વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: HakanIST
  • નોંધેલ: ૧૦:૧૩, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૫ (૭ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૪,૪૭,૬૫૬
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૭૬૦
  • વૈશ્વિક જૂથ કારભારીઓ
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ab.wikipedia.org૧૯:૪૮, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૧૧:૫૫, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૪:૩૯, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
af.wikibooks.org૧૨:૦૭, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikiquote.org૦૮:૧૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wiktionary.org૦૮:૧૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૬:૫૪, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૦૯:૨૩, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
am.wikipedia.org૦૮:૧૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wiktionary.org૦૮:૧૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૮:૦૭, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૦૮:૧૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
an.wiktionary.org૦૮:૧૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૨:૨૩, ૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૧:૪૨, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
ar.wikibooks.org૨૧:૩૪, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikimedia.org૧૧:૧૧, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૨૧:૦૪, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૧૩:૦૧, ૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૦૮:૦૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiversity.org૧૭:૧૪, ૨ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wiktionary.org૦૮:૧૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૧૨:૨૫, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૬:૩૦, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૦૫:૫૭, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wiktionary.org૦૮:૨૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૪:૪૫, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૦૮:૨૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૦૮:૨૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૫:૫૫, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wiktionary.org૦૮:૨૧, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૦૮:૩૬, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૪autopatrolled
az.wikibooks.org૧૧:૫૭, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૮:૨૮, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
az.wikisource.org૦૮:૨૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૨૦:૦૦, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૦૦:૦૧, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૧૦:૩૮, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૧૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikibooks.org૧૦:૫૧, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૦૬:૫૫, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bd.wikimedia.org૦૯:૫૫, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૯:૪૬, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૦૬:૪૨, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
be.wikipedia.org૧૨:૨૪, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
be.wikibooks.org૦૮:૨૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૦૪:૩૮, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૦૮:૨૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૦૮:૨૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૦૮:૨૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૮autopatrolled, ipblock-exempt
bg.wikibooks.org૦૮:૨૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikinews.org૨૧:૩૪, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૬:૨૮, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikisource.org૦૮:૨૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૨:૪૨, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૦૮:૨૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૯:૫૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૦૮:૨૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૦૮:૨૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૨૦:૪૩, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
bn.wikibooks.org૦૮:૨૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૨૦:૦૯, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૦૮:૨૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૯:૫૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૦૮:૨૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૨૧:૧૨, ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikimedia.org૧૯:૨૭, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૦૮:૨૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikisource.org૦૮:૨૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wiktionary.org૦૮:૨૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૫:૩૪, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩autoreview
bs.wikibooks.org૦૮:૨૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikinews.org૦૮:૨૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૦૭:૩૨, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikisource.org૦૮:૨૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wiktionary.org૦૮:૨૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૫:૦૨, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
bxr.wikipedia.org૦૮:૨૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૦૬:૨૮, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
ca.wikibooks.org૦૮:૨૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikimedia.org૧૧:૫૭, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૮:૨૬, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikiquote.org૦૮:૨૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૦૮:૨૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wiktionary.org૧૬:૪૪, ૧૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૦૮:૨૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૫:૫૫, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૧૩:૨૩, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૯:૫૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wiktionary.org૧૯:૫૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૦૮:૨૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૧૯:૫૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૦૭:૩૧, ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૨:૩૪, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૦૫
co.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wikimedia.org૦૬:૩૦, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૦૮:૩૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૧૪:૨૭, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૧૯:૫૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૦૫:૫૨, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wiktionary.org૦૮:૩૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૬:૩૪, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
cs.wikibooks.org૦૮:૩૧, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૦૮:૩૧, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૦૭:૫૯, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikisource.org૧૧:૩૫, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiversity.org૦૮:૩૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wiktionary.org૧૧:૦૪, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
cu.wikipedia.org૦૮:૩૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૪:૧૨, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikibooks.org૦૮:૩૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
cy.wikibooks.org૦૮:૩૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikiquote.org૦૮:૩૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikisource.org૦૮:૩૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wiktionary.org૦૮:૩૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૧:૦૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
