વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Ladsgroup
  • નોંધેલ: ૨૨:૦૭, ૨૭ મે ૨૦૦૮ (૧૫ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧,૭૮,૯૨૯
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૭૯૦
  • વૈશ્વિક જૂથો વૈશ્વિક ઇન્ટરફેસ સંપાદકો (૧૨:૨૫, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૫ સુધી), Global IP block exemptions
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
aa.wiktionary.org૧૪:૧૮, ૭ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ab.wikipedia.org૦૨:૩૫, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
ace.wikipedia.org૧૬:૦૭, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
ady.wikipedia.org૦૫:૫૫, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૪:૦૧, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૦
af.wikibooks.org૦૯:૩૧, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
af.wikiquote.org૧૬:૧૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
af.wiktionary.org૧૬:૧૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
ak.wikipedia.org૧૫:૨૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
als.wikipedia.org૧૪:૦૧, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૬
alt.wikipedia.org૧૬:૦૭, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૧૯:૩૩, ૧૯ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
am.wiktionary.org૦૯:૩૪, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
ang.wikipedia.org૧૪:૦૧, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
ang.wikibooks.org૧૪:૪૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wiktionary.org૧૬:૧૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
an.wikipedia.org૧૪:૦૧, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯
an.wiktionary.org૧૬:૧૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
api.wikimedia.org૧૩:૦૪, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૧૪:૦૧, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
ar.wikipedia.org૧૩:૨૫, ૩૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૦૩
ar.wikibooks.org૧૬:૧૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
ar.wikimedia.org૧૧:૨૩, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૧૪:૪૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
ar.wikiquote.org૧૬:૧૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
ar.wikisource.org૧૬:૧૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬autopatrolled
ar.wikiversity.org૧૬:૧૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ar.wiktionary.org૧૬:૧૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
ary.wikipedia.org૦૯:૧૨, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૮:૫૮, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૩
ast.wikipedia.org૧૪:૦૧, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
ast.wiktionary.org૧૬:૧૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
as.wikipedia.org૧૪:૦૧, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૪
as.wikisource.org૧૧:૪૩, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૧૧:૪૩, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૧૫:૨૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
awa.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૧૪:૦૧, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
ay.wiktionary.org૦૯:૩૯, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
azb.wikipedia.org૦૯:૪૩, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
az.wikipedia.org૧૪:૦૨, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૬
az.wikibooks.org૦૯:૪૦, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૧૬:૧૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikisource.org૧૬:૧૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wiktionary.org૧૬:૧૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૨:૨૯, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)ipblock-exempt
ban.wikisource.org૧૨:૫૫, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૧૪:૦૨, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
bat-smg.wikipedia.org૧૪:૦૨, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
ba.wikipedia.org૧૪:૦૧, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦
ba.wikibooks.org૧૧:૪૩, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૦૫:૩૧, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
be-tarask.wikipedia.org૧૪:૦૨, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૦
beta.wikiversity.org૦૫:૧૮, ૨૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
be.wikipedia.org૧૪:૦૨, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૯
be.wikibooks.org૧૬:૧૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
be.wikimedia.org૧૨:૪૨, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikiquote.org૦૯:૪૨, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
be.wikisource.org૨૩:૦૮, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wiktionary.org૦૯:૪૨, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
bg.wikipedia.org૧૪:૦૨, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૫
bg.wikibooks.org૧૬:૧૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
bg.wikinews.org૧૬:૧૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૧૬:૧૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
bg.wikisource.org૧૬:૧૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
bg.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
bh.wikipedia.org૧૫:૨૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
bi.wikipedia.org૧૫:૨૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
bjn.wikipedia.org૦૫:૩૧, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
blk.wikipedia.org૧૮:૦૫, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
bn.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૪
bn.wikibooks.org૧૬:૧૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
bn.wikisource.org૧૬:૧૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
bn.wikivoyage.org૧૧:૪૩, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૬:૧૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
bo.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
bpy.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
br.wikipedia.org૦૨:૫૬, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧
br.wikimedia.org૦૦:૨૨, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikiquote.org૦૯:૪૭, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
br.wikisource.org૨૦:૪૬, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
br.wiktionary.org૦૯:૪૭, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
bs.wikipedia.org૦૯:૨૪, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧
bs.wikibooks.org૧૬:૧૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
bs.wikinews.org૧૬:૧૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
bs.wikiquote.org૧૬:૧૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
bs.wikisource.org૧૬:૧૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
bs.wiktionary.org૦૯:૪૯, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
bug.wikipedia.org૧૫:૨૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
bxr.wikipedia.org૧૫:૨૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
ca.wikipedia.org૦૧:૫૯, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૩
ca.wikibooks.org૧૬:૧૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
ca.wikimedia.org૦૯:૫૦, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikinews.org૧૮:૨૬, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
ca.wikiquote.org૧૬:૧૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
ca.wikisource.org૧૬:૨૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
