વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ab.wikipedia.org૦૩:૦૫, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૦૧:૧૨, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૨૧:૪૨, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૮:૫૦, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૦૬:૫૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૨૧:૪૨, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૦૦:૨૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૦
ar.wikibooks.org૧૮:૩૬, ૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૨૧:૪૨, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૨૨:૨૭, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૨૧:૪૨, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૨૧:૪૨, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૨૧:૪૨, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૦૩:૩૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૯:૧૮, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૨૧:૪૨, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૨૧:૪૨, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૧૬:૧૮, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૮:૩૮, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
bh.wikipedia.org૧૬:૪૧, ૨૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૦૫:૪૮, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૨૧:૪૨, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
bn.wikisource.org૨૧:૪૪, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikivoyage.org૦૦:૦૪, ૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૭:૧૭, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૭:૦૪, ૨૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૧૭:૪૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૦૩:૩૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૨૩:૫૩, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
ca.wikibooks.org૧૬:૧૪, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૮ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૨૧:૪૨, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
commons.wikimedia.org૧૩:૪૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬૯
cs.wikipedia.org૨૩:૫૨, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
cu.wikipedia.org૧૭:૫૬, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૨૧:૪૨, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૨૩:૪૯, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
da.wikiquote.org૨૧:૪૪, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૨૦:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૩
de.wikinews.org૨૧:૧૪, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૨૧:૪૪, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૨૧:૪૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiversity.org૨૧:૪૨, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikivoyage.org૧૯:૦૮, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૨૧:૪૪, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૮:૨૮, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૧૮:૧૩, ૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૨૧:૪૨, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૩:૧૧, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨નવું ખાતુ(?)૮૧૨extendedconfirmed
en.wikibooks.org૧૩:૪૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૩:૪૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
en.wikiquote.org૧૩:૪૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૩:૪૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૩:૪૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૨૦:૫૧, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
en.wiktionary.org૧૩:૪૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૨૧:૪૨, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૨૩:૫૧, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૩
es.wikibooks.org૦૦:૧૩, ૧૬ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikinews.org૧૬:૨૬, ૨૮ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikivoyage.org૦૧:૪૧, ૧૧ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૨૧:૪૨, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
fa.wikipedia.org૨૩:૪૭, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૯
fa.wikibooks.org૧૬:૧૪, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wiktionary.org૦૭:૦૯, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૨૩:૪૪, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮
fi.wiktionary.org૨૧:૪૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૧૦:૧૫, ૪ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
fo.wikipedia.org૨૧:૪૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૦૨:૫૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૦૨:૩૮, ૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧૭
fr.wikibooks.org૧૬:૧૪, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૨૧:૫૯, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiquote.org૨૧:૪૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikiversity.org૨૧:૪૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૬:૩૭, ૮ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wiktionary.org૨૦:૩૧, ૯ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૨૧:૪૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૫:૨૮, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૨૧:૪૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૦૩:૨૩, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૨૨:૦૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikiquote.org૨૩:૩૪, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૨૨:૦૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૦૦:૨૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૨
he.wikisource.org૧૬:૫૧, ૧ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૧૬:૩૩, ૨૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૨૨:૦૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૨૧:૫૧, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
hi.wiktionary.org૨૨:૦૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૨૨:૦૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯
hr.wikisource.org૨૨:૦૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૨૨:૦૭, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૨૦:૨૧, ૧૧ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
hy.wikipedia.org૨૨:૦૭, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૬:૪૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૯:૧૯, ૫ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
id.wiktionary.org૨૨:૫૬, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૨૨:૩૮, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૯:૨૦, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૩:૪૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
io.wikipedia.org૨૨:૦૭, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wiktionary.org૨૨:૦૭, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૨૩:૫૨, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
it.wikinews.org૨૧:૦૮, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૨૨:૦૭, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૨૨:૦૭, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૮:૩૦, ૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૨૦:૨૫, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
ja.wikinews.org૨૧:૧૦, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૨૩:૧૩, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૬:૨૭, ૨ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ka.wikiquote.org૨૨:૦૭, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૨૨:૦૭, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૨૨:૩૦, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૨૨:૦૭, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૨૨:૦૭, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૨૩:૫૪, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
ko.wikibooks.org૧૬:૧૪, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૨૨:૦૭, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૧૫:૧૯, ૯ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૬:૨૭, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૨૨:૦૭, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૨૨:૦૭, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૨૨:૦૭, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૨૨:૦૭, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૨૦:૨૫, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૨૦:૧૧, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wiktionary.org૨૨:૦૭, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૨૨:૦૭, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૭:૧૫, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૦૫:૫૭, ૫ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૩:૪૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧autopatrolled
meta.wikimedia.org૧૩:૪૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૧
mhr.wikipedia.org૧૮:૩૫, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૨૨:૦૭, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૨૨:૦૭, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ml.wikisource.org૨૨:૦૮, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૫:૫૬, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૨૨:૦૮, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૨૨:૦૮, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
mt.wikipedia.org૧૫:૨૯, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૨૨:૦૮, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૬:૦૬, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૨૨:૦૮, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૨૨:૦૮, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikibooks.org૦૯:૨૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૪:૪૩, ૨૧ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૨૨:૦૮, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૦
nl.wikivoyage.org૧૯:૦૧, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wiktionary.org૨૨:૦૮, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૨૨:૦૮, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૨૨:૦૮, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
no.wikibooks.org૧૮:૫૫, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૧૫:૩૦, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૨૨:૪૩, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૫:૫૭, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૫:૫૯, ૨૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૨૨:૦૮, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૨૨:૦૮, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૬:૨૭, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૧૭:૨૪, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૨૩:૫૩, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬autoreview
pl.wikisource.org૧૯:૦૧, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikivoyage.org૧૯:૪૮, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wiktionary.org૨૨:૦૮, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૨૨:૦૮, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ps.wikipedia.org૨૦:૩૨, ૬ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikivoyage.org૧૭:૪૫, ૧૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૨૩:૩૨, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
pt.wikibooks.org૨૨:૪૪, ૨૭ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૨૩:૧૦, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૨૨:૦૮, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikivoyage.org૧૮:૩૫, ૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૨૨:૦૮, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૨૨:૦૯, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૮:૦૬, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૨૩:૩૭, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
rue.wikipedia.org૦૦:૩૫, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૨૩:૫૧, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૭uploader
ru.wikinews.org૨૧:૧૪, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૯:૪૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૨૨:૦૯, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૨૨:૧૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૨૨:૧૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૨૨:૧૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikibooks.org૨૦:૪૦, ૧૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૨૨:૧૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૨૨:૧૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૪:૫૨, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૦૦:૦૭, ૭ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૨૨:૧૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૨૨:૧૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
simple.wiktionary.org૨૨:૧૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૨૨:૧૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૨૨:૧૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sl.wikipedia.org૨૨:૧૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
wikisource.org૧૯:૦૦, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
so.wikipedia.org૨૨:૧૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૩:૪૪, ૧૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૨૨:૧૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૬:૦૩, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
sr.wikinews.org૨૧:૧૪, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૫:૨૯, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikiquote.org૨૨:૧૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૭:૫૮, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
sv.wikisource.org૧૯:૦૨, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wiktionary.org૨૨:૧૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૨૨:૧૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૧૫:૫૧, ૬ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૨૨:૧૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
ta.wikiquote.org૨૨:૧૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૨૨:૧૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૧૮:૪૨, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૪:૨૭, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૯sysop
te.wikipedia.org૨૨:૧૩, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikisource.org૨૨:૧૭, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૧૮:૦૭, ૩ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૨૨:૧૬, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
tl.wikipedia.org૨૨:૧૬, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૧૫:૩૦, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૨૨:૧૭, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૪autoreview
tr.wikibooks.org૧૬:૧૪, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૨૨:૧૬, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikivoyage.org૦૦:૦૫, ૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૨૨:૧૬, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૦૦:૧૫, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૨૨:૧૬, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
uk.wikisource.org૨૨:૧૬, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૦૫:૩૧, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
ur.wikibooks.org૧૯:૦૫, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૨૨:૧૭, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wiktionary.org૨૨:૧૬, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૬:૫૦, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikisource.org૨૨:૧૬, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૦૦:૦૫, ૯ માર્ચ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૨૨:૨૭, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
vi.wikiquote.org૨૨:૧૬, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikivoyage.org૦૧:૪૩, ૧૧ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૫:૨૯, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૨૦:૫૧, ૨૮ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૨
wikimania.wikimedia.org૦૧:૩૧, ૯ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૨૨:૧૬, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૧૧ મે ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૨૨:૧૬, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૨૧:૦૮, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૨૨:૧૬, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૧૯:૨૦, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૧૭:૦૪, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
zh.wikipedia.org૨૩:૪૧, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૧
zh.wikibooks.org૧૬:૧૪, ૨૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૧૮:૫૮, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૧૮:૫૮, ૫ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૨૨:૧૬, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiversity.org૨૨:૦૧, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૨૨:૪૩, ૧૮ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૨૨:૧૬, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૨૨:૧૬, ૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)