦૩:૪૨, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
szl.wikipedia.org૦૩:૪૩, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
szy.wikipedia.org૦૫:૪૦, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૦૩:૪૪, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
test2.wikipedia.org૦૩:૩૨, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૯૩autoreview, bureaucrat, confirmed, editor, import, interface-admin, ipblock-exempt, reviewer, sysop
test.wikipedia.org૧૩:૧૨, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
tet.wikipedia.org૦૩:૩૪, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
te.wikipedia.org૨૨:૩૮, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૦૩:૪૭, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૩:૪૭, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
th.wikisource.org૦૦:૪૫, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૩:૪૮, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૦૩:૪૯, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૩:૪૯, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૦૩:૫૦, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૦૩:૫૧, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૦૩:૫૧, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૭autoreview
ts.wikipedia.org૦૩:૫૨, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૦૩:૫૩, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
tum.wikipedia.org૦૩:૫૪, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૦૩:૫૪, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૦૩:૫૫, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૦૩:૫૫, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૦૩:૫૬, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૦૩:૫૭, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૨૬autoreview
uk.wikiquote.org૦૯:૪૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૩:૫૮, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
uz.wikipedia.org૦૩:૫૮, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૬
vec.wikipedia.org૦૩:૫૯, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
vep.wikipedia.org૦૪:૦૦, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૦૩:૫૯, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૩૬
vi.wiktionary.org૧૮:૧૪, ૧૩ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૦૪:૦૧, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૦૪:૦૨, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩
war.wikipedia.org૨૩:૩૪, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
wa.wikipedia.org૦૪:૦૩, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૯:૩૭, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧,૩૧૧
wikimania2016.wikimedia.org૨૦:૦૯, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૧૯:૦૯, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૦૪:૪૭, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૧:૦૭, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૦૪:૦૪, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૦૪:૦૪, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૦૪:૦૫, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૦૪:૦૬, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૦૪:૦૬, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
yi.wikipedia.org૦૪:૦૭, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૬:૪૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૦૪:૦૮, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૦૪:૦૮, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૦૪:૦૯, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૪:૧૩, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૦૩:૪૦, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૪
zh-yue.wikipedia.org૦૪:૧૪, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૦૮:૨૭, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૬૨
zh.wiktionary.org૦૯:૦૯, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૦૪:૧૫, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)