da.wikibooks.org૦૬:૦૯, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikiquote.org૦૮:૩૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૦૮:૩૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wiktionary.org૦૮:૩૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૩:૫૧, ૧૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૮autoreview
de.wikibooks.org૦૮:૩૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
de.wikinews.org૧૮:૫૨, ૨૦ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
de.wikiquote.org૧૦:૧૦, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
de.wikisource.org૦૫:૫૭, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
de.wikiversity.org૧૪:૨૨, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૦૮:૩૫, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૯
de.wiktionary.org૨૦:૫૫, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
din.wikipedia.org૧૩:૨૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dk.wikimedia.org૧૪:૨૯, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૦૮:૩૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૪:૩૨, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૦૮:૩૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wiktionary.org૦૮:૩૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૧૯:૪૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૦૬:૩૫, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૬:૫૧, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
el.wikibooks.org૦૮:૩૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
el.wikinews.org૦૮:૪૯, ૨૦ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૦૮:૩૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikisource.org૨૦:૧૬, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiversity.org૦૮:૩૪, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૦૮:૩૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૨૦:૦૧, ૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
eml.wikipedia.org૦૮:૩૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૦:૧૩, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૫નવું ખાતુ(?)૪,૪૫૬extendedconfirmed, reviewer
en.wikibooks.org૨૦:૨૧, ૨૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૪૨૭editor
en.wikinews.org૨૦:૨૧, ૨૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
en.wikiquote.org૨૦:૨૧, ૨૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦૪
en.wikisource.org૨૦:૨૧, ૨૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
en.wikiversity.org૨૦:૨૧, ૨૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩
en.wikivoyage.org૨૦:૨૧, ૨૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
en.wiktionary.org૨૦:૨૧, ૨૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
eo.wikipedia.org૦૮:૦૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
eo.wikibooks.org૦૮:૩૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikinews.org૦૮:૩૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૧૦:૨૩, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૦૮:૩૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૦૮:૩૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૧૧ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫૦
es.wikibooks.org૨૧:૨૯, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
es.wikinews.org૧૫:૧૭, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
es.wikiquote.org૦૯:૦૯, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
es.wikisource.org૧૪:૧૮, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
es.wikiversity.org૧૮:૦૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
es.wikivoyage.org૦૮:૪૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
es.wiktionary.org૦૬:૫૬, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
et.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૫
et.wikibooks.org૦૮:૪૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૦૮:૪૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikisource.org૦૮:૪૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wiktionary.org૧૪:૧૨, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૦૭:૫૩, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯
eu.wikibooks.org૦૮:૪૧, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikiquote.org૦૮:૪૧, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wiktionary.org૦૮:૪૧, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૦૮:૪૧, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૦૮:૫૬, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭
fa.wikibooks.org૦૮:૪૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikinews.org૦૮:૪૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૨૧:૪૦, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikisource.org૦૮:૪૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૦૮:૪૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૦૯:૩૩, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૦૮:૪૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૦:૩૩, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૯:૦૯, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
fi.wikibooks.org૧૯:૨૯, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૦૮:૪૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૧૫:૨૯, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikisource.org૦૮:૪૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiversity.org૦૮:૪૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikivoyage.org૦૧:૫૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૯:૪૮, ૨૦ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wiktionary.org૧૭:૧૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૦૮:૫૮, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૦૮:૪૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikisource.org૦૮:૪૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wiktionary.org૦૮:૪૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૦૮:૪૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૬:૪૭, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧૩
fr.wikibooks.org૨૧:૨૯, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
fr.wikinews.org૧૮:૫૩, ૨૦ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
fr.wikiquote.org૦૯:૧૦, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૨૧:૨૭, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
fr.wikiversity.org૨૩:૧૪, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
fr.wikivoyage.org૦૮:૪૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
fr.wiktionary.org૦૮:૪૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
fur.wikipedia.org૦૮:૪૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૨૦:૦૫, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
fy.wikibooks.org૦૮:૪૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wiktionary.org૦૮:૪૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૦૮:૪૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૦૮:૪૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wiktionary.org૦૮:૪૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wiktionary.org૦૮:૪૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૦૮:૪૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૦૭:૫૩, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
gl.wikibooks.org૦૮:૪૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikiquote.org૦૮:૪૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૦૮:૪૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wiktionary.org૦૮:૪૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૮:૫૩, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wiktionary.org૦૮:૪૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૦૮:૪૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૬:૫૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૧૦:૦૦, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૦૮:૫૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૦૮:૫૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૦૮:૫૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wiktionary.org૦૮:૫૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૩:૪૩, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wiktionary.org૧૬:૫૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૦૮:૫૧, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૫:૫૨, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