ca.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
cbk-zam.wikipedia.org૧૫:૨૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
cdo.wikipedia.org૧૫:૨૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
ceb.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
ce.wikipedia.org૧૬:૪૩, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૧
chr.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
chr.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
ch.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
chy.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
ckb.wikipedia.org૧૩:૧૨, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૯autopatrolled, rollbacker
commons.wikimedia.org૨૨:૦૭, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૯,૭૯૦autopatrolled, ipblock-exempt, rollbacker
co.wikipedia.org૧૩:૪૯, ૧૭ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
co.wikimedia.org૨૧:૨૨, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
co.wiktionary.org૧૬:૨૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
crh.wikipedia.org૦૫:૩૧, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
cr.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
csb.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
csb.wiktionary.org૦૯:૫૪, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
cs.wikipedia.org૧૬:૨૯, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૨autopatrolled
cs.wikibooks.org૧૬:૨૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
cs.wikinews.org૧૬:૨૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
cs.wikiquote.org૧૬:૨૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
cs.wikisource.org૧૧:૧૦, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
cs.wikiversity.org૧૬:૨૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
cs.wiktionary.org૧૬:૨૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
cu.wikipedia.org૧૫:૨૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
cv.wikipedia.org૧૫:૨૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
cv.wikibooks.org૧૬:૨૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
cy.wikipedia.org૦૮:૫૦, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨
cy.wikibooks.org૧૬:૨૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
cy.wikiquote.org૦૮:૫૧, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
cy.wikisource.org૧૬:૨૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
cy.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
dag.wikipedia.org૧૦:૨૨, ૧ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
da.wikipedia.org૦૨:૦૦, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦૩
da.wikibooks.org૧૬:૨૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
da.wikiquote.org૧૬:૨૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
da.wikisource.org૧૬:૨૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
da.wiktionary.org૧૬:૨૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
de.wikipedia.org૧૨:૪૪, ૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૫૮૭autoreview
de.wikibooks.org૧૬:૨૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬
de.wikinews.org૦૮:૫૮, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
de.wikiquote.org૧૩:૫૦, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
de.wikisource.org૧૬:૨૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮
de.wikiversity.org૧૬:૨૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૯
de.wikivoyage.org૧૬:૨૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
de.wiktionary.org૧૫:૧૭, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૭
din.wikipedia.org૧૨:૩૮, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
diq.wikipedia.org૧૫:૨૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧
dk.wikimedia.org૧૧:૪૩, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૧૪:૧૭, ૩૦ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
dty.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૫:૨૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
dv.wiktionary.org૧૬:૨૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
dz.wikipedia.org૧૫:૨૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
ee.wikipedia.org૧૫:૨૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯
el.wikipedia.org૦૧:૨૬, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૦
el.wikibooks.org૧૦:૦૧, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
el.wikinews.org૧૬:૨૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૫
el.wikiquote.org૧૬:૨૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
el.wikisource.org૧૬:૨૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
el.wikiversity.org૧૬:૨૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
el.wikivoyage.org૧૧:૪૪, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૪:૪૨, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯
eml.wikipedia.org૧૭:૨૪, ૧૦ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
en.wikipedia.org૨૨:૦૭, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૦,૩૫૯extendedconfirmed, ipblock-exempt, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org૨૨:૫૪, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭૪
en.wikinews.org૦૧:૩૧, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૨
en.wikiquote.org૨૨:૫૫, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૪
en.wikisource.org૨૧:૨૦, ૧૦ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૫
en.wikiversity.org૨૨:૫૪, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૬
en.wikivoyage.org૧૦:૧૮, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮autopatrolled
en.wiktionary.org૨૧:૨૦, ૧૦ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮૨
eo.wikipedia.org૦૯:૦૨, ૪ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૯
eo.wikibooks.org૧૦:૦૬, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
eo.wikinews.org૧૬:૨૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૦૯:૦૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
eo.wikisource.org૧૬:૨૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪
eo.wikivoyage.org૧૫:૩૪, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wiktionary.org૧૦:૦૬, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
es.wikipedia.org૦૦:૧૦, ૧૩ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨,૬૩૦
es.wikibooks.org૧૬:૨૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩
es.wikinews.org૧૬:૨૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૩
es.wikiquote.org૧૬:૨૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
es.wikisource.org૧૬:૨૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
es.wikiversity.org૧૬:૨૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
es.wikivoyage.org૨૦:૨૦, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
es.wiktionary.org૧૬:૨૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
et.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૩
et.wikibooks.org૧૬:૨૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
et.wikiquote.org૧૬:૨૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
et.wikisource.org૧૬:૨૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
et.wiktionary.org૧૬:૨૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
eu.wikipedia.org૧૮:૨૯, ૨ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૫
eu.wikibooks.org૧૬:૨૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
eu.wikiquote.org૧૬:૨૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
eu.wiktionary.org૧૬:૨૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
ext.wikipedia.org૦૫:૩૧, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
