વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Jimbo Wales
  • નોંધેલ: ૧૬:૨૨, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮ (૧૪ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧૫,૩૧૨
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૧૬૭
  • વૈશ્વિક જૂથ સ્થાપકો
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ace.wikipedia.org૨૩:૧૦, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૧૭ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૦:૦૭, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૧૭ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૦:૧૩, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૧૮:૨૭, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૭:૩૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૦૦:૩૧, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૧૩:૦૬, ૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)autopatrolled
ban.wikipedia.org૧૫:૦૭, ૨૯ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૨૦:૦૭, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૦૭:૧૧, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
beta.wikiversity.org૦૧:૨૧, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૧૭ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikimedia.org૧૭:૩૦, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૯:૦૯, ૧૯ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૮:૧૨, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૫:૪૯, ૮ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૦૫:૨૧, ૮ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૦૨:૦૭, ૨૮ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૯:૧૪, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૧૭ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૧૭ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૪:૧૧, ૨૨ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૦૨:૩૯, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૦૯:૩૯, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૬:૨૩, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૧૧autopatrolled, filemover
co.wikipedia.org૧૭:૨૪, ૨૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૧૪:૩૩, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૦૧:૧૩, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૨:૩૪, ૬ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૧૭ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૬autoreview
el.wikipedia.org૦૩:૧૫, ૨ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૧૪,૧૭૨checkuser, founder, suppress, sysop
en.wikibooks.org૧૬:૨૩, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૨
en.wikinews.org૧૬:૨૩, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૩૬
en.wikiquote.org૧૬:૨૨, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)
en.wikisource.org૧૫:૫૪, ૧૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૪:૩૫, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
en.wikivoyage.org૨૦:૫૧, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૬:૨૩, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
eo.wikipedia.org૧૦:૩૫, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૩
et.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૧૭ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૨૧:૪૬, ૧૫ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૨૨:૩૧, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૨૧:૩૯, ૨૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૩:૦૨, ૮ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮bureaucrat, sysop
fo.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
fr.wikinews.org૦૨:૧૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૦:૧૪, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૭:૦૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૨૦:૩૫, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૦:૦૪, ૪ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૮:૪૫, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૧૫:૩૪, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૫ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૯:૨૯, ૫ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૧૭:૫૯, ૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૨૦:૫૧, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૦૨:૩૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)autopatrolled
it.wiktionary.org૧૬:૨૩, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
iu.wikipedia.org૧૪:૩૫, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
jv.wikipedia.org૦૮:૧૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૬:૨૪, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૨૩:૪૪, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૨૧:૩૪, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૧:૪૫, ૪ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kr.wikipedia.org૨૧:૪૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૧૭:૨૪, ૨૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૦૯:૩૯, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૭:૦૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૦:૫૦, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૬:૦૧, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૦૫:૪૪, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૬:૨૩, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૨૫autopatrolled
mk.wikipedia.org૨૦:૦૧, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૮:૧૧, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૭:૨૪, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૨:૫૭, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૫:૨૯, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૨૩:૪૫, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૯:૨૬, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૯:૫૪, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૦૦:૩૦, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૭:૨૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧૫
nn.wikipedia.org૦૯:૩૭, ૧૧ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
nv.wikipedia.org૧૭:૨૯, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૧૭ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૩:૩૨, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૦૨:૦૯, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૦:૨૮, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pdc.wikipedia.org૧૭:૨૪, ૨૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
pl.wikimedia.org૧૬:૨૩, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
pl.wikiquote.org૨૩:૨૧, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૬:૨૨, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૧૦
pt.wikibooks.org૦૧:૪૮, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikimedia.org૦૯:૧૦, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૪:૦૩, ૯ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૧૦:૫૧, ૩ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૨૨:૦૫, ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૫:૧૦, ૪ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૨:૪૬, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૨૨:૧૩, ૧૩ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૦૩:૧૬, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikiquote.org૧૮:૧૦, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૧૪:૪૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૨૨:૩૧, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૬:૨૨, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)
so.wikipedia.org૦૯:૦૨, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૬:૨૩, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
sq.wikipedia.org૧૯:૩૧, ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૩:૪૭, ૩૦ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૦૮:૦૨, ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૧૬:૫૩, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૫:૫૯, ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૧૭:૩૮, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૩:૪૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૦૧:૫૭, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૩:૦૭, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૨૦:૦૯, ૪ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikidata.org૦૦:૪૪, ૯ એપ્રિલ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૮:૧૧, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૦૧:૦૪, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૦૦:૫૬, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૧૫:૧૮, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૭:૨૭, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૭:૨૩, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૨૦:૦૭, ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૦:૫૪, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
vi.wikipedia.org૧૧:૧૮, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૭:૨૪, ૨૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૦:૪૫, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૨૦:૫૧, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2005.wikimedia.org૧૬:૨૩, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૭
wikimania2008.wikimedia.org૧૬:૨૪, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
wikimania2014.wikimedia.org૨૦:૫૦, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૨૦:૫૧, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૫:૪૧, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૧૪:૧૯, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૨:૨૯, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૪:૪૩, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૪ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૧૭ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૬:૨૩, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)