he.wikibooks.org૧૨:૦૫, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikinews.org૦૮:૫૧, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikiquote.org૨૧:૧૧, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikisource.org૧૭:૧૮, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૦૮:૫૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wiktionary.org૧૭:૦૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૯:૫૪, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wiktionary.org૧૨:૧૧, ૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
hi.wikibooks.org૧૧:૩૫, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૨:૦૦, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૧૪:૦૪, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૩:૩૮, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૦૮:૫૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૫:૪૫, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૦
hr.wikibooks.org૦૮:૫૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૦૮:૫૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikisource.org૦૮:૫૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wiktionary.org૦૮:૫૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૦૮:૫૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wiktionary.org૦૮:૫૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૯:૧૦, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૮
hu.wikibooks.org૧૯:૧૧, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૦૮:૫૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikisource.org૧૧:૧૫, ૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wiktionary.org૧૬:૫૨, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૭:૧૯, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
hy.wikibooks.org૦૮:૫૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikiquote.org૦૮:૫૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikisource.org૦૮:૫૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wiktionary.org૧૩:૧૮, ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૧૩:૩૧, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૧:૩૫, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikibooks.org૦૮:૫૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wiktionary.org૦૮:૫૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૯:૫૪, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૬
id.wikibooks.org૦૮:૫૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૦૮:૫૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikisource.org૦૮:૫૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wiktionary.org૨૦:૩૦, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ie.wikipedia.org૧૫:૦૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૫:૦૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૨૧:૦૮, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૧૧:૩૭, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૨:૩૪, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
inh.wikipedia.org૧૫:૦૬, ૩ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૦૮:૪૪, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wiktionary.org૦૮:૫૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૨૪ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
is.wikibooks.org૦૮:૫૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikiquote.org૦૮:૫૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikisource.org૦૮:૫૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૦૮:૫૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૨૦:૩૬, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૫
it.wikibooks.org૦૮:૫૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૮:૩૬, ૯ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
it.wikiquote.org૦૭:૩૧, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૦૮:૨૪, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiversity.org૧૪:૦૯, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૦૯:૦૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
it.wiktionary.org૦૮:૫૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૫:૦૧, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wiktionary.org૧૫:૦૧, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૧૪:૫૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૬:૨૬, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૯
ja.wikibooks.org૦૯:૦૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૦૯:૦૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiquote.org૧૮:૪૬, ૭ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૦૯:૦૧, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikiversity.org૦૯:૦૧, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૦૯:૦૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wikipedia.org૧૫:૦૦, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jbo.wiktionary.org૦૯:૦૧, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૨૩:૨૬, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
jv.wiktionary.org૦૯:૦૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૦૯:૦૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૦૯:૦૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૭:૫૧, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૩૭
ka.wikibooks.org૦૯:૦૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૦૯:૦૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wiktionary.org૦૯:૦૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૦૯:૦૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૦૭:૪૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૪:૪૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikibooks.org૦૯:૦૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wiktionary.org૦૯:૦૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૦૯:૦૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wiktionary.org૦૯:૦૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૧૮:૧૯, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikibooks.org૦૯:૦૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wiktionary.org૦૯:૦૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૫:૪૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikiquote.org૦૯:૦૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૧૮:૩૫, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૦૯:૦૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૦૯:૦૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૨:૪૯, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
ko.wikibooks.org૦૯:૦૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૦૯:૦૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiquote.org૦૯:૦૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૦૬:૫૫, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikiversity.org૦૭:૫૭, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૦૬:૫૬, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૦૯:૦૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૨:૪૩, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wiktionary.org૦૯:૦૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૨૦:૪૬, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikibooks.org૦૯:૦૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૦૯:૦૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wiktionary.org૦૮:૫૫, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૦૯:૦૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wiktionary.org૦૯:૦૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikibooks.org૦૯:૦૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikiquote.org૦૯:૦૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wiktionary.org૦૯:૦૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૦૯:૧૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૧૧:૫૧, ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikibooks.org૦૯:૧૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikiquote.org૦૯:૧૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikisource.org૦૯:૧૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wiktionary.org૦૯:૦૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lbe.wikipedia.org૦૯:૧૧, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૦૬:૪૩, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wiktionary.org૦૯:૧૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૦૯:૧૧, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૦૭:૩૯, ૨૭ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૪:૪૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૩:૨૭, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikibooks.org૦૯:૧૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikinews.org૧૩:૫૦, ૩ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૦૯:૧૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikisource.org૦૯:૧૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wiktionary.org૦૯:૧૧, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૧૦:૪૫, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૯:૩૩, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૧૦:૩૯, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wiktionary.org૦૯:૧૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૦:૧૩, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)checkuser