fa.wikipedia.org૨૨:૪૫, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૨પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૬૮,૬૦૧accountcreator, bureaucrat, checkuser, interface-admin, suppress, sysop
fa.wikibooks.org૨૨:૫૪, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૦autopatrolled, patroller
fa.wikinews.org૧૩:૩૪, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૮
fa.wikiquote.org૧૬:૫૦, ૧૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૪autopatrolled, rollbacker
fa.wikisource.org૦૯:૨૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૮
fa.wikivoyage.org૧૯:૩૧, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૮autopatrolled, patroller, rollbacker
fa.wiktionary.org૦૧:૦૩, ૯ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૫autopatrolled, patroller, rollbacker
ff.wikipedia.org૧૫:૨૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
fiu-vro.wikipedia.org૦૦:૫૯, ૨૮ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
fi.wikipedia.org૦૮:૩૮, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૮
fi.wikibooks.org૧૬:૨૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
fi.wikimedia.org૧૦:૧૧, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૧૬:૨૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
fi.wikiquote.org૧૬:૨૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
fi.wikisource.org૧૬:૨૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
fi.wikiversity.org૧૬:૨૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
fi.wikivoyage.org૧૧:૪૪, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wiktionary.org૧૬:૨૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
fj.wikipedia.org૧૫:૨૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
fj.wiktionary.org૧૦:૦૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
foundation.wikimedia.org૧૩:૦૩, ૪ નવેમ્બર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૯
fo.wikipedia.org૧૫:૨૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
fo.wikisource.org૧૬:૩૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
fo.wiktionary.org૧૬:૩૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
frp.wikipedia.org૧૫:૨૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
frr.wikipedia.org૧૫:૨૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
fr.wikipedia.org૨૨:૫૭, ૨૮ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૨૯૨
fr.wikibooks.org૧૬:૩૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૯patroller
fr.wikinews.org૦૪:૪૬, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૯
fr.wikiquote.org૧૨:૪૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
fr.wikisource.org૦૩:૫૯, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૮
fr.wikiversity.org૧૪:૪૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૯
fr.wikivoyage.org૧૬:૩૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
fr.wiktionary.org૦૧:૦૬, ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૧
fur.wikipedia.org૧૫:૨૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
fy.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
fy.wikibooks.org૧૬:૩૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
fy.wiktionary.org૧૬:૩૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
gag.wikipedia.org૦૫:૩૧, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
gan.wikipedia.org૦૦:૫૩, ૧૪ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
ga.wikipedia.org૦૮:૫૭, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
ga.wiktionary.org૨૦:૩૬, ૨૦ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
gcr.wikipedia.org૨૨:૪૨, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૦૮:૫૭, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
gd.wiktionary.org૧૬:૩૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
glk.wikipedia.org૨૧:૫૭, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
gl.wikipedia.org૦૮:૫૭, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬
gl.wikibooks.org૧૬:૩૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
gl.wikiquote.org૧૬:૩૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
gl.wikisource.org૧૬:૩૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
gl.wiktionary.org૧૬:૩૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
gn.wikipedia.org૧૫:૩૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
gn.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
gom.wikipedia.org૦૩:૨૭, ૯ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
gom.wiktionary.org૧૨:૩૬, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૧૧:૪૪, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wiktionary.org૧૪:૫૯, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૫:૩૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
gpe.wikipedia.org૧૫:૨૭, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૬ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૩
gu.wikiquote.org૧૦:૨૦, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
gu.wikisource.org૧૬:૩૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
guw.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૦૨:૦૮, ૧૨ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭
gv.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
hak.wikipedia.org૧૫:૩૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
ha.wikipedia.org૧૫:૩૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩
ha.wiktionary.org૧૬:૩૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
haw.wikipedia.org૧૫:૩૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
he.wikipedia.org૧૨:૨૮, ૧૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭૫autopatrolled
he.wikibooks.org૧૬:૩૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
he.wikinews.org૧૬:૩૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
he.wikiquote.org૧૬:૩૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯
he.wikisource.org૧૬:૩૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૨
he.wikivoyage.org૨૩:૧૨, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
he.wiktionary.org૨૧:૦૦, ૨૫ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
hif.wikipedia.org૧૫:૩૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
hif.wiktionary.org૧૨:૦૦, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૨૦:૫૮, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૨૬
hi.wikibooks.org૧૬:૩૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
hi.wikiquote.org૧૦:૨૪, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
hi.wikisource.org૧૭:૨૮, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiversity.org૧૩:૨૩, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૧૧:૪૫, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૬:૩૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
hr.wikipedia.org૦૩:૨૪, ૨૪ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૮autopatrolled
hr.wikibooks.org૧૬:૩૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
hr.wikiquote.org૧૬:૩૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
hr.wikisource.org૧૬:૩૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
hr.wiktionary.org૧૬:૩૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
hsb.wikipedia.org૧૫:૩૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
hsb.wiktionary.org૧૦:૨૬, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
ht.wikipedia.org૦૭:૦૫, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
hu.wikipedia.org૨૧:૩૮, ૧૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩૪
hu.wikibooks.org૧૬:૩૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
hu.wikiquote.org૧૬:૩૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
