વણ વપરાયેલાં ઢાંચા

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૦૭:૫૮, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૨એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

આ પાનું નામ સ્થળ ઢાંચો માં આવેલ અને અન્ય પાનામાં ન સમાવિષ્ટ પાના ની યાદિ બતાવે છે. ઢાંચાને હટાવતા પહેલા તેમાં વપરાયેલી અન્ય પાનાને જોડતી કડીઓ તપાસી લેશો.

Showing below up to ૧૧ results in range # to #૧૧.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. ઢાંચો:Archive for converted LQT page‏‎ (અન્ય કડીઓ)
 2. ઢાંચો:Archive for converted wikitext talk page‏‎ (અન્ય કડીઓ)
 3. ઢાંચો:Delete‏‎ (અન્ય કડીઓ)
 4. ઢાંચો:FlowMention‏‎ (અન્ય કડીઓ)
 5. ઢાંચો:LQT Moved thread stub converted to Flow‏‎ (અન્ય કડીઓ)
 6. ઢાંચો:LQT page converted to Flow‏‎ (અન્ય કડીઓ)
 7. ઢાંચો:LQT post imported with different signature user‏‎ (અન્ય કડીઓ)
 8. ઢાંચો:LQT post imported with supressed user‏‎ (અન્ય કડીઓ)
 9. ઢાંચો:Speedy‏‎ (અન્ય કડીઓ)
 10. ઢાંચો:Wikitext talk page converted to Flow‏‎ (અન્ય કડીઓ)
 11. ઢાંચો:Wikivar‏‎ (અન્ય કડીઓ)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)