lo.wikipedia.org૧૧:૩૪, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wiktionary.org૦૯:૧૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૫:૧૧, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૦૯:૧૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૬
lt.wikibooks.org૦૯:૧૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૦૭:૪૫, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikisource.org૦૯:૧૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૧૬:૩૮, ૧ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૧૫:૫૨, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૮
lv.wiktionary.org૧૪:૪૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૭:૪૬, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૧૪:૦૩, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૨૦:૨૧, ૨૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯૩
meta.wikimedia.org૧૨:૩૪, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૭૧૭steward
mg.wikipedia.org૧૭:૫૪, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wikibooks.org૦૯:૧૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૦૯:૧૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૦૯:૪૩, ૭ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૧૫:૧૩, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૪:૩૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wiktionary.org૧૪:૩૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૨૦:૫૯, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikibooks.org૦૯:૧૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikisource.org૦૯:૧૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wiktionary.org૦૯:૧૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૦૮:૦૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
ml.wikibooks.org૦૯:૧૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૦૯:૧૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૦૬:૫૨, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૦૯:૧૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૧:૦૩, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦
mn.wiktionary.org૦૯:૧૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wikipedia.org૧૩:૨૯, ૩ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૦૯:૧૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૦૭:૫૩, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikibooks.org૦૯:૧૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikiquote.org૦૯:૧૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૦૯:૧૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૦૯:૧૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૭:૩૨, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૦
ms.wikibooks.org૦૯:૧૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wiktionary.org૦૯:૧૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૫:૨૨, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wiktionary.org૦૯:૧૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mx.wikimedia.org૧૫:૨૯, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૮:૦૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૦:૩૫, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wiktionary.org૧૪:૩૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૭:૧૮, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૨૦:૧૩, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wiktionary.org૦૯:૨૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૧૦:૨૮, ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૧૪:૩૧, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wiktionary.org૧૪:૩૧, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૦૯:૨૧, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wiktionary.org૦૯:૨૧, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૦૮:૦૭, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ne.wikibooks.org૨૧:૨૮, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wiktionary.org૦૯:૨૧, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૦:૪૨, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૩:૨૧, ૧૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
nl.wikibooks.org૧૫:૫૯, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
nl.wikimedia.org૨૧:૧૦, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૫:૨૭, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikiquote.org૧૩:૧૮, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikisource.org૦૯:૨૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૦૯:૨૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૦૮:૪૫, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
nn.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikiquote.org૦૯:૨૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wiktionary.org૦૯:૨૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૪:૧૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૬:૫૯, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨૭
no.wikibooks.org૧૧:૩૭, ૩ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikimedia.org૧૩:૨૧, ૨૧ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૦૯:૨૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૧:૦૬, ૪ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikisource.org૦૯:૨૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wiktionary.org૦૯:૨૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૧૫:૦૮, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૧૪:૧૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૪:૧૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૪:૧૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nyc.wikimedia.org૧૦:૧૬, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૪:૧૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૩:૩૫, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
oc.wikibooks.org૦૯:૨૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wiktionary.org૦૯:૨૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૦૯:૧૪, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૪:૧૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wiktionary.org૧૪:૧૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૦૪:૩૮, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
or.wikisource.org૦૭:૧૧, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૦૯:૨૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૨૨:૧૩, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
pag.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૧૪:૧૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૩:૦૧, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikibooks.org૦૯:૨૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૦૯:૦૮, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૦૯:૨૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૦૯:૨૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૦૮:૦૭, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૦૯:૨૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૪:૧૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૦૯:૨૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૫:૪૫, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૦autoreview
pl.wikibooks.org૧૨:૨૨, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪
pl.wikimedia.org૨૦:૨૪, ૭ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૦૯:૨૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