hu.wikisource.org૧૦:૨૮, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
hu.wiktionary.org૧૬:૩૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
hy.wikipedia.org૧૩:૦૫, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૨
hy.wikibooks.org૧૬:૩૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
hy.wikiquote.org૧૬:૩૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
hy.wikisource.org૧૬:૩૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
hy.wiktionary.org૧૬:૩૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
hyw.wikipedia.org૧૧:૨૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૬:૨૭, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
ia.wikibooks.org૧૬:૩૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
ia.wiktionary.org૧૦:૩૧, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
id.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૯ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૦૩autoreview
id.wikibooks.org૧૬:૩૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
id.wikiquote.org૧૬:૩૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
id.wikisource.org૧૬:૩૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
id.wiktionary.org૧૬:૩૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
ie.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
ie.wikibooks.org૧૬:૩૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wiktionary.org૧૦:૩૩, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
ig.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
ik.wikipedia.org૧૫:૩૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
ilo.wikipedia.org૦૫:૩૧, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
incubator.wikimedia.org૦૪:૧૫, ૨૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮૬
inh.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૦૨:૧૦, ૧૨ મે ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
io.wiktionary.org૧૬:૩૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
is.wikipedia.org૦૯:૦૨, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૫
is.wikibooks.org૧૬:૩૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
is.wikiquote.org૧૬:૩૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
is.wikisource.org૧૬:૩૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
is.wiktionary.org૧૬:૩૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
it.wikipedia.org૨૧:૫૮, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧૦autopatrolled
it.wikibooks.org૧૬:૩૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૩
it.wikinews.org૧૬:૩૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬
it.wikiquote.org૧૬:૩૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૫
it.wikisource.org૧૬:૩૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭
it.wikiversity.org૧૬:૩૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
it.wikivoyage.org૧૬:૩૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wiktionary.org૧૬:૪૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૦
iu.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
iu.wiktionary.org૧૦:૩૯, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
jam.wikipedia.org૧૪:૦૨, ૧૩ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
ja.wikipedia.org૦૩:૦૪, ૧ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨૦extendedconfirmed
ja.wikibooks.org૧૬:૪૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
ja.wikinews.org૧૬:૪૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
ja.wikiquote.org૧૬:૪૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
ja.wikisource.org૧૬:૪૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
ja.wikiversity.org૧૬:૪૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
ja.wikivoyage.org૧૭:૫૭, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wiktionary.org૧૬:૪૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
jbo.wikipedia.org૧૫:૩૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
jbo.wiktionary.org૧૬:૪૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
jv.wikipedia.org૨૨:૧૫, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૨
jv.wikisource.org૧૨:૦૮, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wiktionary.org૦૪:૫૪, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
kaa.wikipedia.org૧૫:૩૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
kab.wikipedia.org૧૫:૩૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
ka.wikipedia.org૧૪:૧૯, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૫
ka.wikibooks.org૧૬:૪૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
ka.wikiquote.org૧૦:૦૨, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
ka.wiktionary.org૧૦:૪૪, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
kbd.wikipedia.org૧૭:૩૩, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
kbp.wikipedia.org૧૦:૫૪, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
kcg.wikipedia.org૧૪:૫૯, ૨૦ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૫:૩૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
ki.wikipedia.org૧૫:૩૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
kk.wikipedia.org૧૫:૩૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
kk.wikibooks.org૧૬:૪૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
kk.wiktionary.org૧૬:૪૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
kl.wikipedia.org૧૫:૩૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
kl.wiktionary.org૧૬:૪૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
km.wikipedia.org૧૫:૩૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
km.wikibooks.org૧૦:૪૭, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
km.wiktionary.org૧૦:૪૭, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
kn.wikipedia.org૦૭:૧૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૫
kn.wikiquote.org૧૬:૪૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
kn.wikisource.org૧૬:૪૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
kn.wiktionary.org૧૦:૪૮, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
koi.wikipedia.org૦૫:૩૧, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
ko.wikipedia.org૦૬:૧૫, ૧ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬૭
ko.wikibooks.org૧૬:૪૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
ko.wikinews.org૧૫:૩૧, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
ko.wikiquote.org૧૬:૪૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
ko.wikisource.org૧૬:૪૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
ko.wikiversity.org૧૬:૪૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wiktionary.org૧૬:૪૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
krc.wikipedia.org૧૭:૪૩, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૨
ksh.wikipedia.org૦૩:૨૫, ૩૦ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
ks.wikipedia.org૧૦:૫૦, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
ks.wiktionary.org૧૦:૫૨, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
ku.wikipedia.org૨૨:૧૪, ૨૯ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
ku.wikibooks.org૧૬:૪૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
ku.wikiquote.org૧૬:૪૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
ku.wiktionary.org૧૪:૪૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
kv.wikipedia.org૧૫:૩૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
kw.wikipedia.org૦૯:૦૨, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
kw.wiktionary.org૧૬:૪૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
