વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Dyolf77
  • નોંધેલ: ૧૨:૧૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨ (૧૦ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૫૫,૮૨૪
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૨૧૧
  • વૈશ્વિક જૂથ VRT permissions agents
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
af.wikipedia.org૨૨:૨૯, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૦:૧૦, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૦:૨૨, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૦:૨૨, ૮ મે ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨,૭૬૧editor, rollbacker
ar.wikibooks.org૦૧:૫૭, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૧૭:૫૫, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૮:૧૩, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૨૨:૩૬, ૧૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૨૩:૨૭, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૦૧:૦૭, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૧૧:૪૩, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૧૭:૧૨, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૦૮:૫૫, ૧૬ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૦૨:૩૦, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૫:૪૩, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૮:૨૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૦૧:૨૨, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૧૬ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૧૬ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૬:૨૧, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૦૦:૨૦, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૨૧:૨૬, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૦૧:૧૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૨૩:૨૯, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૦૧:૪૮, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૪:૫૦, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ca.wikimedia.org૨૦:૨૧, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૨૧:૦૦, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૦૯:૩૦, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૨:૧૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨ઘર વિકિ(?)૪૩,૭૦૦sysop
cs.wikipedia.org૦૦:૨૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
cv.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૩:૦૪, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૨૨:૧૮, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૦૨:૧૨, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૮autoreview
de.wikibooks.org૨૨:૦૮, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikinews.org૦૦:૫૮, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૦૨:૨૦, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૦૩:૪૦, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૪:૦૫, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
eml.wikipedia.org૧૧:૫૧, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૨:૧૦, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૪૬extendedconfirmed
en.wikibooks.org૧૮:૪૨, ૨૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૮:૪૨, ૨૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૮:૪૨, ૨૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૮:૪૨, ૨૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૮:૪૨, ૨૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૧:૩૨, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૮:૪૨, ૨૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૧૦:૨૨, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
es.wikipedia.org૨૨:૧૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૨
es.wikinews.org૨૨:૩૨, ૧૯ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૦૯:૩૦, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૧૭:૦૯, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૦૦:૧૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૨૨:૦૦, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
fa.wikipedia.org૧૩:૪૧, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
fa.wikiquote.org૨૨:૫૩, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૦૧:૦૬, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
foundation.wikimedia.org૨૧:૩૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૦૯:૩૫, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૦૨:૩૬, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૬:૫૦, ૧૧ મે ૨૦૧૪પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪,૦૧૭rollbacker
fr.wikibooks.org૦૦:૧૮, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૮:૪૦, ૨૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૨૧:૪૬, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૧૦:૩૬, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૧૫:૧૬, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૦:૫૩, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૨૦:૩૩, ૧૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૧૦:૨૨, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૦૦:૫૮, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૨૧:૫૦, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૨૨:૦૬, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૨૨:૫૭, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૦૦:૫૨, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૨:૫૦, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
he.wikivoyage.org૧૨:૫૭, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૨૧:૪૬, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૨૨:૦૮, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૧૬ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
hy.wikipedia.org૨૨:૦૦, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૦૯:૫૫, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૪:૧૦, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૪:૧૦, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
incubator.wikimedia.org૧૮:૪૨, ૨૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૮ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૮
it.wikinews.org૧૭:૨૪, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૦૧:૫૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૨૦:૧૬, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૨૨:૦૮, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૦:૫૫, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
ja.wiktionary.org૧૯:૩૧, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૨૨:૦૫, ૨૧ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૨૨:૦૪, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૦૦:૨૪, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૧૬ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ku.wikipedia.org૨૨:૫૯, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૮:૪૭, ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૧૬ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૧૬ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૨૨:૦૦, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૭:૦૧, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૨:૫૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૨૨:૦૦, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૪:૪૮, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨૬autopatrolled
meta.wikimedia.org૧૬:૨૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૭૧૪autopatrolled
mk.wikipedia.org૦૧:૨૧, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૪:૧૦, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૩:૦૪, ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૨૧:૧૦, ૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૨૦:૦૦, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૦૧:૧૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૨૦:૨૧, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૦:૨૨, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૦:૦૦, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
nl.wikibooks.org૦૦:૪૪, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૨૩:૧૮, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૧૩:૩૯, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૪:૧૦, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
nv.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૨૨:૫૭, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૭:૪૦, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૭:૫૨, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
pap.wikipedia.org૧૭:૦૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
pl.wikimedia.org૨૩:૫૬, ૭ મે ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૨૦:૩૧, ૨૨ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૦૯:૩૦, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૦:૪૬, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
pt.wikibooks.org૧૬:૨૮, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૨૧:૦૦, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૫:૪૩, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૦૨:૩૬, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૦૦:૫૮, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૭:૦૧, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૨૨:૫૪, ૩૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
ru.wikipedia.org૦૦:૪૬, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯autoreview, uploader
ru.wikinews.org૨૨:૫૭, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૨૧:૦૦, ૩ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૭:૪૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૧૭:૦૯, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૨૩:૩૦, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૧૪:૩૮, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૦૮:૫૩, ૧૬ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૮:૫૩, ૧૬ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૧:૩૩, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૮:૫૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
sl.wikipedia.org૨૨:૨૩, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૦:૩૬, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૮:૪૨, ૨૯ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૧૩:૧૭, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૦૭:૧૪, ૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૧૧:૦૫, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૨૩:૫૮, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨
sw.wikipedia.org૦૧:૧૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૫:૫૧, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૧૪:૦૯, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૧:૧૮, ૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૭:૦૯, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૨૧:૩૮, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૨૧:૩૪, ૯ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૦૨:૧૪, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
ts.wikipedia.org૧૫:૪૧, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૨૦:૪૪, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૪:૦૪, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
ur.wikipedia.org૨૧:૪૭, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૮:૪૦, ૨૦ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૬:૩૬, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૧:૧૬, ૯ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૯:૪૩, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
war.wikipedia.org૦૮:૫૩, ૧૬ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૧૯:૨૫, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૦૦:૩૦, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૪rollbacker
wikimania2012.wikimedia.org૧૬:૪૫, ૨૮ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2013.wikimedia.org૨૦:૧૪, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૦૦:૨૭, ૩ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯
wikimania2015.wikimedia.org૦૦:૧૫, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
wikimania2016.wikimedia.org૦૧:૦૨, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
wikimania2017.wikimedia.org૦૨:૦૬, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૨૩:૨૩, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
wikimania.wikimedia.org૧૩:૩૩, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૬:૨૭, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૨૨:૦૪, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૨:૩૦, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૨:૩૦, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૦૦:૧૩, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૦૧:૧૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૦:૨૧, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૩:૧૬, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૦૧:૦૦, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૪:૨૧, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
zh.wikisource.org૨૩:૪૩, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૦:૩૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)