pl.wikiquote.org૧૫:૨૩, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
pl.wikisource.org૧૫:૦૪, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૧:૫૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૧૯:૧૩, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pms.wikipedia.org૦૦:૦૪, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૩:૫૫, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wiktionary.org૦૯:૨૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૦૯:૨૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૭:૧૮, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૦૧:૨૬, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫૭
pt.wikibooks.org૧૭:૨૭, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
pt.wikimedia.org૧૦:૧૯, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૦૯:૨૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pt.wikiquote.org૦૯:૩૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૧૪:૧૨, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiversity.org૨૧:૫૭, ૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૦૯:૩૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
pt.wiktionary.org૨૨:૫૬, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
qu.wikipedia.org૦૭:૫૧, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wiktionary.org૦૯:૩૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૦૯:૩૧, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૦૯:૩૧, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
rn.wikipedia.org૧૪:૦૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૧૪:૦૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wiktionary.org૧૪:૦૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૪:૦૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૦૬:૩૮, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
ro.wikibooks.org૧૩:૪૧, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikinews.org૧૩:૪૧, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikiquote.org૧૨:૫૨, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikisource.org૧૪:૦૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikivoyage.org૧૪:૦૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૪:૦૧, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૦૯:૩૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૧૨:૪૨, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૮autoreview, uploader
ru.wikibooks.org૧૯:૪૯, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikimedia.org૧૫:૩૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૨૧:૩૩, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
ru.wikiquote.org૦૭:૨૯, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ru.wikisource.org૦૭:૦૭, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiversity.org૦૯:૩૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ru.wikivoyage.org૦૯:૩૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૦૯:૩૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૩:૫૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wiktionary.org૧૩:૫૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૪:૦૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikiquote.org૨૧:૧૯, ૩ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikisource.org૦૯:૩૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૩ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૯:૫૦, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૦૯:૩૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikiquote.org૦૯:૩૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૦૯:૩૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૦૯:૩૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૩:૦૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wiktionary.org૦૯:૩૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૧૫:૧૪, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
sc.wikipedia.org૦૯:૩૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૨:૫૦, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wiktionary.org૦૯:૩૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૯:૨૦, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikimedia.org૦૯:૦૩, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૦૯:૩૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wiktionary.org૦૯:૩૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૨૦:૩૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wiktionary.org૦૯:૩૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shy.wiktionary.org૧૧:૧૬, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૬:૨૭, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૦૨૧rollbacker
simple.wiktionary.org૧૩:૫૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૭:૫૮, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikibooks.org૦૯:૩૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wiktionary.org૦૯:૩૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૨
sk.wikibooks.org૦૯:૩૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૨૦:૧૨, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikisource.org૦૯:૩૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wiktionary.org૦૯:૩૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૨૦:૦૯, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૨
sl.wikibooks.org૦૯:૩૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૯:૩૩, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikisource.org૦૯:૩૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiversity.org૦૯:૩૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૦૯:૩૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wiktionary.org૧૩:૫૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૩:૫૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૧:૩૮, ૭ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૧૯:૩૦, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
so.wiktionary.org૧૩:૫૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૨:૩૪, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
sq.wikipedia.org૧૪:૧૭, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭
sq.wikibooks.org૦૯:૩૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikinews.org૦૯:૩૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૦૯:૪૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wiktionary.org૦૯:૩૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૦૯:૪૧, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૨૦:૩૨, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
sr.wikibooks.org૦૯:૪૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikinews.org૦૯:૪૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikiquote.org૦૯:૪૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૦૯:૪૧, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wiktionary.org૦૯:૪૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૩:૫૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wiktionary.org૧૩:૫૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૦૯:૪૧, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૩:૫૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wiktionary.org૧૩:૫૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૦૭:૦૯, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૦૯:૪૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wiktionary.org૦૯:૪૧, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૯:૧૯, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
sv.wikibooks.org૦૮:૦૭, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikinews.org૦૯:૪૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiquote.org૦૯:૪૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikisource.org૨૦:૫૮, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikiversity.org૦૯:૪૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikivoyage.org૦૯:૪૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૧૨:૨૧, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
sw.wikipedia.org૧૮:૦૩, ૧૬ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wiktionary.org૦૯:૪૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૦૯:૪૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szy.wikipedia.org૦૯:૦૦, ૩ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૯:૨૬, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