ky.wikipedia.org૧૫:૩૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
ky.wikibooks.org૧૬:૪૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
ky.wikiquote.org૧૬:૪૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
ky.wiktionary.org૧૬:૪૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
lad.wikipedia.org૧૬:૦૦, ૬ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
la.wikipedia.org૧૭:૨૫, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૪
la.wikibooks.org૧૬:૪૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
la.wikiquote.org૧૬:૪૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
la.wikisource.org૧૬:૪૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
la.wiktionary.org૧૬:૪૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
lbe.wikipedia.org૧૫:૩૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
lb.wikipedia.org૦૮:૪૦, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭
lb.wiktionary.org૧૦:૫૮, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
lez.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
lfn.wikipedia.org૧૨:૩૦, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૫:૩૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
lij.wikipedia.org૧૬:૦૧, ૬ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
li.wikipedia.org૦૯:૦૬, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
li.wikinews.org૧૯:૨૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૨૩:૦૨, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
li.wikisource.org૧૬:૪૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
li.wiktionary.org૧૬:૪૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
lmo.wikipedia.org૦૯:૦૬, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
ln.wikipedia.org૧૫:૩૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
ln.wiktionary.org૧૬:૪૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
login.wikimedia.org૧૨:૩૨, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૫:૩૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
lo.wiktionary.org૧૬:૪૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
lrc.wikipedia.org૦૯:૫૯, ૩ નવેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)bot
ltg.wikipedia.org૦૫:૩૧, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૮:૪૮, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૧
lt.wikibooks.org૧૬:૪૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
lt.wikiquote.org૧૬:૪૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
lt.wikisource.org૧૧:૦૪, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
lt.wiktionary.org૧૬:૪૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૨
lv.wikipedia.org૦૭:૧૬, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૭
lv.wiktionary.org૧૦:૦૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
mai.wikipedia.org૦૮:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
map-bms.wikipedia.org૨૦:૪૮, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
mdf.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
www.mediawiki.org૨૨:૫૪, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૦૧૬bureaucrat, interface-admin, sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org૨૨:૦૭, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩,૪૦૪global-renamer, ipblock-exempt, massmessage-sender
mg.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
mg.wikibooks.org૧૧:૦૭, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
mg.wiktionary.org૧૬:૪૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
mhr.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
min.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
min.wiktionary.org૨૧:૫૦, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
mi.wiktionary.org૧૬:૪૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
mk.wikipedia.org૨૨:૨૮, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૩
mk.wikibooks.org૧૬:૪૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
mk.wikisource.org૧૬:૪૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪
mk.wiktionary.org૧૬:૪૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
ml.wikipedia.org૦૩:૨૫, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૮૮
ml.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
ml.wikiquote.org૨૩:૦૨, ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
ml.wikisource.org૧૫:૦૩, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
ml.wiktionary.org૧૫:૦૩, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
mni.wikipedia.org૦૩:૧૧, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭
mn.wiktionary.org૧૧:૧૨, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
mnw.wikipedia.org૧૩:૧૧, ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mnw.wiktionary.org૦૩:૦૨, ૯ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૩:૧૬, ૭ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
mr.wikipedia.org૧૬:૧૪, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭
mr.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬
mr.wikiquote.org૧૬:૪૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
mr.wikisource.org૧૦:૫૧, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૬:૪૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
ms.wikipedia.org૧૭:૦૬, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૭
ms.wikibooks.org૧૬:૪૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
ms.wiktionary.org૧૬:૪૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૩
mt.wikipedia.org૨૩:૧૮, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
mt.wiktionary.org૧૧:૧૪, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
mus.wikipedia.org૧૦:૩૬, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૦૫:૩૧, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
mx.wikimedia.org૧૫:૧૫, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
my.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪
my.wiktionary.org૦૯:૦૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
mzn.wikipedia.org૧૪:૧૪, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫૭uploader
nah.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
nah.wiktionary.org૧૧:૧૭, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
nap.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
na.wikipedia.org૧૮:૩૧, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
na.wiktionary.org૧૬:૪૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
nds-nl.wikipedia.org૦૯:૦૬, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
nds.wikipedia.org૦૯:૦૬, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૩
nds.wiktionary.org૧૧:૧૯, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
ne.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭૦
ne.wikibooks.org૧૬:૪૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
ne.wiktionary.org૧૦:૩૧, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
new.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૩૦ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
ng.wikipedia.org૧૯:૦૩, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૩:૪૨, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩૫
nl.wikibooks.org૧૬:૪૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
nl.wikimedia.org૨૩:૦૨, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikinews.org૧૧:૪૫, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
nl.wikiquote.org૧૬:૪૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
nl.wikisource.org૧૬:૪૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
nl.wikivoyage.org૧૬:૪૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