ta.wikibooks.org૦૯:૪૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikinews.org૦૯:૪૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૦૯:૪૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૯:૪૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૦૯:૪૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૦૭:૨૨, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૨૦:૦૯, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test-commons.wikimedia.org૦૬:૫૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૨૨:૩૬, ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikidata.org૨૦:૦૮, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
tet.wikipedia.org૦૯:૪૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૯:૦૯, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
te.wikibooks.org૦૯:૪૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikiquote.org૦૯:૪૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૦૯:૪૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wiktionary.org૦૯:૪૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૨૧:૦૨, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikibooks.org૦૯:૪૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wiktionary.org૨૩:૧૪, ૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૭:૪૯, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૯
th.wikibooks.org૦૯:૪૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૦૯:૪૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૧૭:૧૦, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wiktionary.org૦૯:૪૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૧૩:૪૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૧
ti.wiktionary.org૧૩:૪૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wiktionary.org૦૯:૪૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૭:૫૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૨
tl.wikibooks.org૦૫:૫૬, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
tl.wiktionary.org૦૯:૪૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૩:૪૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wiktionary.org૧૩:૪૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૩:૪૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૦૯:૪૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wiktionary.org૦૯:૪૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૦:૨૬, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮,૪૯૩sysop
tr.wikibooks.org૦૮:૪૪, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૧
tr.wikimedia.org૦૪:૫૫, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭sysop
tr.wikinews.org૧૯:૧૧, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૦
tr.wikiquote.org૧૦:૪૮, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૭૫૧editor
tr.wikisource.org૧૬:૧૯, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૪
tr.wikivoyage.org૧૪:૦૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wiktionary.org૦૮:૫૧, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨૩
ts.wikipedia.org૧૩:૪૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wiktionary.org૧૩:૪૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૦૮:૦૪, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikibooks.org૦૯:૪૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wiktionary.org૦૯:૪૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૩:૪૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૧૩:૪૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૦૮:૪૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૦૯:૫૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ua.wikimedia.org૧૦:૨૯, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૦૯:૫૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૫:૧૨, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wiktionary.org૦૯:૫૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૦:૧૪, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૪
uk.wikibooks.org૦૯:૫૧, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikinews.org૦૯:૫૧, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૦૮:૨૭, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikisource.org૦૯:૫૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikivoyage.org૦૯:૫૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wiktionary.org૦૯:૫૧, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૭:૫૩, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikibooks.org૦૯:૫૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikiquote.org૦૯:૫૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wiktionary.org૦૯:૫૨, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૪:૧૬, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
uz.wikiquote.org૦૯:૫૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૧૯:૩૧, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૦૯:૫૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૦૯:૫૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wiktionary.org૦૯:૫૩, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૮:૨૮, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૩:૩૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૨૧:૩૩, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
vi.wikibooks.org૨૨:૧૦, ૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૦૯:૫૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૦૯:૫૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૦૯:૫૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૦૯:૫૪, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
vls.wikipedia.org૧૮:૧૭, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૦૭:૩૬, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wiktionary.org૦૯:૫૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૭:૫૯, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૦૯:૫૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૦૯:૫૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૨૦:૨૧, ૨૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪,૦૩,૨૮૪sysop
wikimania2012.wikimedia.org૧૯:૩૪, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૨૦:૩૪, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૧૮:૩૭, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૮:૩૭, ૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૧૯:૪૫, ૨૮ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૨૨:૧૯, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૩:૫૯, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૦૯:૫૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikiquote.org૦૯:૫૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wiktionary.org૦૯:૫૬, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૦૬:૨૬, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૦૯:૫૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૩:૩૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૦૯:૫૭, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૮:૦૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikisource.org૦૯:૫૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૧૮:૦૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૦૯:૫૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૦૯:૫૮, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૦૯:૫૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૭:૩૫, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikisource.org૧૦:૦૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wiktionary.org૧૦:૦૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
zh.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૮
zh.wikibooks.org૧૮:૩૭, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૦૯:૫૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૦૬:૩૦, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૦૭:૫૮, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૧૭:૦૫, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૧૦:૦૦, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૦૯:૫૯, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૨૧:૫૩, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wiktionary.org૧૩:૧૫, ૨૧ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)