nl.wiktionary.org૧૬:૪૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪
nn.wikipedia.org૧૨:૩૦, ૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૩
nn.wikiquote.org૧૬:૪૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
nn.wiktionary.org૧૬:૪૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
nov.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
no.wikipedia.org૦૦:૪૯, ૧૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭૬autopatrolled
no.wikibooks.org૧૬:૪૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
no.wikimedia.org૧૧:૪૫, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૬:૪૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
no.wikiquote.org૧૬:૪૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
no.wikisource.org૧૬:૪૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
no.wiktionary.org૧૬:૫૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
nqo.wikipedia.org૧૭:૫૦, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૦૯:૦૬, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
nso.wikipedia.org૦૫:૩૧, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦
nv.wikipedia.org૧૦:૧૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
nyc.wikimedia.org૦૩:૩૦, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
oc.wikipedia.org૨૩:૦૨, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૯
oc.wikibooks.org૧૬:૫૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
oc.wiktionary.org૦૯:૪૦, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
olo.wikipedia.org૨૩:૨૫, ૧ નવેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૧૫:૪૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
om.wiktionary.org૧૧:૨૭, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
or.wikipedia.org૧૫:૪૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩૭
or.wikisource.org૦૯:૩૪, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wiktionary.org૧૧:૨૮, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
os.wikipedia.org૧૫:૪૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯
outreach.wikimedia.org૧૬:૩૭, ૯ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
pag.wikipedia.org૧૫:૪૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
pam.wikipedia.org૧૫:૪૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
pap.wikipedia.org૧૫:૪૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
pa.wikipedia.org૧૪:૨૩, ૩૦ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩
pa.wikibooks.org૧૧:૨૯, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
pa.wikisource.org૧૧:૪૬, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wiktionary.org૧૪:૪૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
pcd.wikipedia.org૧૫:૪૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯
pdc.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
pfl.wikipedia.org૦૫:૩૧, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
pi.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
pl.wikipedia.org૦૦:૩૯, ૨૦ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬૨
pl.wikibooks.org૧૬:૫૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
pl.wikimedia.org૨૩:૨૫, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૬:૫૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
pl.wikiquote.org૧૬:૫૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
pl.wikisource.org૧૬:૫૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
pl.wikivoyage.org૦૮:૫૬, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
pl.wiktionary.org૧૬:૫૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૧
pms.wikipedia.org૧૬:૦૧, ૬ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
pnb.wikipedia.org૧૨:૨૭, ૩૦ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૬
pnb.wiktionary.org૧૦:૧૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnt.wikipedia.org૧૫:૪૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
ps.wikipedia.org૨૩:૦૪, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૩
ps.wikivoyage.org૧૧:૪૬, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wiktionary.org૧૧:૩૩, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧
pt.wikipedia.org૨૩:૩૮, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩૧
pt.wikibooks.org૧૪:૪૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
pt.wikimedia.org૧૯:૨૦, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikinews.org૦૬:૦૨, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩
pt.wikiquote.org૧૬:૫૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
pt.wikisource.org૧૬:૫૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
pt.wikiversity.org૧૬:૫૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
pt.wikivoyage.org૧૬:૫૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
pt.wiktionary.org૧૦:૪૭, ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૦
qu.wikipedia.org૧૫:૪૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
qu.wiktionary.org૧૬:૫૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
rm.wikipedia.org૧૫:૪૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
rmy.wikipedia.org૧૫:૪૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
rn.wikipedia.org૧૫:૪૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
roa-rup.wikipedia.org૧૫:૪૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
roa-rup.wiktionary.org૧૧:૩૭, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
roa-tara.wikipedia.org૦૫:૩૧, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
ro.wikipedia.org૦૫:૦૦, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૯
ro.wikibooks.org૧૬:૫૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
ro.wikinews.org૧૬:૫૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
ro.wikiquote.org૧૬:૫૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
ro.wikisource.org૧૬:૫૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
ro.wikivoyage.org૧૧:૪૬, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wiktionary.org૧૬:૫૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
rue.wikipedia.org૦૫:૩૧, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ru.wikipedia.org૦૩:૧૩, ૩૧ મે ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯૭uploader
ru.wikibooks.org૧૦:૦૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
ru.wikimedia.org૧૦:૦૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૬:૫૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
ru.wikiquote.org૧૬:૫૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૮
ru.wikisource.org૧૬:૫૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૮
ru.wikiversity.org૧૦:૦૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૧
ru.wikivoyage.org૧૬:૫૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ru.wiktionary.org૧૬:૫૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૨
rw.wikipedia.org૧૫:૩૨, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
rw.wiktionary.org૧૧:૪૨, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
sah.wikipedia.org૧૭:૪૧, ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
sah.wikisource.org૧૬:૫૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૨૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
sa.wikipedia.org૧૬:૦૬, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૦
sa.wikibooks.org૧૦:૩૧, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
sa.wikiquote.org૧૩:૩૦, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૧૬:૫૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૭
sa.wiktionary.org૧૬:૫૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
scn.wikipedia.org૧૫:૪૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૩
scn.wiktionary.org૧૬:૫૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
sco.wikipedia.org૧૫:૪૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
sc.wikipedia.org૨૩:૪૪, ૧૧ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
sd.wikipedia.org૨૦:૪૦, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૭
sd.wiktionary.org૧૧:૪૪, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
se.wikipedia.org૦૯:૦૩, ૨૩ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૫
se.wikimedia.org૧૦:૩૧, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
sg.wiktionary.org૧૧:૪૫, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
shn.wikipedia.org૧૮:૪૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wiktionary.org૧૪:૩૮, ૨૨ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૧:૩૯, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૪
sh.wiktionary.org૧૬:૫૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
shy.wiktionary.org૨૩:૦૬, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૨૨:૧૫, ૧૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬૩
simple.wiktionary.org૧૬:૫૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯
si.wikipedia.org૧૪:૨૪, ૩૦ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૪
si.wikibooks.org૧૨:૪૭, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૪
si.wiktionary.org૧૨:૪૮, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
skr.wikipedia.org૧૫:૦૭, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૪૧
sk.wikibooks.org૧૬:૫૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
sk.wikiquote.org૧૬:૫૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
sk.wikisource.org૧૬:૫૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
sk.wiktionary.org૧૬:૫૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
sl.wikipedia.org૧૯:૦૧, ૨૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૦
sl.wikibooks.org૧૬:૫૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
sl.wikiquote.org૧૬:૫૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
sl.wikisource.org૧૬:૫૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
sl.wikiversity.org૧૨:૫૧, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wiktionary.org૧૬:૫૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
sm.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
sm.wiktionary.org૧૨:૫૨, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
sn.wikipedia.org૧૫:૪૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
wikisource.org૧૫:૫૧, ૨૨ માર્ચ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૫
so.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
so.wiktionary.org૧૨:૫૩, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
species.wikimedia.org૨૨:૦૭, ૨૭ મે ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
sq.wikipedia.org૨૧:૦૭, ૧૧ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૯
sq.wikibooks.org૧૬:૫૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
sq.wikinews.org૧૬:૫૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikiquote.org૧૬:૫૬, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
sq.wiktionary.org૧૬:૫૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
srn.wikipedia.org૦૫:૩૧, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
sr.wikipedia.org૦૦:૪૫, ૩૦ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૩
sr.wikibooks.org૧૬:૫૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
sr.wikinews.org૧૬:૫૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૩
sr.wikiquote.org૧૬:૫૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
sr.wikisource.org૧૬:૫૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
sr.wiktionary.org૧૬:૫૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
ss.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
ss.wiktionary.org૧૬:૫૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
stq.wikipedia.org૧૫:૫૯, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
strategy.wikimedia.org૦૯:૦૮, ૨૯ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૫:૪૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
st.wiktionary.org૧૨:૫૮, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
su.wikipedia.org૧૯:૫૯, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૩
su.wikiquote.org૧૨:૫૮, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
su.wiktionary.org૧૨:૫૯, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
sv.wikipedia.org૨૧:૧૪, ૬ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯૪extendedconfirmed
sv.wikibooks.org૧૬:૫૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
sv.wikinews.org૧૬:૫૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
sv.wikiquote.org૧૬:૫૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
sv.wikisource.org૧૬:૫૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
sv.wikiversity.org૧૬:૫૮, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
sv.wikivoyage.org૧૬:૫૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦
sv.wiktionary.org૧૬:૫૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭
sw.wikipedia.org૧૫:૪૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
sw.wiktionary.org૦૫:૨૦, ૧૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
szl.wikipedia.org૧૫:૪૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
szy.wikipedia.org૨૨:૧૭, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૫:૫૫, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૦
ta.wikibooks.org૧૩:૦૨, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
ta.wikinews.org૧૭:૪૮, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
ta.wikiquote.org૨૧:૦૨, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
ta.wikisource.org૧૬:૫૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
ta.wiktionary.org૧૬:૫૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૩
tcy.wikipedia.org૧૦:૧૫, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૮:૩૦, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૭
test2.wikipedia.org૧૩:૧૧, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૭autoreview, sysop
test-commons.wikimedia.org૧૦:૦૨, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
test.wikipedia.org૧૬:૫૨, ૧૫ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨૬bureaucrat, reviewer, sysop
test.wikidata.org૧૮:૫૪, ૧૧ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૩bureaucrat, interface-admin, sysop
tet.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
te.wikipedia.org૦૬:૦૯, ૧ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૧
te.wikibooks.org૧૩:૦૬, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
te.wikiquote.org૧૩:૦૬, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
te.wikisource.org૧૬:૫૯, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
te.wiktionary.org૧૭:૦૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
tg.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૭ipblock-exempt
tg.wikibooks.org૧૩:૦૭, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
tg.wiktionary.org૧૩:૦૭, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
th.wikipedia.org૦૩:૩૬, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૬૭
th.wikibooks.org૧૭:૦૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
th.wikiquote.org૧૭:૦૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
th.wikisource.org૧૭:૦૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
th.wiktionary.org૧૭:૦૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
ti.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૭
ti.wiktionary.org૧૩:૧૦, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
tk.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
tk.wiktionary.org૧૩:૧૧, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
tl.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૯ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧
tl.wikibooks.org૧૭:૦૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
tl.wiktionary.org૧૭:૦૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
tly.wikipedia.org૧૫:૩૮, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
tn.wiktionary.org૧૩:૧૨, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૬
to.wikipedia.org૧૫:૫૦, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
tpi.wikipedia.org૦૫:૫૩, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
tpi.wiktionary.org૧૩:૧૩, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
tr.wikipedia.org૦૧:૧૧, ૯ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯૭autoreview
tr.wikibooks.org૧૭:૦૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
tr.wikimedia.org૧૧:૪૬, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૯:૫૦, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૭:૦૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૯
tr.wikisource.org૧૭:૦૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
tr.wiktionary.org૧૭:૦૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૬
ts.wikipedia.org૧૫:૫૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
ts.wiktionary.org૧૭:૦૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
tt.wikipedia.org૨૦:૪૨, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦
tt.wikibooks.org૧૩:૧૫, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
tt.wiktionary.org૧૧:૦૩, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૯
tum.wikipedia.org૧૫:૫૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
tw.wikipedia.org૧૫:૫૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
tyv.wikipedia.org૦૯:૫૦, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૧૫:૫૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
ua.wikimedia.org૧૭:૨૯, ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૫:૫૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
ug.wikipedia.org૧૫:૫૧, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬
ug.wiktionary.org૧૩:૧૯, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
uk.wikipedia.org૨૨:૫૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૯૩
uk.wikibooks.org૧૭:૦૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
uk.wikinews.org૧૭:૦૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
uk.wikiquote.org૧૭:૦૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
uk.wikisource.org૧૧:૦૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
uk.wikivoyage.org૧૭:૦૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
uk.wiktionary.org૧૭:૦૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
ur.wikipedia.org૧૮:૧૨, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૩૬
ur.wikibooks.org૧૩:૨૦, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૦
ur.wikiquote.org૧૩:૨૧, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૧
ur.wiktionary.org૧૪:૪૩, ૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
usability.wikimedia.org૦૧:૩૫, ૨૯ મે ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૫:૫૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
uz.wikiquote.org૧૩:૨૨, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
uz.wiktionary.org૧૩:૨૨, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
vec.wikipedia.org૦૨:૦૨, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૨
vec.wikisource.org૧૭:૦૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૧૦:૦૨, ૧ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૫:૫૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૩
vi.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૧ નવેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૯autopatrolled
vi.wikibooks.org૧૭:૦૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
vi.wikiquote.org૧૭:૦૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૬
vi.wikisource.org૧૭:૦૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૫
vi.wikivoyage.org૨૧:૫૬, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wiktionary.org૧૭:૦૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
vls.wikipedia.org૦૩:૨૩, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
vo.wikipedia.org૨૩:૦૯, ૨૮ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૧
vo.wiktionary.org૧૨:૧૯, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
war.wikipedia.org૧૭:૫૧, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
wa.wikipedia.org૧૫:૫૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
wa.wiktionary.org૧૩:૧૬, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
www.wikidata.org૦૧:૨૬, ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦,૨૪૪interface-admin, sysop
wikimania2012.wikimedia.org૦૮:૧૮, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
wikimania2013.wikimedia.org૦૫:૧૮, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૦૭:૧૭, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
wikimania2015.wikimedia.org૧૭:૪૮, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૩:૧૩, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૦૦:૨૭, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૧૮:૫૫, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૧૭:૫૪, ૨૨ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
wo.wikipedia.org૧૫:૫૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૮
wo.wikiquote.org૧૩:૨૮, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૭
wo.wiktionary.org૧૩:૨૯, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
wuu.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
xal.wikipedia.org૧૫:૫૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૪
xh.wikipedia.org૧૫:૫૩, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
xmf.wikipedia.org૧૭:૩૩, ૯ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૦૦:૪૫, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૭
yi.wikisource.org૧૭:૦૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૦
yi.wiktionary.org૨૩:૦૩, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૮
yo.wikipedia.org૧૫:૫૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૨
yue.wiktionary.org૧૯:૨૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
za.wikipedia.org૧૫:૫૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૧
zea.wikipedia.org૧૫:૫૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
zh-classical.wikipedia.org૧૪:૦૪, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૪
zh-min-nan.wikipedia.org૧૫:૫૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૯
zh-min-nan.wikisource.org૧૩:૩૩, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૮
zh-min-nan.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨
zh-yue.wikipedia.org૧૧:૫૨, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧૮
zh.wikipedia.org૨૦:૫૧, ૨૧ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૮૧૦extendedconfirmed
zh.wikibooks.org૧૨:૧૩, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૯
zh.wikinews.org૧૭:૦૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૦
zh.wikiquote.org૧૭:૦૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૮
zh.wikisource.org૧૭:૦૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૪
zh.wikivoyage.org૧૨:૧૩, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૭:૦૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬
zu.wikipedia.org૧૫:૫૪, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૭
zu.wiktionary.org૧૩:૩૫, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૨